Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Eben, Petr

Tisk


Charakteristika: skladatel, muzikolog, varhaník, klavírista

Datum narození/zahájení aktivity:22.1.1929
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.10.2007Praha
Text
DíloLiteratura

Eben, Petr, skladatel, muzikolog, varhaník, klavírista, narozen 22. 1. 1929, Žamberk, zemřel 24. 10. 2007, Praha.

 

Je jedním z nejvýznamnějších mezinárodně uznávaných českých skladatelů soudobé hudby ve světě. V letech 1935–48 studoval na reálném gymnáziu v Českém Krumlově – studium měl přerušeno a za války byl vězněn v koncentračním táboře Buchenwald. Od dětství se učil hrát na klavír, violoncello a varhany. Po maturitě přesídlil do Prahy a byl přijat na Akademii múzických umění, kde v letech 1948–52 studoval klavír u Františka Raucha a kompozici u Pavla Bořkovce (1950–54).

Po ukončení studií se živil jako klavírista a pedagog. V letech 1955–1990 působil na Katedře hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vychoval několik desítek žáků. Po roce 1989 vyučoval také na Katedře skladby Hudební akademie múzických umění v Praze (1990–94). Pro pedagogické účely vytvořil řadu učebnic a metodických materiálů – společně s Jarmilem Burghauserem vytvořili učebnici Čtení a hra partitur pro studenty konzervatoří a vysokých škol; po kontaktu s Carlem Orffem adaptoval do českého prostředí společně s Iljou Hurníkem, Pavlem Jurkovičem a dalšími spolupracovníky Orffův Schulwerk, který u nás zaznamenal velké ohlasy na školách a vyšel ve čtyřech dílech jako Česká Orffova škola. Zároveň byl spoluautorem učebnic pro základní a střední školy, složil do nich řadu písní, mnoho jich také upravil.

Od konce 50. let podnikl přes sto padesát koncertních turné po celém světě, ať už v roli varhaníka či citlivého klavírního doprovazeče. Jako varhaník se představil na významných festivalech (Berliner Festspiele, Edinburg International Festival, Frauenfelder Musiktage, Great Organ Festival London, Kulturfest-Nachsommer Salzburg, Melbourne International Festival of Organ and Harpsichord, Mitte Europa, Musikfestspiele Saar, Wiener Festwochen aj.), natočil také řadu snímků skladeb svých i cizích. Eben byl zván do sborových soutěžních porot – několikrát byl v belgickém Neerpeltu (Europees Muziekfestival voor de Jeugd 1968, 1970, 1972, 1974, 1977, 1980, 1984, 1986, 1988, 1994 aj.), slovinské Celji (Mednarodni mladinski pevni festival, 1981), francouzském Nantes (Festival international de choeurs, 1989), maďarském Debrecenu (Bartók Béla nemzetközi kórusverseny, 1990) aj.

Ebenovo rozsáhlé skladatelské dílo zasahuje do všech hudebních žánrů – zásadní je pro něj tvorba varhanní a vokální, naopak dílo symfonické a hudebně dramatické je v menšině. Vytvořil si postupně vlastní, nezaměnitelný skladatelský styl, který se od subtilních raných písňových cyklů (Šestero piesní milostných) inspirovaných prostředím jeho dětství, renesančním Českým Krumlovem, a lyrických skladeb s výraznou melodikou (Zelená se snítka), dostal k dílům s vypjatým dramatickým výrazem (Koncert pro klavír a orchestr). Ebenova tvorba je charakteristická užitím volné tonality až polytonality se zachováním tonálních center, propracovanou rytmikou a promyšlenou kontrapunktickou prací. Jedním z hlavních inspiračních zdrojů zejména varhanních, sborových a symfonických děl je gregoriánský chorál, který Eben s oblibou cituje a přetváří do složitých skladebných struktur (Symphonia gregoriana aj.). Budovat mezinárodní reputaci mu pomohly především varhanní skladby (Nedělní hudba, Laudes, Okna podle Marca Chagalla, Faust, Biblické tance ad.), v zahraničí je rozšířeno dílo sborové.

Zvláštní kapitolou je Ebenova tvorba pro dětské i dospělé sbory – s řadou z nich skladatel přímo spolupracoval a jednotlivá díla jim psal na míru. Za všechny zmiňme Dětský pěvecký sbor Československého rozhlasu (sbormistr Bohumil Kulínský), Dětský pěvecký sbor Kantiléna Brno (sbormistr Ivan Sedláček), Kühnův dětský sbor (sbormistr Jiří Chvála), Pražský dětský sbor (sbormistr Čestmír Stašek), liberecký Severáček (sbormistři Milan a Jiřina Uherkovi), Kühnův smíšený sbor (sbormistr Pavel Kühn), Pěvecký sbor Československého rozhlasu (sbormistři Pavel Kühn a Milan Malý), Pražský filharmonický sbor (sbormistr Lubomír Mátl), Vysokoškolský umělecký soubor (sbormistr Jaroslav Brych) ad. Většina Ebenových skladeb vyjma těch z posledního skladatelského období vyšla tiskem u nakladatelů domácích (Česká katolická charita; Český hudební fond; Státní hudební vydavatelství, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Supraphon, Editio Bärenreiter Praha; Klub pracujících, Jirkov; Muzikservis; Panton, Panton International; Park kultury a oddechu, Olomouc; Státní pedagogické nakladatelství; Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, Ústav pro kulturně výchovnou činnost) či zahraničních (Bärenreiter Verlag, Kassel; Boosey and Hawkes, London; Carus Verlag, Stuttgart; Edition Ferrimontana, Frankfurt am Main; F. Hofmeister Musikverlag, Hofheim – Leipzig; Pro organo, Leutkirch; Schott Musik International, Mainz; United Music Publishers, London; Universal Edition, Wien), vokální dílo je dostupné ve více jazycích.

