Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Blätterbauer, Severin

Tisk


Charakteristika: Kapelník, sbormistr, ředitel kůru, skladatel a varhaník

Datum narození/zahájení aktivity:22.10.1801
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.1.1892
Text
Literatura

Blätterbauer, Severín, kapelník, sbormistr, ředitel kůru, skladatel a varhaník, narozen 22. 10. 1801, Vodňany, zemřel 25. 1. 1892, Domažlice.

 

Prvního hudebního vzdělání se Severinu Blätterbauerovi dostalo od jeho otce, který působil ve Vodňanech jako učitel a ředitel kůru. Pod jeho vedením se učil zpěvu, hře na housle a klavír. Po dokončení obecné školy studoval tři roky na německé škole u Piaristů v Českých Budějovicích, kde působil i jako vokalista v biskupské katedrále. V hudebním vzdělávání dále pokračoval u městského kapelníka Christiana Zimmermanna v saské Žitavě. Po dokončení studijní cesty po německých městech, na níž se vydal roku 1821, přijal stále angažmá u dvorní a operní kapely velkovévody Meklenburg-Schwerinského, kde zastával post prvního klarinetisty a později i kontrabasisty. Po šesti letech zdejšího působení jej velkovévoda Bedřich František ocenil domácím řádem pro vědu a umění třetí třídy. Když se vrátil do Čech, absolvoval učitelský kurz v Táboře a v Českých Budějovicích, poté složil zkoušku pro učitelství na městských školách. Pro nedostatek pedagogických míst se stal místokapelníkem vojenského pluku v Jindřichově Hradci, kde získal nové hudební zkušenosti. Společně s vojenskou kapelou vystoupil před zraky císaře Františka I., Napoleona II. nebo knížete Metternicha. Za dva a půl roku z oddílu vystoupil, aby se mohl věnovat učitelskému povolání. Krátce působil v Loučimi, poté přesídlil do Domažlic, kde byl pomocníkem učitele a skladatele Norberta Holuba. Po jeho smrti v roce 1828 převzal uvolněné pedagogické místo i ředitelství kůru, na kterém působil až do roku 1887. Z hudebníků z okolí Domažlic a přizvaných hostů vytvořil těleso čítající více než sto hudebníků, se kterým provedl Haydnova oratoria Stvoření světa a Čtvero ročních období. Za důstojné provedení Mozartových děl při příležitosti stého výročí úmrtí skladatele obdržel bronzovou medaili od Mozartovské společnosti v Salcburku. Blätterbauer byl zároveň sbormistrem mužského sboru Břetistav a zakladatelem ženského sboru Jitka, kapelníkem ostrostřelecké hudby, varhaníkem v klášterním kostele a ředitelem Cecilianského spolku přátel hudby a zpěvu. Sám byl autorem mnoha mší a jiných církevních skladeb.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Posel od Čerchova. Týdeník pro zájmy politické, obecné a spolkové (1879, č. 45, s. 1).

Špelda, Antonín: Hudební místopis Domažlicka (Plzeň 1977, s. 12).

jph: Kantor a muzikant (Nová Pravda, 1991, č. 24, s. 5).

Holý, Jan, Prokop: Památce domažlického kantora staročecha (Domažlický deník, 1996, č. 29, s. 14).

Holý, Jan, Prokop: Památce domažlického kantora (Domažlický deník, 2002, č. 35, s. 26).

Jungmann, Soběslav: Vodňanská hudební zastavení (Vodňanské noviny, 2004, č. 2, s. 6).

 

http://domazlice.knihovny.net/l.dll?hal~1000068916


Kristýna Grycová

Datum poslední změny: 11.2.2009