Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hlavsová, Hana

Tisk

(Webrová)

Charakteristika: Muzikoložka a redaktorka

Datum narození/zahájení aktivity:11.2.1934
Datum úmrtí/ukončení aktivity:6.11.1960
Text
Literatura

Hlavsová, Hana (roz. Webrová), muzikoložka a redaktorka, narozena 11. 2. 1934, Praha, zemřela  6. 11. 1960, tamtéž.
 
Po maturitě na pražském gymnáziu Krásnohorská (1952) studovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy hudební vědu, dějiny umění a filozofii (1952–57), promovaná historička na základě diplomní práce O. Jeremiáše Bratři Karamazovi. Patřila (pod rodným jménem) k předním českým krasobruslařkám, provdala se za člena České filharmonie, flétnistu (a zároveň malíře) Lutobora Hlavsu. Již během studia psala novinové referáty, kritiky, rozhovory, publikovala v denících Mladá fronta, Práce (např. recenze knihy Jiřího Pilky Světem hudby, 13. 3. 1960, s. 5), Večerní Praha, Zemědělské noviny, hlavně však v Hudebních rozhledech,  kde před tragickou smrtí působila i jako redaktorka (zde vyšla mj. stať II. sonáta P. Bořkovce, 11, 1958, s. 830), a v periodicích Kultura, Literární noviny, Dějiny a současnost (zde článek Česká filharmonie na počátku cesty, 1961, č. 4, s. 32). Knižně publikovala přepracovanou diplomní práci (Praha, Knižnice Hudebních rozhledů IV, 1958, svazek 9), přispěla i do brožur Poslech hudby  – Průvodní text ke gramofonovým deskám pro hudební výchovu v 1.–5. ročníku základní devítileté školy (s Ivanem Poledňákem a Liborem Melkusem, Gramofonový klub 1960, 21962, rozšířeně Státní hudební vydavatelství 1966). Byla pokládána za pozoruhodný mladý talent české muzikologie, horovala na zlomu padesátých a šedesátých let pro neoficiózní mladou českou hudbu (Viktor Kalabis jí připsal s označením „Památce Hany Webrové“ svůj Koncert pro housle a orchestr op. 17, k jehož vydání napsala text, Marek Kopelent jí věnoval skladbu Nénie s flétnou za zemřelou Hanu Hlavsovou).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Poledňák, Ivan: Vášeň rozumu. Skladatel Jan Klusák (Olomouc 2004).
Pilka, Jiří: Výpravy proti času (Praha 2005).
 
Ivan Poledňák
Text

Datum poslední změny: 24.8.2007