Za svoji skladatelskou činnost byl mnohokrát oceněn u nás i v zahraničí – v roce 1955 získal cenu ve Velké jubilejní soutěži Svazu československých skladatelů (Suita balladica a Balady pro sóla, sbor a orchestr), v roce 1957 zlatou medaili na VI. světovém festivalu mládeže v Moskvě (Šestero piesní milostných), 1959 byly na vídeňském festivalu mládeže oceněny Písně nejtajnější, dvě ceny dostal v roce 1965 v mezinárodní soutěži Kasseler Musiktage o nejlepší varhanní skladbu cyklus Laudes ad.

V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem, v letech 1990–92 byl prezidentem Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, získal francouzský titul Rytíř umění a literatury (Chevalier des arts et des lettres, 1991), čestný doktorát a profesuru (Royal Northern College of Music, 1992; Univerzita Karlova, 1994), Stamicovu cenu (1993), Řád svatého Cyrila a Metoděje udělený Českou biskupskou konferencí (1994), prezident České republiky mu udělil Medaili Za zásluhy I. stupně (2002).

Ebenova manželka Šárka je sestrou skladatele Ilji Hurníka, Ebenovi synové Kryštof, Marek a David společně vytvořili hudební skupinu Bratři Ebenové, která má za sebou více než 30 let úspěchů doma i v zahraničí.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

1) Orchestrální tvorba

Symphonia gregoriana (původně Koncert pro varhany a orchestr č. 1), 1954, premiéra 24. 4. 1954, Praha, vyd. Panton (klavírní výtah).

Vox clamantis. Symfonická věta pro tři trubky a symfonický orchestr, 1969, premiéra 13. 1. 1970, Praha, vyd. Panton 19721.

Noční hodiny, 1975, verze s dětským sborem 1987, premiéra 16. 2. 1976, Lipsko, vyd. Panton 1983.

Pražské nokturno. Hommage à Wolfgang Amadeus Mozart, 1983, premiéra 24. 1. 1984, Salzburg, vyd. Supraphon 19871.

Improperia, 1995, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Editio Praga 1999.

 

2) Koncerty

Koncert pro klavír a orchestr, 1960–61, premiéra 21. 3. 1962, Praha, vyd. Český hudební fond 1965.

Koncert pro varhany a orchestr č. 2, 1982, premiéra 16. 1. 1983, Vídeň, vyd. United Music Publishers London.

 

3) Díla pro sólový nástroj

Klavír

Sonata in des, 1951, premiéra 12. 3. 1952, Praha, vyd. Český hudební fond 19571.

Svět malých, 1955, premiéra 5. 3. 1956, Praha, vyd. Státní hudební vydavatelství 19611, Supraphon 19977.

Žežuličko, kde jsi byla, 1955, premiéra 7. 12. 1955, Praha, vyd. in Album klavírních skladeb pro mládež, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 19561.

Jarní motiv, 1960, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Supraphon 1980.

Hájíčku zelený, 1963, čtyřručně 1978–79, premiéra 13. 11. 1979, Praha, vyd. Supraphon 1983.

Čtyři zimní obrázky pro sólový klavír s choreografií Libuše Kurkové, 1964, premiéra – datum nezjištěno, Státní hudební vydavatelství 1966.

Oktávová etuda. Hommage à Carl Czerny, 1965, 1999, premiéra 25. 3. 1966, Praha, premiéra upravené verze – datum nezjištěno, vyd. Panton International 2000.

Malé portréty, 1968, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Panton 1969).

Rozdíly a protiklady, 1969, premiéra – datum nezjištěno, vyd. in Hudebně pohybová výchova, Státní pedagogické nakladatelství).

Hrajeme si na obrázky. Obrázky, vyprávěnky a pohyblivé hrátky s hudbou pro nejmenší, 1971, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Panton 19731.

Dopisy Mileně, 1990, premiéra 22. 5. 1990, Brighton, vyd. Schott 1994.

Veni creator spiritus. Klavírní improvizace na gregoriánské téma, 1992, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Bärenreiter Editio Supraphon 1996.

Universi. Liturgická věta pro klavír, 2002, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Editio Bärenreiter Praha 2004.

 

Cembalo

Sonáta pro cembalo, 1988, premiéra 28. 7. 1990, Mnichov, vyd. jako Sonate für cembalo, PRO ORGANO Musikverlag H. Jess 1991.

 

Varhany

Nedělní hudba, 1957–59, premiéra celku 26. 10. 1959, Praha, vyd. Státní hudební vydavatelství 1963.

Laudes, 1964, premiéra 17. 11. 1964, Praha, vyd. jako Nuove compositioni per organo 2, Panton 1966.

Deset chorálních předeher, 1971, premiéra 29. 8. 1971, Trevier, vyd. Editio Bärenreiter Praha 2001.

Dvě chorální fantasie, 1972, premiéra 12. 5. 1973, Minneapolis (jen 1. část), vyd. Panton.

Malá chorální partita, 1978, premiéra 15. 5. 1979, Poissy Yvelines, vyd. Universal Edition 1980.

Faust, 1979–80, premiéra celek 23. 4. 1981, Brno, vyd. United Music Publishers Lodnon 1983.

Mutationes, 1980, premiéra 10. 12. 1982, Cardiff, vyd. Universal Edition 1983.

Versetti, 1982, premiéra 9. 3. 1986, Mainz, vyd. Universal Edition 1985.

Hommage à Buxtehude. Toccatová fuga pro varhany, 1987, premiéra 2. 5. 1987, Bad Oldesloe, vyd. B. Schott’s Söhne 1987.

A Festive Voluntary, 1986, premiéra 24. 7. 1986, Chichester, vyd. United Music Publishers London 1987.

