Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Burian, Karel

Tisk

(Carl)

Charakteristika: Pěvec-tenorista

Datum narození/zahájení aktivity:12.1.1870
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.9.1924
Text
Literatura

Burian, Karel (Carl), pěvec-tenorista, narozen 12. 1. 1870, Rousínov (u Rakovníku), zemřel 25. 9. 1924, Senomaty (u Rakovníku).

 

 

Starší bratr pěvce Emila Buriana, strýc skladatele Emila Františka Buriana. Pocházel z rodiny tesaře z malé vesnice Rousínov u Rakovníku. Již v útlém věku se projevoval jako talentované dítě – hrál na housle od čtyř let, měl fotografickou paměť (kterou později využil při rychlém učení se operních rolí) a ve škole byl vždy výborným žákem. Začal studovat na reálce v Rakovníku (1880

–81), ale rodina se brzy přestěhovala do Prahy, protože otec chtěl svým oběma synům zajistit dobré vzdělání. Rodiče si pronajali kavárnu Slavia, jejich podnikání však zkrachovalo a Karlův otec poté pracoval jako dělník. Karel nastoupil v Praze na akademické gymnázium (188189), kde byl po celou dobu studia premiantem. Po absolutoriu nastoupil na přání rodičů na právnickou fakultu Karlovy Univerzity (188991) a současně se učil zpěvu u Moritze Wallersteina. Ten ho přijal jako sólistu do Maiselovy synagogy; z peněz zde vydělaných si Burian platil hodiny u tohoto učitele a zároveň finančně vypomáhal svému mladšímu bratru Emilovi na jeho studiích, protože rodina žila v nouzi. Pod vedením Wallersteina se nejen učil pěvecké technice, ale nastudoval už i několik operních rolí. Po dvou letech definitivně zvítězil jeho zájem o zpěv a proti vůli rodičů z právnické fakulty odešel. Ve zpěvu se dále zdokonaloval u kapelníka Mořice Angra, který jej doporučil do jeho prvního angažmá ve Státním divadle v Brně (1890–91).

