Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Lemoch, Josef František

Tisk


Charakteristika: skladatel a varhaník

Datum narození/zahájení aktivity:21.12.1795
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.5.1863
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Lemoch, Josef František, skladatel a varhaník, narozen 21. 12. 1795, Netvořice, zemřel 8. 5. 1863, Únějovice.

 

 

Základy hudebního vzdělání získal u otce, který byl kantorem. Po studiu teologie a filozofie v Praze se stal knězem. Jeho písně byly publikovány v časopisech a písňových sbírkách.


Dílo

Dílo hudební:

 

Písně

Hornická (Tluky, tluky, tluk) pro baryton nebo mezzosoprán a klavír.

Zednická (Co má v světě pevně státi) pro soprán nebo tenor a klavír.

Kovářská (My kováři v potu tváři) pro baryton a klavír.

Loučení (Je mi jíti za hory), pro baryton a klavír.

Na holoubátko (Leť bělounká holubičko) pro mezzosoprán a klavír.

Důvěra v Hospodina (S námi Bůh, kdo proti nám?) pro mezzosoprán nebo baryton a klavír.

Tys, ó Bože, síla má pro mezzosoprán nebo baryton a klavír.

Vodník (Nechoďte k jezeru) pro baryton nebo alt a klavír.

Poupě a políbení (Ondy jsem se Minky tázal) pro baryton a klavír.

Otázka (Co ti je, dívenko má?) pro baryton s průvodem kytary.

Karolinka (I ve lazuru nebes ti patřím) pro baryton s průvodem kytary.

Mladý pastýř (V mé mladosti, v mé čilosti) pro baryton s průvodem kytary a piana.

Matka u kolébky svého dítěte pro jeden hlas a klavír.

 

Ostatní

Offertorium de Beata M. V. (1823).

Variance pro klavír Es dur.

Literatura

I. Lexika

Rieger.

Doucha, František: Knihopisný slovník česko-slovenský (Praha 1865).

OSN.

PHSN.

ČSHS.

Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (Wien 1970).

Srb-Debrnov, Josef: Slovník hudebních umělců slovanských (rkp.).

 

II. Ostatní

Meliš, Emanuel Antonín – Bergmann, Josef Adolf: Průvodce v oboru českých tištěných písní pro jeden nebo více hlasů od r. 1800 do r. 1862 (Praha 1863, s. 16–17, 33, 70–71, 87–88, 184–185).

Archivalie

České muzeum hudby, sg. VI b 184, VI b 185, XII A 68, XVI A 268–XVI A 276.

 

Peter Marek

Datum poslední změny: 21.4.2017