Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Chyba, Vojtěch

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, pedagog a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity:20.3.1877
Datum úmrtí/ukončení aktivity:26.2.1935
Text
Literatura

Chyba, Vojtěch, sbormistr, pedagog a organizátor hudebního dění, narozen 20. 3. 1877, Březové Hory (Příbram), zemřel 26. 2. 1935, Praha.

 

Jeho otec byl horníkem. Po obecné škole v Březových Horách studoval na gymnáziu v Příbrami (1878–86). Potom vstoupil do arcibiskupského semináře v Praze, kde byl v červenci roku 1900 vysvěcen na kněze. Od roku 1901 působil jako katecheta v Rakovníku, od roku 1904 ve stejné funkci v Kladně. Na obou místech pracoval jako učitel a dirigent. V Praze v roce 1906 absolvoval zkoušku před státní komisí pro vyučování hudby. Od roku 1905 působil na ústavu pro vzdělání učitelek na Kladně, kde byl též od roku 1906 zpovědníkem školských sester. V roce 1910 přesídlil do Prahy, kde působil na různých školách jako prozatímní katecheta. Roku 1920 byl ustanoven definitivním katechetou na školách u svatého Jindřicha v Praze 2, kde potom působil až do smrti. Spolupracoval s Dobroslavem Orlem na přípravě Českého kancionálu. V roce 1914 byl členem redakce časopisu Cyril a v letech 1914–17 působil v Cyrilské jednotě jako člen výboru. Nacvičil a řídil zpěvy při svěcení zvonů v Sedleci a Prčici. Zemřel v nemocnici Milosrdných bratří v Praze na mozkovou mrtvici. Byl pohřben za značné účasti svých žáků, kolegů a příznivců. Jeho církevní i světské skladby se dochovaly jen v rukopisech.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

A. Ch.: Za P. Vojtěchem Chybou (Cyril 61, 1935, č. 3–4, s. 36).

 

Jiří Bernkopf

Datum poslední změny: 26.6.2011