Debutoval v Brně ve svých 21 letech (28. 9. 1891 jako Jeník v Prodané nevěstě a hned den nato 29. 9. 1891 jako Dalibor), brzy poté zpíval i Lukáše v Hubičce. Během tří měsíců nastudoval více než deset rolí. Brněnské divadlo však tehdy příliš neprosperovalo a hrálo se hlavně na zájezdech. Burian se pokusil přestoupit do pražského Národního divadla, ale tehdejší ředitel František Adolf Šubert jej jako sólistu odmítl a nabídl mu pouze místo ve sboru (stejně jako o pět let později u něj neuspěla Emma Destinnová). Burian přijal jinou nabídku – do Tallinu (tehdy Reval, 1892–93), kde se díky své fenomenální paměti přes noc naučil roli Gounodova Fausta v němčině a svým záskokem zachránil představení. To mu vyneslo obsazení ve Wagnerově Lohengrinovi, ve kterém slavil triumfální úspěch. Stal se prvním pěvcem oboru a zpíval Radamesa v Aidě, Erika v Bludném Holanďanovi, Arnolda ve Vilému Tellovi a titulní roli ve Wagnerově Tannhäuserovi (touto rolí se později proslavil). Na přání publika začal pořádat i písňové koncerty, které se později staly jeho specialitou.
Po sedmi měsících byl doporučen do Lip­ska, kde měl zpívat v Bludném Holanďanovi, avšak po vstupním představení (Sedlák kavalír) byl šéfem tamní opery propuštěn zřejmě pro nevhodný zjev (bylo mu dvaadvacet a působil spíše jako hubený student než jako hrdinný první tenor). Cestoval dál po německých divadlech – zpíval v Baumannově operní společnosti, která nastudovala Smetanovo dílo a Baumann s ní chtěl podniknout světové turné, nakonec však zůstalo u premiéry v Berlíně (1. 7. 1893, Burian zpíval Jeníka). Po krátkém sbírání zkušeností v Cáchách (1893) pů­sobil v Kolíně nad Rýnem (189496, zde poznal svou budoucí ženu Františku) a v Hannoveru (189698). V obou divadlech dostával především lyrické úlohy, a z obou po neshodách s řediteli a nespokojen s repertoárem odešel. Na dva roky se stal prvním tenorem Královské opery v Hamburku (1898–1900), kde jeho záskok v Tannhäuserovi (1898) nasměroval jeho kariéru k rolím hrdinných tenorů. Zpíval Lohengrina, Erika z Bludného Holanďana, Stolzinga z Mistrů pěvců i obtížné úlohy Tristana a Siegfrieda, často pod taktovkou mladého Gustava Mahlera. Za osmnáct měsíců zvládl značný repertoár a vystupoval více než dvěstěšedesátkrát.
Chtěl se však vrátit do vlasti, proto začal hostovat v Národním divadle a na krátkou dobu zde zakotvil (190001), když od nového šéfa opery Karla Kovařovice dostal angažmá i se svou ženou, sopranistkou Františkou Burianovou-Jelínkovou, a svým bratrem Emilem. Zpíval zde všechny důležité role (Florestan v Beethovenově Fideliovi, Verdiho Othello, Kozina v Kovařovicových Psohlavcích). S Kovařovicem navázal úzké přátelství, stál za ním v době stávky orchestru a Kovařovic naopak počítal s tím, že Burian nebude pouze čelným zpěvákem opery, ale svým zaměřením na interpretaci Wagnerových a Smetanových oper bude určovat ráz repertoáru. Burian si však nezískal srdce dámské části obecenstva (která chtěla zpět jeho předchůdce Florjanského) a nebyl schopen se přizpůsobit každodennímu režimu, často se nedostavil na představení pro indispozici. Spory se správou divadla vyvrcholily v březnu 1901, kdy krátce před premiérou Dvořákovy Rusalky odřekl vystoupení v úloze Prince z důvodu indispozice a za současného hostování v Budapešti. Kvůli tomu se nepohodl i s Kovařovicem a z Národního divadla předčasně odešel ještě před koncem sezóny, ač mu to nebylo povoleno (uloženou pokutu pak splácel několik let).
Následovalo angažmá v Budapešti (190102), kde se dále profiloval jako wagnerovský pěvec (zpíval maďarsky), a v Drážďa­nech (19021910), kde za dirigenta Ernsta von Schucha získal konečně věhlas a ztvárnil všechny důležité tenorové role v operách Richarda Wagnera. V jediném roce (1905) mu jeho jasný a zdravý hlas dovolil zpívat Wagnera stosedmnáctkrát. Z Drážďan se mu otevřel svět – jezdil hostovat do Mnichova, Londýna, Lipska, Curychu, Frankfurtu nad Mohanem, Štýrského Hradce, Budapešti, Bruselu, De­savy, Norimberka, Lvova, německého divadla v Pra­ze a dalších. V drážďanské světové premiéře opery Salome Richarda Strausse (1904) vystoupil v roli krále Heroda po boku Emmy Destinnové, a na skladatelovo přání a pod jeho taktovkou v této roli hostoval spolu s Destinnovou v Paříži (6. 5. 1906). Oba čeští umělci byli vyznamenáni vysokými řády z rukou francouzského prezidenta. Burian se poté stal členem Metropolitní opery v New Yorku (190613), kde zpíval pod taktovkou Mahlera a Toscaniniho (ten ho označoval za nejrytmičtějšího pěvce na světě). V Americe sklízel úspě­chy také v Chicagu, Filadelfii a Bostonu. Roku 1908 hostoval jako Parsifal v Bayreuthu, 1909 vystoupil v Budapešti jako Dalibor, o jehož tamní uvedení se zasloužil, o rok později 19. 6. 1910 opět v Paříži jako Tristan.
