Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ledererová, Míla

Tisk

(Ludmila)

Charakteristika: pěvkyně-sopranistka, hudební pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:27.11.1907
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.7.1997
Text

Ledererová, Míla (Ludmila), pěvkyně-sopranistka a hudební pedagožka, narozena 27. 11. 1907, Přerov, zemřela 30. 7. 1997, Brno.

 

Po maturitě na brněnském gymnáziu a dvou letech na lékařské fakultě studovala zpěv soukromě v Brně u Rudolfa Kaulfuse, Varšavě u Ady Sary, ve Vídni a Miláně. První angažmá získala v Osvobozeném divadle (1933). Operní dráhu zahájila jako sólistka olomoucké opery (1934–35) a po několikaletém pravidelném hostování (1936–39) se stala členkou Státního divadla v Brně (do roku 1963). Později studovala zpěv u Běly Chalabalové a Bohumila Soběského (od roku 1956). Disponovala jasným hlasem se zvonivými výškami a výrazným hereckým temperamentem. Její životní rolí byla Liška Bystrouška (poprvé v roce 1947). Nejlépe se uplatnila jako koloraturní sopranistka v rolích jako Filina (Mignon), Olympia (Hoffmannovy povídky), Frasquita (Carmen), Zerbinetta (Ariadna na Naxu), Konstance (Únos ze serailu), Lakmé (Lakmé) a dalších. Úspěšně prováděla dívčí i kalhotkové role jako Esmeralda (Prodaná nevěsta), Barče (Hubička), Terinka (Jakobín), Kristina (Věc Makropulos), Petr (Zvíkovský rarášek), Jano (Její pastorkyňa), Kuchtík (Rusalka). Významně se věnovala i koncertní činnosti (tvorba starých českých a italských mistrů). Po odchodu z divadla v roce 1963 vyučovala na konzervatoři a JAMU, kde se do roku 1975 podílela také na vedení a organizaci Komorní opery (později Komorní opery Miloše Wasserbauera).


Diskografie

Leoš Janáček: Příhody lišky Bystroušky (Panton 1983) – Sbor Janáčkovy opery v Brně, Symfonický orchestr brněnského rozhlasu, Břetislav Bakala;

Osvobozené divadlo III (Supraphon 1994).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Dufková, Eugenie – Srba, Bořivoj: Postavy brněnského jeviště 1 (Brno 1984).

Kolektiv autorů: Malá československá encyklopedie (Praha 1984–87).

Janota, Dalibor – Kučera, Jan: Malá encyklopedie české opery (Praha 1999).

 

II. Ostatní

Krtička, Stanislav: Brněnská hudební epocha (Brno 1954, strojopis).

Úmrtí: Míla (Ludmila) Ledererová (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 10, s. 20).

Čepcová, Lucie: Zemřeli (Divadelní noviny 6, 1997, č. 17, s. 11).

Kraflová, Hana: Jaroslav Ježek a jeho dopisy (doprovodný text k publikované korespondenci, Opus musicum 30, 1998, č. 3, s. 55–72).

Ježek, Jaroslav – Pospěchová Hana (ed.): Stále se mi zdá, jako když Tě hledám (soubor dopisů z 30. let, Brno 1998).

Drlík, Vojen: Odesílatel: Jaroslav Ježek (Divadelní noviny 8, 1999, č. 9, s. 14).

Šlapanská, Eva: Brněnští historikové a umělci o Leoši Janáčkovi (Aplaus 5, 2004, č. 1, s. 6–7).

Šlapanská, Eva: Ke 100. výročí Míly Ledererové (Aplaus 8, 2007, č. 11, s. 32).

Vlčková Nedomová, Eva: Sopranistky lyrického oboru Státního divadla v Brně v éře dramaturga Václava Noska (Diplomová práce, JAMU, Brno 2010).

Divadelní jubilea – vzpomínky – listopad (in: Zpravodaj, Klub přátel opery a baletu Národního divadla 2012, s. 4).

 

http://encyklopedie.brna.cz

http://archiv.narodni-divadlo.cz

http://festival.smetanovalitomysl.cz/historie-prehledy/prehledy-statistiky

www.ndbrno.cz/modules/theaterarchive/

http://cestipevci.wz.cz/pevci/lederer.htm

 

Radek Poláček

Datum poslední změny: 9.2.2016