Job, 1987, premiéra částí 11. 8. 1987, Harrogate, premiéra celku 30. 3. 1988, Londýn, vyd. United Music Publishers London 1989).

Dvě slavnostní preludia, 1990, 1992, premiéra – datum nezjištěno, vyd. PRO ORGANO Musikverlag H. Jess 19941.

Biblické tance, 1990–91, premiéra 17. 8. 1992, Odense, vyd. jako Four Biblical Dances for Organ, United Music Publishers London 1993.

Amen – staň se, 1993, premiéra – datum nezjištěno, nevydáno.

Momenti d’organo, 1994, vyd. PRO ORGANO Musikverlag H. Jess 1994.

Praeludium, 1995.

Hommage à Henry Purcell, 1995, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Schott 1995.

Campanae gloriosae, 1999, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Schott 2000.

Preludium 1. Happy Birthaday, 2000, premiéra – datum nezjištěno, vyd. PRO ORGANO Musikverlag H. Jess 2004.

Triptychon, 2000.

Labyrint světa a ráj srdce pro varhany a recitátora, 2002, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Panton International 2003.

Má duše je jako Ruth, 2002, premiéra – datum nezjištěno, nevydáno.

 

Kytara

Tabulatura nova, 1979, premiéra 10. 12. 1980, Pardubice, vyd. Schott 1987.

Mare nigrum, 1981, premiéra 4. 6. 1981, Pardubice, vyd. Boosey and Hawkes 1985.

 

Harfa

Risonanza per arpa sola, 1986, premiéra 16. 2. 1987, vyd. Bärenreiter 1992.

Flétna

Flétnové kadence, 1968–69, premiéra – datum nezjištěno, nevydáno.

In memoriam Olga Havlová 1960, 2000, premiéra – datum nezjištěno, Carus-Verlag 2002).

 

4) Komorní hudba

Dua

Sonáta pro hoboj a klavír, 1950, premiéra 27. 5. 1952, Praha, vyd. Panton 19791.

Suita balladica pro violoncello a klavír, 1955, premiéra 23. 4. 1956, Praha, vyd. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 19571.

Sonatina semplice pro housle (flétnu) a klavír, 1955, premiéra 19. 8. 1957, Praha, vyd. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 19581.

Duetti per due trombe, 1956, premiéra 17. 10. 1956, Praha, vyd. B. Schott’s Söhne 1969.

Duettina pro sopránový nástroj a klavír, 1962–63, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Panton 1964.

Ordo modalis pro hoboj a harfu, 1964, premiéra Praha, vyd. Český hudební fond 1966.

Fantasia vespertina pro trubku a klavír 1967, premiéra 11. 3. 1969, Bechyně, vyd. B. Schott’s Söhne 1969.

Okna podle Marca Chagalla pro trubku a varhany, 1976, premiéra 31. 3. 1977, Praha, vyd. Supraphon 1980.

Sonáta pro flétnu a marimbu, 1978, premiéra 20. 3. 1980, Praha, vyd. Friedrich Hofmeister Musikverlag 1995.

Fantasie pro violu a varhany Rorate Coeli, 1982, premiéra únor 1983, Stockholm, vyd. Universal Edition 1991.

Krajiny patmonské pro varhany a bicí, 1984, premiéra 31. 5. 1985, Heidelberg, vyd. United Music Publishers London.

Dvě invokace pro trombón a varhany, 1987, premiéra 4. 12. 1988, New Prague 1. část, 20. 4. 1990, Praha celek, vyd. United Music Publishers London.

Starozákonní freska pro housle a klavír, 1993, premiéra 12. 9. 1993, Praha, vyd. Panton.

Appello per oboe e piano, 1995, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Panton 19951.

Hommage à Arcangelo Corelli pro housle a varhany, 2002, premiéra – datum nezjištěno.

 

Tria

Hudba pro hoboj, fagot a klavír, 1970, premiéra 2. 2. 1971, Stockholm, vyd. Supraphon 1989.

Skizza pro C. B. pro dvě flétny a klavír, 1972, premiéra 28. 9. 1972, Praha, vyd. Supraphon 19861.

Protihráči pro klarinet, klavír a bicí nástroje, 1985, premiéra 23. 5. 1986, Praha, vyd. Český hudební fond 1988.

Klavírní trio, 1986, premiéra 3. 11. 1986, Praha, vyd. Panton.

Gutenberg – Toccata pro trubku, trombon a varhany, 2000, premiéra 23. 9. 2000, Mainz, vyd. Schott Music 2000.

 

Kvartety

Dechový kvartet, 1951–52, premiéra – datum nezjištěno, nevydáno.

Smyčcový kvartet, 1981, premiéra 16. 12. 1981, Praha, vyd. Supraphon 1985.

 

Kvintety

Quintetto per stromenti a fiato, 1965, premiéra 20. 3. 1966, Praha, vyd. Supraphon 1967.

Žesťový kvintet – variace na chorál, 1968–69, vyd. Supraphon 19711.

Klavírní kvintet, 1991–92, premiéra 15. 8. 1992, Bad Brambach, vyd. Bärenreiter Editio Supraphon 19951.

 

Další soubory

Concertino pastorale pro tři instrumentální sóla a smyčcový orchestr, 1963, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Státní hudební vydavatelství 1966.

Malá příručka renesančních nástrojů pro 4 hráče a 14 nástrojů, 1977, premiéra 16. 4. 1978, Praha.

Spektrum pro syntezátor, elektrofonickou kytaru, kontrabas a bicí, 1977, skladba neprovedena, nevydáno.

Tři suitové věty pro orffovský instrumentář, 1983, premiéra – datum nezjištěno, vyd. in Instrumentální soubor na základní škole, Státní pedagogické nakladatelství.