Ač již byl pěvcem světového uznání, zatoužil opět po své vlasti. Zpíval na prvním českém pěveckém festivalu (1904) a po hostování v Kovařovicově smetanovském cyklu (1909) opustil roku 1910 Drážďany a stal se znovu členem opery Národního divadla. Opět se však nepohodl se správou divadla, odříkával představení a definitivní roztržka Kovařovicem (1911) vyústila v jeho odchod. Získal angažmá ve vídeňské Dvorní opeře (16. 5. 1912 až 31. 10. 1913), kde byl vysoce hodnocen zejména v úloze Siegfrieda. Zároveň byl stálým hostem opery v Budapešti. Během první světové války nevstoupil do žádného divadla a jeho působení se omezilo pouze na území Rakouska-Uherska. Hostoval v českých divadlech Plzni, Českých Budějovicích, Brně, Olomouci, Brati­slavě, Košicích a v německém pražském divadle (1915), v cizině pak ve Vídni, Budapešti, Lvově, Záhřebu a jinde. Po vzniku republiky marně usiloval o trvalé přijetí do souboru Národního divadla (191819).
V této době začal mít problémy se zdravím, již tak podrytém dlouholetou náklonností k alkoholu. V roce 1920 si nešťastně popálil ústa lou­hem a poté onemocněl cukrovkou a chorobami jater a ledvin (1921). Přesto ještě vystupoval – po nástupu Otakara Ostrčila do Národního divadla si konečně v Praze zazpíval Dalibora a Tannhäusera (1922) a perspektiva jeho návratu do Národního divadla vypadala nadějně; zabránil tomu však jeho zhoršující se zdravotní stav, jenž měl vliv na klesající úroveň jeho pěveckých výkonů. Zpíval ještě v Bu­dapešti (192324) a s bratrem Emilem pořádal koncertní turné po republice. Naposled zpíval 12. 3. 1924 v Nitře – u tamního holiče se nakazil otravou, která se projevila růží. S nemocí bojoval pak v Bratislavě, v Praze a nakonec na svém statku v Senomatech, který zakoupil v roce 1907 a trávíval zde prázdniny. Zde také ve svých 54 letech zemřel na rozklad krve.
V pěveckém umění tvoří jeho působení epochu: světovou kritikou byl mnohdy hod­nocen výše než Caruso, byl vyznamenán mnoha řády, jmenován důstojníkem pařížské akade­mie, královským komorním pěvcem saským, wittenber­ským, anhaltským a dalšími. Vynikal jasným, kovově lesklým hlasem (tenorem s barytonovým zabarvením) bez ja­kýchkoli vrozených nebo školením získa­ných kazů. Pro jeho zpěv byla typická lehkost v nasazování tónu, široká dynamická škála od jemných lyrických poloh až k heroickému výrazu, průraznost vysokých poloh, intonační čistota, dokonalé frázování a výborná dechová technika. Jeho menší postava determinovala jeho jevištní projev; proto byl umírněnější v mimice i gestice a jeho herectví bylo propracované a oproštěné od velkooperní nadsázky. Na jevišti i koncertním pódiu se skvěle uplat­ňoval ve všech oborech a všech citových i výrazových polohách, nejčastěji však jako hrdinný tenor. Byl i jazykově nadán a zpíval česky, německy, francouzsky, ital­sky a maďarsky s takovou zřetelností a přesnou výslovností, že byl kladen za vzor i domácím pěvcům. Světovou slávu mu získaly přede­vším svérázné a pěvecky dokonalé výkony v operách Wagnerových, kde vynikl zvl. jako Lohengrin, Tannhäuser, Siegfried, Tristan a Parsifal. Jeho umění bylo uznáváno i německou (a proněmecky zaměřenou) kritikou. Česká kritika ho však nikdy takto bezvýhradně nepřijala – od počáteční neochoty Národního divadla jej angažovat až po výtky, že „zpívá Němcům“ a projevuje málo vlastenectví. Byl však nejen wagnerovský, ale též smetanovský pěvec (v obou směrech vy­soce hodnocen Zdeňkem Nejedlým). Jeho nejlepšími úlohami v českých operách byl Dalibor, Lukáš, Jeník a Kozina. V cizině propagoval soudobou českou tvorbu (Novák, Jindřich, Kunc apod.). Mistrovsky podával také české lidové písně (Ó řebíčku zahradnický), jichž byl sběratelem – spolu se skladatelem a přítelem Jindřichem Jindřichem vytvořili jejich sbírku známou jako Burianovo album. Ze světových skladatelů se věnoval hlavně novějším (Mahler, Richard Strauss, Schönberg atd.). Nazpíval četné árie a písně na desky (dochovány dvě od Supraphonu z let 1960 a 1974).
Burian byl také literárně nadán. Už od mladých let skládal verše; jeho básně tiskla Ni­va, byly mu vydány veršované dopisy Ve chvílích od­dechu (Praha 1909–10); mnohé verše i paměti psané před smrtí jsou uchovány v rukopise. Překládal české písně do němčiny a obzvláště cenné jsou jeho české překlady libret Wagnerových oper a Straussovy Salome. Uveřejnil vzpomínky na Toscaniniho (Smetana, 1, 1911, s. 126), Mahlera (tamtéž, s. 267),  Schucha (Smetana, 4, 1914, s. 253) a své paměti (Smetana, 1, ­1911 až 4, 1914; knižně Z mých pamětí, Praha 1913), pokračoval pak v Lidových novinách (1924) a německy v Prager Presse. Osobností Karla Buriana se dlouhodobě zabýval spisovatel Alexander Berndorf, který o něm psal články, má v rukopise jeho podrobný životopis a napsal o něm romány Opožděné štěstí (1939), Pěvec, který dobyl svět a dva svazky Humoresek o Karlu Burianovi.


