Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Gerber, Antonín

Tisk


Charakteristika: Skladatel a flétnista

Datum narození/zahájení aktivity:18.2.1711
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.11.1792
Text
Literatura

Gerber, Antonín, skladatel a flétnista, narozen 18. 2. 1711, Markvartice u Jablon­ného (Česká Lípa), zemřel 25. 11. 1792, Praha.
 
Studoval na jezuitském gymnáziu v Lehnici, kde současně choralistou, potom filizofii ve Vra­tislavi (Wroclaw). Zručný houslista, uplat­ňoval se jako hudebník na pražských ků­rech (Loreta, sv. Vít, křižovníci) a koncert­ní mistr v kapele hraběte Černína. Patřil mezi nejlepší soudobé pražské flétnisty. Psal sonáty, koncerty a sinfonie. Udržoval styky s Dla­bačem, jemuž dodával zprávy o svých současnících pro jeho slovník.
Literatura
I. Lexika
Dlabacz.
Srb-Debrnov, Josef: Slvník hudebních umělců slovanských (rukopis Národního muzea v Praze).
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hudební zpravodaj 6, 1937, č. 2, s. 17.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006