Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Slavíček, Oldřich

Tisk


Charakteristika: flétnista, hudební pedagog, skladatel, malíř

Datum narození/zahájení aktivity:28.4.1911
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.4.1975
Text

Slavíček, Oldřich, flétnista, hudební pedagog, skladatel a malíř, narozen 28. 4. 1911, Brno, zemřel 18. 4. 1975, Brno.

 

Po absolvování nižšího gymnázia studoval hru na flétnu na brněnské konzervatoři ve třídě Josefa Boka (1926–32) a soukromě v Praze u Rudolfa Černého (1932–33). Od roku 1933 pořádal samostatné koncerty a byl stálým hostem rozhlasu. Získal čestné uznání na soutěži ve Vídni (1938). Krátce vyučoval na brněnské konzervatoři, stal se sóloflétnistou České filharmonie (1937–45), kde založil Dechový kvintet českých filharmoniků. Působil jako sólista a vedoucí Českého komorního orchestru (1946–47) a jako první flétnista Karlovarského symfonického orchestru. Od roku 1947 pedagogicky působil na brněnské konzervatoři a od roku 1948 vyučoval na JAMU (zakladatel flétnové třídy). Stal se řádným profesorem (1963) a vedoucím katedry dechových nástrojů (1969–73). Mezi jeho žáky patřili Arnošt Bourek, Radomír Pivoda a další. V roce 1955 koncertoval v Polsku. Získal cenu Grand Prix du Disque de l´Académie Charles Cros v Paříži za nahrávku Flétnového koncertu D dur Antona Filse (1961). Oldřichu Slavíčkovi věnovali své kompozice Rafael Kubelík, Josef Bohuslav Foerster, Josef Holub, Boleslav Vomáčka, František Vrána, Jan Kapr, Iša Krejčí, Bohuslav Sedláček, Jan Plichta, Karel Jandera a Josef Páleníček. Sám rovněž komponoval, především skladby určené flétně. Věnoval se také malířství, soukromě studoval u Maxe Švabinského. Mezi jeho nejznámější díla patří portréty Leoše Janáčka a Václava Talicha.


Dílo

I. Dílo hudební (výběr)

 

Fantazie pro flétnu a klavír (1941).

Tři skladby pro flétnu a klavír: Aria, Recitativ, Allegro (1944).

Preludium, Recitativ, Allegro pro flétnu a klavír (1944).

Hvězdičce, pro zpěv a klavír (vyd. 1945, Praha).

Etudy pro flétnu (1947).

Rozmar pro flétnu a klavír (1947).

Koncertní studie pro flétnu a klavír – Na Scherzo Asrael Josefa Suka (1952).

Dvě preludia pro flétnu a orchestr (1955).

Fantazie pro flétnu a orchestr (1955).

Capriccio pro flétnu a klavír (nedokončeno).

100 cvičení pro flétnu.

Rytmické etudy pro flétnu.

Škola pro flétnu (nedokončena).

 

Kadence

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro flétnu a orchestr G dur.

Joseph Haydn: Koncert pro flétnu a orchestr D dur.

Anton Fils: Koncert pro flétnu a orchestr D dur.

 

Revize skladeb

Anton Fils: Koncert pro flétnu a klavír (1951).

Josef Bohuslav Foerster: Capriccio pro flétnu a klavír.

František Vincenc Kramář: Koncert pro flétnu a klavír op. 30.

Jan Ladislav Dusík: Sonáta pro klavír, flétnu a violoncello.

 

II. Dílo literární

 

Flétna 2. Metodika-didaktika (1989, strojopis).

Flétnové umění v symfonickém díle Antonína Dvořáka (rukopis).

Diskografie

Antonín Fils: Koncert pro flétnu a orchestr D dur (Supraphon 1956) – Symfonický orchestr hlavního města Prahy, Václav Smetáček;

Josef Bohuslav Foerster: Capriccio pro sólovou flétnu a malý orchestr (Supraphon 1962) – Symfonický orchestr Československého rozhlasu, Václav Jiráček.

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Kozák, Jan: Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory (Praha 1964).

Tomeš, Josef – Léblová, Alena: Československý biografický slovník (Praha 1992).

Tomeš, Josef a kolektiv: Český biografický slovník (Praha-Litomyšl 1999).

 

http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/?acc=profil_osobnosti&load=16105

 

II. Ostatní

Gardavský, Čeněk: I. celostátní přehlídka koncertního umění (Hudební rozhledy 8, 1955, č. 7, s. 353).

Pilátová, Marta: Umělecko-pedagogický profil profesora Oldřicha Slavíčka (Diplomová práce, Hudební fakulta JAMU, Brno 1977).

Čermáková, Hana: Brněnská flétnová škola (Diplomová práce, Hudební fakulta JAMU, Brno 1990).

Vaculová, Kristina: Profesor Oldřich Slavíček (Bakalářská práce, JAMU, Brno 2008).

 

http://docplayer.cz/1780708-Jamu-2011

 

Radek Poláček

Archivalie

Datum poslední změny: 11.2.2016