Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fiala, Alois 2)

Tisk


Charakteristika: dirigent, hudební režisér, upravovatel, skladatel, pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:15.7.1928
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.9.2002
Text
Literatura

Fiala, Alois, dirigent, hudební režisér, upravovatel, skladatel a pedagog, narozen 15. 7. 1928, Brno, zemřel 12. 9. 2002, tamtéž.

 

Po maturitě na státním gymnáziu v Brně-Žabovřeskách (1947) studoval abiturientský kurs brněnské konzervatoře (1947/48) a dirigování na JAMU (dva roky u Františka Stupky, dva roky u Břetislava Bakaly). Absolvoval řízením koncertu ze skladeb Bacha, Mozarta a Rachmaninova (1952). Řídil např. premiéru Symfonie Miloslava Ištvana (Symfonický orchestr Československého rozhlasu, Brno 26. 6. 1952).

V červnu 1952 se zúčastnil konkurzu do nově založeného Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN). Dirigoval připravenou skladbu Aloise Piňose Čardáš a z listu skladbu Gustava Křivinky Nevěrná milá. Pro své výborné technické předpoklady byl přijat. V rozhlase působil od 1. 9. 1953 do 31. 1. 1990, kdy odešel do penze. Při příchodu do rozhlasu patřili k jeho nejbližším spolupracovníkům Jaroslav Jurášek, zakladatel BROLNu a později ředitel studia, a Emanuel Kuksa. S BROLNem provedl množství skladeb současných autorů věnovaných tomuto orchestru (Chlubna, Ištvan, Kohoutek, Křivinka, Nečas, Kuksa, dále Janáčkovy a Novákovy úpravy). Fiala sám napsal řadu úprav lidových písní pro BROLN a přes 20 vlastních skladeb pro BROLN či estrádní orchestr rozhlasu (Slavnostní pochod, Spartakiádě zdar).

Kromě dirigování byla Fialovým hlavním úkolem organizace a řízení záznamu hudebních děl. Po ukončení činnosti v BROLNu 30. 9. 1965 zastával v brněnském rozhlasovém studiu pozici hudebního režiséra. Působil též jako externí pedagog JAMU, kde přednášel na katedře kompozice předmět hudební režie.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Fojtová, Kamila: Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů a jeho dirigenti (Brno 2004).

 

Martin Pašek

Datum poslední změny: 14.2.2019