Tres iubilationes pro 4 žestě a varhany, 1987, premiéra 18. 7. 1987, Cambridge, vyd. United Music Publishers London 1989.

Pochod a fanfáry pro Hradní stráž pro žesťový soubor a bicí, 1994, premiéra 28. 10. 1994, Praha, nevydáno.

 

5) Vokální tvorba

Oratoria

Apologia Sokratus, 1967, premiéra 26. 11. 1967, Jihlava, vyd. Supraphon 19701.

Posvátná znamení, 1992–93, premiéra 29. 10. 1993, Salzburg, vyd. Schott b. r. [2000].

Anno Domini, 1999, premiéra – datum nezjištěno, nevydáno.

Cusanus – Meditationen, 2000, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Schott b. r. [2001].

Vater der Lichter, 2001, premiéra 18. 7. 2001, Schwäbisch Gmünd, nevydáno.

 

Kantáty

Balady pro sóla, smíšený sbor a orchestr. O svatých hříšnících, 1953, rev. 1957, premiéra 22. 3. 1958, Praha, nevydáno.

Starodávné čarování milému, 1957, premiéra 9. 4. 1959, Hradec Králové, vyd. Bärenreiter 1963.

Hořká hlína pro baryton sólo, smíšený sbor a varhany, 1959–60, premiéra 17. 11. 1959, Brno jen 3. část, premiéra celku 1. 4. 1960, Praha, vyd. Panton 19871.

Píseň o kalině pro sóla, mužský a ženský sbor a malý orchestr, 1960, premiéra 5. 6. 1960, Postupim.

Pragensia, 1972, premiéra části 10. 3. 1973, Praha, premiéra celku 13. 3. 1973, Praha, vyd. Supraphon 19771.

Pocta Karlu IV., 1978, premiéra 10. 10. 1978, Praha, vyd. Supraphon 19821.

Iacobus, 2002, premiéra – datum nezjištěno.

 

Mše

Missa adventus et quadragesimae, 1951–52, premiéra 20. 3. 1955, Praha, vyd. Lawson-Gould New York 1979.

České mešní ordinarium, 1966, premiéra – datum nezjištěno.

Mše za zemřelé, 1966, premiéra – datum nezjištěno, nevydáno.

Truvérská mše, 1968–69, premiéra 14. 6. 1969, Praha, PRO ORGANO Musikverlag H. Jess 1994.

Missa cum populo, 1981–82, premiéra 17. 7. 1983, Avignon, vyd. Süddeutscher Musikverlag Heidelberg 1986.

 

Mužské sbory

Epitaf, 1957, premiéra 31. 3. 1963, Brno, vyd. Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti.

Chad gadyoh, 1964, premiéra 6. 4. 1966, Praha, nevydáno.

Bilance, 1966, premiéra 29. 3. 1968, Praha, nevydáno.

Nešťastná vojna, 1978, premiéra 26. 3. 1980, Praha.

 

Ženské sbory

O vlaštovkách a dívkách, 1959–60, premiéra, Praha, vyd. Ústřední dům lidové tvořivosti 1960.

Závoj a slzy, 1970, premiéra 27. 11. 1971, Jihlava, vyd. in Z vítězných skladeb jihlavské tvůrčí soutěže 1970, Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti 1971.

Řecký slovník pro ženský sbor a harfu, 1974, premiéra 8. 3. 1978, Praha, vyd. Supraphon 19781.

Odvěká kosmetika, 1985, premiéra 7. 12. 1986, Praha.

Chrámová, 1998–99, vyd. Carus-Verlag Stuttgart 2001.

 

Smíšené sbory

Láska a smrt, 1957–58, premiéra celku 22. 11. 1959, Jihlava, vyd. Ústřední dům lidové tvořivosti 1959, rozšířeno Státní hudební vydavatelství 1964.

Ubi caritas et amor, 1964, premiéra 3. 5. 1965, Západní Berlín, vyd. Bärenreiter 1965.

Lead Kindly Light pro smíšený sbor, 1969, premiéra – datum nezjištěno, nevydáno.

Nepotopitelná loď, 1977, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Český hudební fond 1978.

Pozdrav Marsyovi, 1980, premiéra 2. 3. 1981, Praha, nevydáno.

Dech dávno zašlých časů: Tři madrigaly pro smíšený sbor a cappella, 1984, premiéra 27. 4. 1985, Westport, vyd. Český hudební fond 1984.

Noc, 1986, premiéra 23. 1. 1980, Praha, vyd. Editio Bärenreiter Praha 20031.

Cantico delle creature,1987, premiéra 30. 4. 1988, Neerpelt, vyd. Bärenreiter 1989.

From Life to Life, 1991, premiéra 1. 5. 1992, Minnesota, vyd. St. Joseph, The Sisters of St. Benedict 1993.

Verba sapientiae, 1991–92, premiéra celku 27. 3. 1993, Praha, vyd. B. Schott’s Söhne.

Dva smíšené sbory na slova sv. Terezie, 1992, vyd. Společnost pro duchovní hudbu 1992.

Otázka, 1994, premiéra – datum nezjištěno.

Visio pacis, 1994, premiéra 5. 11. 1994, Reykjavík, vyd. in Mundus in periculo.

Spiritus mundum adunans, 1994, premiéra 28. 8. 1994, Salcburk, vyd. Doblinger 1994.

Mundus in periculo 1994–95, vyd. PRO ORGANO Musikverlag H. Jess 19951.

Rhythmus de gaudiis Paradisi, 1995, premiéra – datum nezjištěno, PRO ORGANO Musikverlag H. Jess 19961.

Bilder der Hoffnung, 1998.

Abba – Amen, 1999, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Carus-Verlag Stuttgart 2000.

Kniha hodinek, 2000.

