Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pelikán, Miroslav

Tisk


Charakteristika: Skladatel a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:20.2.1922
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.5.2006
Text
DíloLiteratura

Pelikán,  Miroslav, skladatel a pedagog, narozen 20. 2. 1922, Praha, zemřel 19. 5. 2006, tamtéž.

Po maturitě na reálném gymnáziu na Smíchově (1933–40), kde také započal s komponováním, absolvoval na pražské konzervatoři skladbu u Emila Hlobila a Miroslava Krejčího a současně také klavír u Berty Kabeláčové Rixové (1945–50). Od roku 1951 působil jako učitel klavíru a teorie na hudební škole v Kladně, později v Praze Modřanech. V současné době se věnuje skladbě orientované na soudobé hudební vyjadřování v rámci rozšířené tonality se snahou o nesentimentální, dramaticky orientovanou citovou působivost. Jako skladatel získal na soutěži skladatelů v roce 1959 čestné uznání Slovenského hudebního fondu za svou Symfonii pro velký orchestr a jeho Sonáta pro violoncello a klavír byla ve Společnosti českých skladatelů hodnocena jako nejúspěšnější dílo roku 2000 na Dnech soudobé hudby. Je též autorem úprav mnoha lidových písní.
Dílo
Dílo hudební (výběr)

Orchestrální
Tarantella, 1957;
Symfonie pro velký orchestr, 1958;
Den radosti, scherzo pro orchestr, 1962;
Veselá předehra pro orchestr, 1962;
Monumentum pro Ioanne, baladická rapsodie pro orchestr, 1966;
Tre movimenti per orchestra, 1969;
Suita pro smyčcový orchestr, 1988;
Koncert pro housle a orchestr, 1991.

Komorní
Suita pro flétnu a klavír, 1943;
Čtyři rozmarné skladby pro klavír, 1946;
Sonatina pro housle a klavír, 1948;
Smyčcový kvartet č.1, 1950;
Dva české tance pro klavír, 1954;
Toccata pro klavír, 1955;
Rozmarné miniatury pro dechové kvinteto, 1962;
Sonatina facile pro housle a klavír, 1963;
Údolí smutku – před obrazem Jana Zrzavého, smyčcový kvartet, 1964;
Toccata, Improviso e Fuga pro varhany, 1968;
Interludio drammatico pro varhany, 1972;
Dvě studie pro flétnu, 1976;
Pezzi brevi, pět skladeb pro klavír, 1980;
Notturno e Toccata pro klavír, 1983;
Sonáta pro housle a klavír, 1986;
Introduzione Lamento e Rondo pro flétnu a klavír, 1987;
Imprese léta, cyklus skladeb pro klavír, 1994;
Smyčcový kvartet č. 2, 1992;
Violino, gloria!, suita pro sólové housle, 1997;
Sonáta pro violoncello a klavír, 1999.

Vokální
Láska prostých srdcí, písně na lidovou milostnou poezii pro zpěv a klavír, 1948;
Domove, cyklus ženských sborů na texty Jarmily Urbánkové, Františka Branislava a Jana Aldy, 1960;
Ty přijdeš viď?, tři písně na texty Vítězslava Nezvala a Františka Hrubína pro nižší mužský hlas a klavír, 1973;
Pramínek, cyklus dvojhlasých písní pro dětský sbor a klavír (nebo instrumentální soubor) na slova českých básníků, 1974.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
ČSS.
Český biografický slovník 20. století (Praha 1999).

II. Ostatní
Rut, Josef: Pětasedmdesátiny skladatele Miroslava Pelikána (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 5, s. 13).

Tomáš Kudrna
Datum poslední změny: 23.3.2006