Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Straka, Adolf

Tisk


Charakteristika: ředitel kůru, varhaník, sbormistr, hudební pedagog, skladatel, muzikolog, sběratel

Datum narození/zahájení aktivity:30.6.1883
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.6.1960
Text
DíloLiteratura

Straka, Adolf, ředitel kůru, varhaník, sbormistr, hudební pedagog, skladatel, muzikolog a sběratel, narozen 30. 6. 1883, Kolín, zemřel 24. 6. 1960, Kvasice.

 

Otec Vincence Straky získal základy hudebního vzdělání u ředitele kolínského kůru Josefa Wintera (žák Zdeňka Fibicha). Absolvoval varhanní oddělení pražské konzervatoře, kde byl žákem Josefa Kličky. Instrumentaci a skladbu studoval u Antonína Dvořáka. V době studií na konzervatoři (1899–1903) byl varhaníkem v bazilice svatého Jakuba Většího na Starém Městě, u sv. Václava na Smíchově, u sv. Mikuláše a u sv. Tomáše na Malé Straně, u Panny Marie před Týnem na Starém Městě, v evangelickém kostele svatého Salvátora na Starém Městě a sbormistrem zpěváckého spolku Pokrok ve Vršovicích.

Po absolvování konzervatoře byl varhaníkem kapucínského kláštera v Kolíně (1904–05). Od roku 1905 až do konce života byl ředitelem kůru a učitelem hudby v Kvasicích (kostel Nanebevzetí Panny Marie), kde organizoval také hudební život, a sbormistrem pěveckého spolku Smetana.

Byl autorem písní, chrámové hudby, sborů a odborných rozborů hudebních děl. Skladatelsky se věnoval zejména duchovní hudbě. Spolupracoval rovněž na kancionálu Boží cesta pro Arcidiecézi olomouckou. Byl rovněž sběratelem hudebnin. Jeho sbírka uložená v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea je součástí kvasické hudební sbírky a skládá se ze dvou částí. První obsahuje rukopisné skladby z druhé poloviny 18. a ze začátku 19. století a další opisy, druhá autografy skladatelů první třetiny 20. století, které byly určeny pro ediční řadu Česká hudba. Jde převážně o sborovou tvorbu regionálních autorů. Hudební nástroje ze Strakovy pozůstalosti jsou také uloženy v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea.

Muzikologickou aktivitu soustředil zejména na hudbu starších českých skladatelů duchovní hudby. Napsal stručný historický přehled hudebního života v Kvasicích (Vlastivěda střední a severní Moravy II).


Dílo

Dílo hudební:

 

Píseň beze slov pro malý orchestr (premiéra 1902, Rudolfinum, orchestr konzervatoře).

Dvě písně s klavírem (premiéra 1902, Rudolfinum, Magda Dvořáková).

Dva tance (1903, provedla Česká filharmonie).

Tři písně s klavírem (premiéra 1903, Rudolfinum).

Snadné pohřební sbory pro 3 a 4 smíšené hlasy op. 1 (Praha 1908).

Beata es op. 2 pro střední hlas s průvodem varhan, (Česká Hudba 15, Kutná Hora 1908).

O salutaris hostia, op. 3 pro střední hlas s průvodem varhan (Česká Hudba 15, Kutná Hora 1909).

Alma Redemptoris Mater pro sólový hlas s průvodem varhan (Česká Hudba 15, Kutná Hora 1915).

Svatý Václave pro dva ženské (dětské) hlasy a trombu sólo s průvodem harmonia nebo varhan (Brno 1920).

Maria Panno pro zpěv s průvodem varhan (Brno 1930).

Ku sňatku pro soprán a baryton sólo, smíšený sbor (podle libosti) s průvodem varhan a s použitím motivu Bedřicha Smetany (Brno1930).

Regina caeli, laetare quattuor vocum; Offertorium de Dom. Resurrection (Vyšehrad, Praha 1947).

Česká vánoční mše op. 11 (Náš spasitel s nebes trůnu) pro smíšený sbor s průvodem varhan a smyčcového orchestru (Velehrad, Olomouc 1947).

 

Úpravy skladeb jiných autorů

Ryba, Jakub Jan: Spi, spi, neviňátko, pastorela pro soprán a alt s průvodem smyčcového kvarteta, klarinetu, fagotu, 2 lesních rohů a varhan (Brno 1925).

Pohřební písně I. pro 2 neb 3 hlasy smíš. od skladatelů známých i neznámých pro potřebu venkovských varhaníků (Brno 1930).

Ryba, Jakub Jan: Milí synáčkové, pastorela pro soprán a alt s průvodem smyčcového kvarteta, klarinetu, fagotu, dvou lesních rohů a varhan (Brno 1930).

Ryba, Jakub Jan: Z růže zkvetla lilie, pastorela pro sólový hlas s průvodem dvou klarinetů, dvou houslí a basy (Brno 1931).

Kalous, Václav: Nuž, rcete pastýři, offertorium pastoralis a canto, alto, tenore, basso, violinis duobus, corni duobus, viola di alto con organo (Oldřich Pazdírek, Brno 1942).

 

Dílo literární:

 

Ze vzpomínek na Antonína Dvořáka (In: Racek, Jan (ed.): Osudy Dvořákova díla na Moravě, Zlín 1941).

Stručný historický přehled hud. života v Kvasicích (In: Černý, Norbert: Studie z kulturních dějin střední a severní Moravy. Vlastivěda střední a severní Moravy II, Přerov 1942).

Literatura

I. Lexika

OSND.

ČSHS.

Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů. Část II. (Praha 1982).

 

II. Ostatní

Galia Jaroslav: Naši varhaníci a ředitelé kůrů VII. (Hudební zpravodaj 10, 1941, č. 5, s. 6–8).

 

Miroslav Lukeš

Datum poslední změny: 12.2.2019