Psalmi Peregrini. Čtyři smíšené sbory na latinský text, 2001, premiéra 24. 10. 2001, Witten, vyd. Schott Music.

Christen und Heiden, 2002.

 

Dětské sbory

Zelená se snítka, 1953–54, orchestrální verze 1959, premiéra 5. 2. 1956, Praha, 21. 4. 1959 orchestrální verze, Praha, vyd. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 19571.

Už zraje podzim, 1956, premiéra 30. 3. 1957, Brno, vyd. Supraphon 1968.

V trávě, 1959, premiéra 5. 2. 1960, Praha, vyd. Orbis 19601.

Vánoční písně, 1960, premiéra 2. 4. 1962, Plzeň, vyd. Státní hudební vydavatelství 1966.

Jarní popěvky, 1960–61, premiéra 17. 2. 1963, Praha, vyd. Supraphon 19741.

Koledníci z Těšínska, 1963, premiéra 26. 12. 1963, vyd. in Vánoční knížka, Státní hudební vydavatelství 1966.

Kolotoč a hvězdy, 1964, premiéra 15. 11. 1964, Praha.

Nový dům, 1965, premiéra – datum nezjištěno, vyd. in Estetická výchova 1965–66.

Deset poetických duet, 1965, premiéra 21. 5. 1966, Jirkov, vyd. Panton 19821.

Vyprávění s refrénem, 1969, premiéra 20. 10. 1972, Olomouc, vyd. in Orffova škola III.

Elce, pelce, kotrmelce, 1969–70, orch. verze 1971.

Slavíček rajský, 1970, premiéra – datum nezjištěno, Jihlava.

Co se za den zažije, 1973, premiéra 9. 11. 1974, Olomouc, vyd. Klub pracujících, Jirkov, 1974.

Šťastnou cestu, 1973, premiéra 21. 9. 1974, Olomouc, vyd. Park kultury a oddechu, Olomouc 1974.

Zvědavé písničky, 1974, premiéra 26. 4. 1974, Jirkov, vyd. Klub pracujících, Jirkov 1975.

Catonis moralia, 1974–75, premiéra 10. 3. 1975, Liberec, vyd. Český hudební fond 1975.

Písničky pro mateřské školky, 1976.

Tři prázdninové písničky, 1977.

Zamrzlé písničky, 1977, premiéra 10. 9. 1977, Olomouc, vyd. Park kultury a oddechu, Olomouc, 1977.

Příběh pana Mozarta, 1988, premiéra 22. 5. 1988, Praha, vyd. jako Eine Mozart-Geschichte, Schott 1995.

Rondel, 1992, premiéra 5. 8. 1992, Grasse.

Psalmus 8, 1993, premiéra 1994, Neerpelt, vyd. Edition Ferrimontana, Frankfurt am Main 1995.

 

Další sborová díla

Pater noster pro sbor a varhany, 1950.

Duchovní písně pro lidový zpěv s doprovodem varhan, 1954.

Liturgické zpěvy pro sólo nebo jednohlasý sbor, sbor a varhany, 1955–60.

Antifony a žalmy pro scholu, lidový zpěv a varhany, 1967.

Vesperae in festo nativitatis B. M. V. pro chlapecký a mužský nebo smíšený sbor, lidový zpěv a varhany, 1968, premiéra 7. 9. 1968, Montserrat, PRO ORGANO Musikverlag H. Jess b. r. [1990].

Cantica Comeniana pro smíšený a ženský dětský sbor, 1970.

Čtyři sbory na latinské texty pro dětské ženské hlasy a pro smíšený sbor, 1973, premiéra 4. 5. 1974, Neerpelt.

Čtyři duchovní písně pro lidový zpěv a varhany, 1985, premiéra – datum nezjištěno, vyd. in Kancionál, Praha, Česká katolická charita.

Pět alelujatických veršů pro sbor a varhany, 1987, premiéra – datum nezjištěno, nevydáno.

Pražské Te Deum pro smíšený sbor, žestě a bicí nástroje nebo varhany, 1989.

Proprium festivum Monasteriense pro smíšený sbor a 4 žestě nebo varhany, 1993.

Sancti Archangeli pro sóla a smíšený sbor, 2002.

 

Písně a zpěvy

Šestero piesní milostných, 1951, premiéra 19. 2. 1957, Praha, vyd. Státní nakladatelství krásné literatury 1958.

Písně k loutně, 1952, premiéra 4. 5. 1960, Praha, vyd. Editio Supraphon 19791.

Písně nejtajnější pro nižší mužský hlas a klavír, 1952, premiéra 27. 11. 1955, Český Krumlov, vyd. Státní hudební vydavatelství 19621.

Nursery-Songs, 1953, premiéra 9. 11. 1964, Praha, nevydáno.

Tři tiché písně, 1955.

Písně na slova R. M. Rilkeho, 1961.

Písně nelaskavé pro alt a violu, 1963, premiéra 17. 2. 1964, Praha,vyd. Panton 19651.

Malé smutky. Pět písní na slova Zuzany Renčové pro střední hlas a klavír, 1965, premiéra 1. 12. 1965, Olomouc, vyd. Supraphon 19741.

Jestli já první půjdu pro nižší hlas a klavír, 1966, premiéra – datum nezjištěno, nevydáno.

Árie Ruth, 1970, premiéra 20. 2. 1970, Praha, vyd. Universal Edition 1980.

Písně na slova Miroslova Floriana, 1970, premiéra 21. 2. 1970, Praha, nevydáno.

Poselství pro baryton nebo mezzosoprán sólo a orchestr, 1981, premiéra 8. 1. 1982, Magdeburg, nevydáno.

De nomine Caeciliae pro střední hlas a varhany, 1994, premiéra 3. 12. 1994, Kempen, vyd. PRO ORGANO Musikverlag H. Jess 19941.