Literatura

I. Lexika

Ottův divadelní slovník (Praha 1914).
PHSN.
ČSHS.
MEH.
Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního (Praha 1988).
Postavy brněnského jeviště II.: 1884–1989 (Brno 1989).
Malá encyklopedie české opery (Praha, Litomyšl 1999).
Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. Století, 1. díl, A–J (Praha 1999).
Biografický slovník českých zemí (Praha 2007).

II. Ostatní
Burian, Karel: Ve chvílích oddechu – veršované dopisy (Praha 1909).
Nejedlý, Zdeněk: – (Smetana 1, 1911, s. 197).
A. R. [Rektorys, Artuš]. Koncert Karla a Emila Burianů (Smetana 6, 1915–16, č. 1, s. 12).
Věstník pěvecký a hudební (10, 1916, s. 58).
Nejedlý, Zdeněk: – (Smetana 7, 1917, s. 8).
Hudební výchova (2, 1921, s. 133).
Věstník pěvecký a hudební (28, 1924, s. 93).
Gregor, Josef: O Karlu Burianovi (Hudební besídka 1, 1924–25, s. 39).
V. H. [Helfert, Vladimír]: Karel Burian zemřel (Hudební rozhledy 1, 1924–25, 1–2, s. 29).
Löwenbach, Jan: Karel Burian (Listy Hudební matice 3, 1924–25, s. 77).
Burian, Emil František: Památník bratří Burianů (Praha 1929).
Hradčanský, Jindřich Václav Alexander: Komorní pěvec Karel Burian ve svých veršovaných dopisech (Praha 1933).
Pujman, Ferdinand: Burianům, Karlovi a Emilovi k poctě (Praha 1933).
Bartoš, Josef: Karel Burian (Rakovník 1934).
Burian, Emil František: Kdo je Karel Burian (Praha 1948).
Nejedlý, Zdeněk: Dějiny opery Národního divadla: Díl 12 (Praha 1949).
Rektorys, Artuš: Jubilea – Karel Burian (Hudební rozhledy 7, 1954, 16, s. 750).
Rektorys, Artuš: Naši operní pěvci (Praha 1958).
Wenig, Jan: Ema Destinová – Karel Burian (Praha 1960).
Šubert, Antonín: Pěvci Prozatímního a Národního divadla od roku 1870 (Praha 1966).
Kopecký, Emanuel – Pospíšil, Vilém: Slavní pěvci Národního divadla (Praha 1968).
Novotný, Antonín: Pěvecký portrét (Praha 1974).
Šíp, Ladislav: 100 let opery Národního divadla (Praha 1983).
Černý, Jiří: Causa – Karel Burian (Reflex, 39, 2004).

www.karelburian.cz


Klára Kolofíková

Text

Datum poslední změny: 13.1.2010