Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jelínek, Stanislav

Tisk


Charakteristika: Skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:25.3.1945
Datum úmrtí/ukončení aktivity:10.11.2019
Text
DíloLiteratura

Jelínek, Stanislav, skladatel a pedagog, narozen 25. 3. 1945, Praha, zemřel 10. 11. 2019, Praha.
 
V letech 1959–65 studoval pražskou konzervatoř, obor varhany a skladba (u Jana Zdeňka Bartoše). V období 1965–70 pokračoval ve studiích na hudební fakultě AMU (skladba u Jiřího Pauera). Mezi léty 1983–85 absolvoval postgraduální studium na AMU (teorie hudby 20. století). V letech 1965–91 byl pedagogem na Vojenské hudební škole (později Vojenské konzervatoři v Roudnici nad Labem), od roku 1991 vyučoval na Konzervatoři a Vyšší odborné škole Jaroslava Ježka v Praze. Od roku 1993 také působil na Střední zdravotnické škole Suverénního řádu Maltézských rytířů  v Praze 1 (zpěv, muzikoterapie). Od roku 1984 spolupracoval s celorepublikovými církevními sbory Effatha. V roce 1991 zahajovala jeho symfonická báseň Ad fontes karlovarské Mladé podium. Získal druhé místo na soutěži Generace 78 v Ostravě za Concerto per orchestra da camera a druhé místo v soutěži Svazu českých skladatelů a koncertních umělců roku 1979 za skladbu Koncert pro hoboj a orchestr.


Dílo

I. Dílo hudební
 
Skladby orchestrální
Symfonie In nomine vitae pro orchestr (1975);
Předehra pro orchestr (1976);
Tři dramatické fresky pro žestě, smyčce a tympány (1976);
Vivace per orchestra da camera (1980);
Tři epizody pro orchestr (1983);
Ad fontes. Symfonická báseň pro velký orchestr (1990);
Concerto per orchestra (1992);
Symfonie pro smyčce (1997);
Zamyšlení nad tématem France Kafky pro orchestr (1997);
Signum. Věta pro orchestr (1998);
Incipit pro velký orchestr (1999).

Koncerty s orchestrem
Koncert pro hoboj a komorní orchestr (1974);
Concerto  per trombone ed orchestra (1978);
Concertino semplice per corno ed orchestra (1981);
Concerto da camera pro housle a orchestr (1982);
Concertino pro klavír a smyčce (1984);
Concertino pro trubku a smyčce (1999).
 
Skladby komorní
Kapesní suita pro čtyři zobcové flétny (1967)
Scény pro flétnu, violoncello a klavír (1976);
Smyčcový kvartet č. 1 (1976);
Ohlasy pro smyčcové trio (1977);
Invece pro žesťové trio (1978, vydal Panton);
Od jara do zimy. Dueta pro dvě trubky (1979);
Sonáta pro housle a klavír (1980);
Monology z pražských ulic pro sólové violoncello (1980);
Smyčcový kvartet č. 2 (1981);
Čtyři preludia pro flétnu, marimbu a kytaru (1981);
Sonata per piano (1982);
Dechový kvintet (1982);
Dechový nonet (1982);
Invence pro žesťové nástroje (1984);
Sonata quasi una fantasia pro hoboj a klavír (1986);
Telemaniana. Suita pro kvarteto zobcových fléten (1986);

Metamorfózy pro trombon a klavír (1989);
Koncertní hudba pro tubu a klavír (1990);
Sonáta pro kontrafagot a klavír (1990);
Vivat Vranický! pro dechové sexteto (1990, vydal Panton);
Sonatina pro klavír na čtyři ruce (1992);
Hudba pro Altmünster pro varhany (1993);
Kytarové inspirace (1993);
Sonáta pro klarinet a klavír (1996);
Hrátky pro flétnu a kytaru (1998);
Sonáta pro hoboj a klavír (1999);
Suita brevis pro dva klavíry (2000);
Sonáta pro flétnu a klavír (2001).
Klavíriní trio (2010).
 
Skladby vokální
Historie mého srdce pro baryton a orchestr. 5 úvah na texty J. Taufra (1978);
Rok. 12 sborů a capella na texty Jaroslava Seiferta (1979);
Sedm zrnek rýže. Písně pro soprán a klavír na texty čínské poezie (1979);
Tři písně pro baryton a klavír na texty ukrajinských básníků (1985);
Tři madrigaly pro smíšený sbor na latinská jména (1986);
Geometrie života. Čtyři sonety pro smíšený sbor a bicí na slova Jana Pilaře (1986);
Pražské mosty a pražská náměstí. Cyklus pro soprán, a kvarteto zobcových fléten na text Petra Skarlanta (1990);
Tři sonety beze slov pro soprán, flétnu, violu a klarinet (1991);
Labyrint srdce. 8 úvah na texty Jana Amose Komenského pro smíšený sbor a klavír nebo varhany (1992);
Vánoční koledy pro dětský sbor, smyčce a varhany (1998).
 
Skladby duchovní
4 mše (1991–99);
Magnificat pro sólo, sbor, žestě, tympány a varhany (1969);
3 žalmy pro smíšený sbor a varhany (1970);
30 mešních proprií (1969–2002);
Kantáta ke cti sv. Zdislavy pro soprán, tenor, smíšený sbor, smyčce, tympány a varhany (2000);
Stabat Mater. Kantáta pro smíšený sbor a cappela (1997).
 
Skladby pro dechový orchestr
Impromptu (1967);
Festivalová předehra (1974);
Concerto grosso pro 2 trubky, trombon a dechový orchestr (1978);
Canto giubiloso (1978);
Pochodeň míru (1980);
Koncert pro trombon a dechový orchestr (1982);
Koncertní polonéza (1984);
Koncert pro tubu a dechový orchestr (1996);
Introdukce, fuga a chorál pro velký dechový orchestr (1996, Editio Bärenreiter 2002);
Suita na témata anglických skladatelů (1999, Supraphon 1999).
 
Skladby jevištní
Komedie plná lásky. Opera na libreto Jiřího Bednáře (1986–88).
 
II. Dílo literární
 
Z abecedy hudby I. díl (Praha 1992);
Z abecedy hudby II. díl (Praha 1993);
Základní hudební pojmy v otázkách a odpovědích (Kladno 1998, 2001);
Cvičebnice kontrapunktické praxe (Kladno 2003);
Intonace a rytmus (Kladno 2008) – spoluautor;
Skladba (Kladno 2009).

Literatura

I. Lexika
ČSS.
 
II. Ostatní 
http://www.eu.cz/stanislav-jelinek/
 
Matěj Hollan

Datum poslední změny: 18.11.2019