De sancto Adalberto pro tenor, baryton a bas, 1996, premiéra – datum nezjištěno, vyd. PRO ORGANO Musikverlag H. Jess 19981.

 

Úpravy lidových písní

Písně z Těšínska, 1952, premiéra 29. 2. 1956, Praha, vyd. Supraphon.

Národní písně pro smíšený sbor, 1952, premiéra 16. 6. 1959, Praha, vyd. jako Úpravy národních písní pro smíšený sbor, Ústav pro kulturně výchovnou činnost 1985.

Krumlovský zámek, 1955, premiéra 30. 5. 1955, České Budějovice, vyd. in Folklorní inspirace. Svátky písní Olomouc ’86, Olomouc, Park kultury a oddechu 1986.1

Sto lidových písní pro klavír ve snadném slohu, 1960, premiéra – datum nezjištěno, Praha, vyd. Panton 19601.

Úpravy lidových písní pro dětský sbor, 1963–65.

Orffova škola I., II., III., 1966, 1969vyd. Supraphon 1969–72.

Podzimní a zimní lidové písně, 1976.

Úpravy lidových písní cizích národů pro dětský sbor, 1983.

 

6) Hudba scénická, filmová, hudba k literárním dílům

Opera

Jeremias, 1996–97, premiéra 25. 5. 1997, Praha, vyd. Schott Music.

 

Balety

Kletby a dobrořečení pro sbor a orchestr, 1983, premiéra 16. 6. 1983 Haag, vyd. Editio Bärenreiter Praha 20001.

Ondeggiando. Baletní intermezzo pro sopránovou a basovou flétnu, bicí a magnetofonový pás, 1984, premiéra – datum nezjištěno, nevydáno.

 

Hudba k divadelním hrám

Hudba k Rytířské veselohře, 1953.

Hudba pro smyčcové kvarteto, 1955.

Scénická hudba k Plautově hře Miles gloriosus, 1955.

Scénická hudba k dramatu Johanna Wolfganga Goetha Faust, 1976.

Scénická hudba k dramatu Williama Shakespeara Hamlet pro varhany a trubku, 1976–77, premiéra 2. 5. 1977, Düsseldorf.

 

Hudba k filmům

The Bad Hat, 1959.

The Happy Owls, 1968.

Leopold, the See – Through – Crumb – Picker, 1970.

Dream World, 1971.

Neb i psáno jest, 1978.

Železné boty, 1983.

 

Hudba k literárním dílům

Komorní hudba k básnické sbírce Jaroslava Seiferta Maminka, 1956, premiéra – datum nezjištěno, nevydáno.

Komorní hudba k básním R. L. Stevensona, 1956, premiéra 24. 5. 1957, Praha, nevydáno.

Marie Majerová: Nespokojený králíček, 1962, premiéra – datum nezjištěno, nevydáno.

S. P. Ščipačov: Sloky lásky, 1962–63, premiéra 24. 10. 1964, Karviná, nevydáno.

Kamil Bednář: Piano jde do světa, 1967, premiéra – datum nezjištěno, vyd. Panton.

A. A. Milne: Písničky Medvídka Pú, 1976, premiéra 16. 10. 1976, Praha, nevydáno.

 

Dílo literární (výběr):

 

Učebnice

Čtení a hra partitur (Praha, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1960, Praha, Supraphon 21990; společně s Jarmilem Burghauserem).

Krčma, Miroslav – Blaha, František: Zpěvník pro 5. ročník základní devítileté školy (Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1965).

Snětina, Jindřich – Vítek, Bohuslav: Hudební výchova 8. Pro 8. ročník základní devítileté školy (Praha, Státní pedagogické nakladatelství 21968).

Česká Orffova škola I. Začátky (Praha, Supraphon 1969, 21982; společně s Iljou Hurníkem, Pavlem Jurkovičem, Evou Kröschlovou, Wilhelmem Kellerem, Janem Dostalem a Vladimírem Pošem).

Česká Orffova škola II. Pentatonika (Praha, Supraphon 1969, 21983; společně s Iljou Hurníkem).

Česká Orffova škola III. Dur – moll (Praha, Supraphon 1972; společně s Iljou Hurníkem a Pavlem Jurkovičem).

Česká Orffova škola IV. Modální tóniny (Praha, Muzikservis 1996; společně s Iljou Hurníkem a Pavlem Jurkovičem).

Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí. Učební text pro 3. ročník pedagogických škol obor vychovatelství a odborný text pro učitele lidových škol umění (Praha, Státní pedagogické nakladatelství 11979, 51988; společně s Libuší Kurkovou).

 

Články, recenze, zprávy

Okouzlení z návratu (Hudební rozhledy 18, 1965, s. 762).

Festival Nuova musica v Palermu (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 18, s. 793).

Když jsem byl malý (Svět Sovětů 32, 23. 4. 1968).

Pět dní edinburghského festivalu (Hudební rozhledy 24, 1971, s. 509–511).

O písni a jiném (Opus musicum 3, 1971, s. 84).

Festival s královnou (Lidová demokracie, 22. 8. 1978).

O Vánocích, jak jsem nesměl (Československá televize, prosinec 1990).

O vztahu k pohybovému umění (Národní divadlo informuje, leden – únor 1991).

K problému kytarových mší (Katolický týdeník, 9. 2. 1992, č. 6).

Literatura

Literatura (výběr):

 

I. Lexika

ČSHS.

Muzička Enciklopedija. 1. A–Goz (Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod 1971, s. [501]).

Riemann Musik Lexikon. Ergänzungsband. Personenteil A–K (Mainz, B. Schott’s Söhne 1972, s. 306).

MEH.

MGG1.

New Grove1.

ČSS.

HSPK.

MGG2.

New Grove2.

