Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Sauer, Bruno

Tisk

(Kyselý, František)

Charakteristika: Chrámový skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:12.1.1857
Datum úmrtí/ukončení aktivity:22.10.1937
Text
Literatura

Sauer, Bruno František (pseud. František Kyselý), chrámový skladatel, narozen 12. 1. 1857, Kudlovice (u Napajedel), zemřel 22. 10. 1937, Hradišťko (u Štěchovic).

Pocházel z rozvětvené učitelské a hudebnické rodiny. Za gymnaziálních studií v Kroměříži fundatistou u Sv. Mořice. Jako bohoslovec zpíval v Olomouci v Křížkovského sboru. Strahovský pre­monstrát (1881), působil v Jihlavě, na Stra­hově (1900–09), v Milevsku, nakonec inspek­tor klášterního velkostatku v Hradišťku. Na všech svých působištích se zasluhoval o povznesení chrámové hudby, řídil strahovský kůr (1901–13). Pro kůry v Jihlavě a na Strahově napsal na sedmdesát latinských i českých motet (jedno otištěno v časopise Cyril 60, 1929), v Hradišťku na pak na 200; účastnil se Holainovy úpravy Bečákova kancionálu atd. Vy­dal tři básnické sbírky, další v rukopise.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Fric, Ota: Hudba na Kroměřížsku a Zdounecku (Kroměříž 1941).

Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006