Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kreutzberg, Harald

Tisk


Charakteristika: Tanečník, choreograf a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:11.12.1902
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.4.1968
Text
Literatura

Kreutzberg, Harald, tanečník, choreograf a pedagog, narozen 11. 12. 1902, Liberec, zemřel 25. 4. 1968, Muri (Švýcarsko).
 
Harald Kreutzberg patřil k vůdčím osobnostem evropské taneční moderny, významně modeloval dobovou představu mužského tanečního projevu. Studoval u Mary Wigman a Maxe Terpise, byl tedy ovlivněn labanovským stylem. Výtvarně ho inspiroval expresionismus, což bylo patrné na koncepci tanečních kostýmů, které hrály v jeho tancích významnou roli, svým materiálem a jeho „pohybovými“ kvalitami dotvářely charakter pohybu i výraz tance. Expresionismus také ovlivnil tematické zaměření jeho kreací (např. častá inspirace barokní náboženskou atmosférou) a jejich  poselství. Od roku 1922 byla tanečníkem v divadle v Hannoveru, kde se stal partnerem tanečnice Yvonne Georgi. V dalších letech vystupoval převážně sólově s klavíristou Friedrichem Wilckensem (autor hudby některých jeho tanců). Pořádal turné po celém světě, včetně USA a Japonska, spolupracoval úspěšně s režisérem Maxem Reinhardtem (Gozziho Turandot). Jeho sólový taneční repertoár tvořily taneční miniatury a krátké choreografie přesně tematicky vymezené, výrazově odstíněné a svébytně, přesvědčivě interpretované. Citlivě a promyšleně používal hudbu, kreace se pohybovaly ve vážné poloze, mnohdy až extatické nebo mystické, zvládal však i vysloveně humorné a satirické kreace, plné lehkosti a spontánnosti. Jeho taneční projev vynikal technickou precizností, výrazovou přesvědčivostí, detailním propracováním a velkou imaginací. V Čechách vystupoval Kreutzberg pravidelně od roku 1932 do roku 1944, kontakt s Novým německým divadlem zprostředkoval patrně výtvarník Emil Pirchan, autor životopisné knihy o Kreutzbergovi. Kromě divadla vystupoval v Praze také v německém spolku Urania, v Radiosále a v době druhé světové války ve Stavovském divadle. U české taneční kritiky byl Kreutzberg vnímán jako jedna z autorit dobového moderního tance (Emanuel Siblík, Jan Reimoser), německá veřejnost včetně kritiky ho obdivovala téměř bez výhrad (Max Brod, Alfred Sandt). O jeho vlivu na taneční projev českých tanečníků nelze vzhledem k nedostatku přímých referencí spekulovat, bezprostřední pedagogický vliv měl zřejmě jen na tanečnici Camillu Steinhart, která u něj studovala v Salcburku.
Literatura
Siblík, Emanuel: Tanec mimo nás i  nás (Praha, 1937).
Pirchan, Emil: Harald Kreutzberg (Vídeň, 1941).
Rey, Jan: Jak se dívat na tanec (Praha, 1947).
Gremlicová, Dorota: Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze/Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag (1888-1938) (Praha, 2002).
 
Dorota Gremlicová
Datum poslední změny: 19.5.2005