Vrkočová, Ludmila: Slovníček hudebních osobností. Skladatelé, instrumentalisté, pěvci, dirigenti, nástrojáři ([Praha], vlastní náklad 1999, s. 46–47).

Lexikon der Kirchenmusik. Band 1. A–L (Laaber, Laaber 2013; heslo Cordelie Miller).

 

II. Monografie, kapitoly v knihách, katalog, bibliografie

Petr Eben (Praha, Hudební informační středisko, Český hudební fond 1990).

Vondrovicová, Kateřina: Petr Eben (Praha, Bubu 1993; Praha, Panton 21995; německy jako Petr Eben. Leben und Werk. Schott, Mainz 2000; zde základní soupis díla i bibliografie).

Petr Eben. Bibliografie literatury a skladeb obsažených ve fondu Městské knihovny v Praze (Praha, Městská knihovna 1995).

Steyn, W. H.: A Thematic Catalogue of the Organ Works (1954–1995) of Petr Eben (Port Elizabeth, Mandela Metropolitan University of Port Elizabeth 1996).

A Tribute to Petr Eben to mark his 70th Birthday Year (ed. Graham Melville-Mason, Burnham-on-Crouch, The Dvořák Society 2000; The Dvořák Society Occasional Publications No. 2; zde mj. podrobná diskografie).

Daubner, Stefan: Die Orchesterwerke Petr Ebens – Struktur und Zeichen (Frankfurt am Main, P. Lang 2003).

Vítová, Eva: Petr Eben. Sedm zamyšlení nad životem a dílem (Praha, Baronet 12004).

Nedělka, Michal: Mše v soudobé hudbě (Praha, Karolinum 2005, s. 233–247).

 

III. Studie a stati

Pilka, Jiří: Písně Petra Ebena (Hudební rozhledy, 1957, č. 10, s. 448–451).

Felix, Václav: Balady Petra Ebena (Hudební rozhledy 11, 1958, s. 523).

Budiš, Ratibor: Milostná tematika v díle Petra Ebena (Hudební věda 2, 1965, č. 3, s. 439–473).

Pilka, Jiří: Vnitřní podstata díla Petra Ebena (Hudební rozhledy 20, 1967, č. 3, s. [69]–71).

Budiš, Ratibor: Apologia Sokratus. Dílo o moudrosti a pravdě (Hudební rozhledy 21, 1968, č. 16, s. 481–483).

Budiš, Ratibor: Ebenův Vox clamantis (Hudební rozhledy 22, 1969, s. 705).

Landale, Susan: The Organ Music of Petr Eben (The American Organist 13, 1979, č. 12, s. 40–43; německy jako Die Orgelmusik von Petr Eben. Musik und Kirche, 1980, č. 5; francouzsky jako La Musique l’orgue de Petr Eben. L’Orgue, č. 169).

Slavický, Milan: Čas syntézy. Nad novou tvorbou padesátníka Petra Ebena (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 1, s. 42–44).

Vítová, Eva: Bilance nad vokálním dílem Petra Ebena (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 10, s. 467–470).

Pukl, Oldřich: Pragensia Petra Ebena (Hudební věda 22, 1985, č. 1, s. 24–38).

Havlík, Jaromír: Novodobá koncertantní symfonie (Hudební věda 23, 1986, č. 3, s. [238]–254).

Vítová, Eva: Průhledy (Opus musicum 19, 1987, č. 7).

Vondrovicová, Kateřina: Duchovní svět v životě a hudbě Petra Ebena (Hudební rozhledy 44, 1991, č. 9, s. 421–426).

Vondrovicová, Kateřina: J. A. Komenský – inspirace v české soudobé hudbě (Hudební rozhledy 45, 1992, č. 3).

Kladas, Solón: Petr Eben: Písně a koledníci z Těšínska (in: Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě (Janáček, Novák, Martinů a jejich následovníci). 30 ročník muzikologické konference Janáčkiana 2010, Ostrava, Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta 2010, s. 147–156).

Vičarová, Eva: K vývoji české chrámové hudby ve 20. století (Musicologica Brunensia 48, 2013, č. 2, s. [143]–153).

Novak, Manfred: „Providing for the Active Participation of the Entire Assembly“. Petr Eben’s Liturgical Music with Congregational Participation (Musicologica Olomucensia, 2015, č. 2, s. 79–96).

 

IV. Rozhovory

Baroch, P. – Eben, Petr: Na úpatí Mount Everestu (Mladý svět 33, č. 3).

Jangl, K.: Hráli jsme, na co se dalo (Lidová demokracie, 18. 2. 1968).

Kříž, J. – Eben, Petr: S Petrem Ebenem o komponování (Hudební rozhledy 22, 1969, č. 11, s. 327–329).

Budiš, Ratibor – Eben, Petr: O Švédsku a také o nás. Hovoříme s Petrem Ebenem (Mladá fronta, 26. 3. 1971).

kk [= ?]: Z pokladnice hudby. Mikrorozhovor (Květy 21, 20. 11. 1971, č. 46).

kl [= ?]: Dětem jen ryzí zlato (Brněnský večerník, 29. 7. 1980).

Budiš, Ratibor – Eben, Petr: Pět otázek Petru Ebenovi (Květy, 1972, č. 30, s. 42).

dč [= ?] – Eben, Petr: O sborové tvorbě. Posezení se skladatelem a pedagogem Petrem Ebenem (Večerní Praha, 18. 3. 1977).

Havlík, J. – Eben, Petr: Improvizovaný rozhovor o hudební improvizaci s Petrem Ebenem (Tvorba, 30. 12. 1981).

Fendrych, L. – Eben Petr: O hudbě a obraze se skladatelem Petrem Ebenem (Technický magazín, 1982, č. 7).

Moró, J.: O poetickém světě Petra Ebena a jeho vztahu k chebské Kláře (Hraničář, 6. 10. 1987).

Jelínková, O.: Hudba jako povznesení a duchovní očista. Zamyšlení nad tvorbou Petra Ebena na prahu jeho šedesátin (Lidová demokracie, 20. 1. 1989).

Michler, S.: Černá hodinka s Petrem Ebenem (Svobodné slovo, 9. 9. 1989).

Der Prager Frühling in tiefer geistigen Erneuerung. Gespräch mit Komponist Petr Eben (Neue Zeit, 11. 5. 1990).

av [= ?] – Eben, Petr: Triumf naší hudby v NSR a Anglii (Lidová demokracie, 22. 8. 1987).

anketa (Lidová demokracie, 16. 11. 1990).

Vítová, Eva – Eben, Petr: Poslání umělce. S Petrem Ebenem hovořila autorka (Hudební rozhledy, 1992, č. 1).

jap [= ?] – Eben, Petr: Chorály a písně (Večerník Praha 5, 29. 6. 1995, č. 126, s. 4).

Vitula, Jiří – Eben, Petr: Dnes doprovázím jenom své vlastní skladby, tvrdí Petr Eben (Slovo 91, 22. 1. 1999, č. 18, s. 7).

 

V. Články

Kašpárek, L.: Mladý padesátník Petr Eben (Mladá fronta, 20. 1. 1979).

Jůzl, Z.: Umělci děkují sponzorovi (Český expres, 24. 6. 1991).

Pecháček, Stanislav: Petr Eben 1. Kantáty a oratoria (Cantus 18, 2007, č. 1, s. 16–19).

Pecháček, Stanislav: Petr Eben 2. Kantáty a oratoria (Cantus 18, 2007, č. 2, s. 17–20).

Pecháček, Stanislav: Petr Eben 3. Kantáty a oratoria (Cantus 18, 2007, č. 3, s. 16–19, 22).

Pecháček, Stanislav: Petr Eben 4. Kantáty a oratoria (Cantus 18, 2007, č. 4, s. 18–21).

Vítová, Eva: Hudební poselství Petra Ebena (Harmonie 17, 2009, č. 2, s. 29).

 

VI. Recenze, zprávy, nekrology

Vitula, Jiří: Ebenovo oratorium Posvátná znamení. Světová premiéra v salcburském dómu (Lidová demokracie, 4. 11. 1993).

Vondrovicová, Kateřina: Ebenovo poselství z šera katedrály (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 7, s. 16–17).

Drápelová, Věra: Zemřel Petr Eben (Mladá fronta Dnes 18, 26. 10. 2007, č. 250, s. B/4).

Veber, Petr: Zemřel Petr Eben (Hospodářské noviny 51, 26. 10. 2007, č. 208, s. 11).

dkh [= ?]: Zemřel skladatel Petr Eben (Lidové noviny 20, 26. 10. 2007, č. 250, s. 19).

Hrdinová, Radmila: Zemřel skladatel Petr Eben (Právo 17, 26. 10. 2007, č. 250, s. 12).

Stehlík, Luboš: Petr Eben – Labyrint světa a ráj srdce pro varhany a recitátora (Harmonie [16], prosinec 2008, č. 12, s. 50, 52).

Veber, Petr: Ebenův Labyrint (Harmonie [17], březen 2009, s. 35).

-CS- [= ?]: Kostel sv. Ludmily rozeznělo Pražské Te Deum (Cantus 20, zima 2009, č. 4, s. 26–27).

Jemelka, Martin: Wolfgang Sawalish in Prague. L. van Beethoven, A. Dvořák, P. Eben, L. Janáček, B. Martinů, F. Mendelssohn-Bartholdy, W. A. Mozart (Czech music quarterly 20, 2014, č. 3, s. 37–38).

Klepal, Boris: Petr Eben: Chamber Music for Oboe (Czech music 15, 2015, č. 1, s. 43–44).

 

VII. Kvalifikační práce

Fishell, Janette: The Organ Music of Petr Eben (Illinois, Northwestern University 1988; doktorská disertační práce).

Gans, Ch.: Petr Eben – Hiob für Orgel (Frankfurt am Main, Hochschule für Musik und Darstelende Kunst 1989).

Bučková, Olga: Vokální tvorba pro děti a mládež Petra Ebena (Brno, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy 1992; magisterská diplomová práce).

Landgren, J.: Music – Moment – Message. Interpretive, Improvisional, and Indeological Aspects of Petr Eben’s Organ Works (Göteborg 1997; doktorská disertační práce).

Trkolová, Monika: Skladby českých autorů 20. století v HV na 1. stupni ZŠ (Brno, Masarykova Univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy 2008).

Kralovič, Josef: Mešní tvorba Petra Ebena (Olomouc, Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta, Katedra liturgické teologie 2010).

Matova, Nelly: Petr Eben’s Oratorio Apologia Socratus (1967) and Ballet Curses and Blessings (1983): An Interpretative of the Symbolism Behind the Text Settings and Musical Style (Urbana-Champaign, University of Illinois 2010; doktorská disertační práce).

Roztočilová, Klára: Petr Eben: Pražské Te Deum 1989 (Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy 2011; magisterská diplomová práce).

Filipová, Jaroslava: Instruktivní skladby Petra Ebena (Brno, Janáčkova akademie múzických umění, Hudební fakulta, Katedra klávesových nástrojů 2012).

Kladas, Solon: Choral Works of Petr Eben Focused on Ancient Themes [Sborová tvorba Petra Ebena se zaměřením na antické náměty] (Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy 2013; doktorská disertační práce).

Kmetec, Franja: Petr Eben in njegov opus skladb za otroški zbor (Maribor, Univerzita v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za glasbeno pedagogiko 2015; magisterská diplomová práce).

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 9.12.2016