Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pražské trio

Tisk

(Nové klavírní trio; Nové pražské trio)

Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1970
Text

Pražské trio (Nové klavírní trio; Nové pražské trio),komorní soubor, založen 1970.

Ve složení Arnošt Střížek – klavír (od 1970), Jiří Klika – housle (od 1970) a Marek Jerie – violoncello (1970–74) začal soubor pracovat pod vedením Antonína Kohouta; všichni členové byli tehdy posluchači hudební fakulty pražské AMU. V obsazení se poté vystřídali violoncellisté Jan Zvolánek (1974–94), Bohuslav Pavlas (1994–96), Václav Jírovec (1996–2000) a Daniel Veis (od 2000). Trio neslo původně název Nové klavírní trio (1970–73), poté Nové pražské trio (1973–1990) a Pražské trio (od 1990). V jeho repertoáru, který obsahuje na osm desítek skladeb světové i domácí triové literatury i díla soudobých autorů (z nich mnohá byla pro soubor přímo vytvořena), byly zařazeny mimo jiné skladby Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena, Johannesa Brahmse, Franze Schuberta, Felixe Mendelssohna-Bartholdyho, Fryderyka Chopina, Pjotra Iljiče Čajkovského, Roberta Schumanna, Maurice Ravela, Edouarda Lalo, Claude Debussyho, Dmitrije Šostakoviče, Pavla Vranického, Josefa Jelínka, Vojtěcha Jírovce, Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Zdeňka Fibicha, Vítězslava Nováka, Josefa Suka, Bohuslava Martinů a dalších. V roce 1988 provedl soubor v premiéře Klavírní trio in G Claude Debussyho.

Trio zvítězilo v roce 1971 v soutěži komorních těles v Kroměříži, v roce 1976 v soutěži klavírních trií v Bělehradě (zároveň získalo trio cenu za nejlepší interpretaci skladby jugoslávského autora, za nejlepší interpretaci triové skladby Wolfganga Amadea Mozarta a cenu kritiky a publika Zlatá harfa). V tehdejším Československu byla souboru v roce 1982 udělena výroční cena Českého spolku pro komorní hudbu, v jehož abonentních koncertech trio rovněž účinkovalo, a výroční cena vydavatelství Panton. Soubor vystoupil ve většině evropských států a na hudebních festivalech ve Vídni, v Soluni, v Cannes, v Paříži a na festivalu Van Vlaanderen v Belgii, a koncertoval rovněž v Indii, v Indonézii, v Barmě, v Laosu, v Egyptě, na Kubě, v Mexiku, ve Spojených státech, v Jižní Koreji i v Japonsku. Díla především českých autorů nahrálo trio pro rozhlasové stanice v Belgii, v Německu, ve Francii, v Jugoslávii, v Sovětském svazu a ve Švýcarsku. Soubor vystupoval také na koncertech České filharmonie a Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Členové souboru působili rovněž jako pedagogové mistrovských kurzů ve Francii, v Belgii, v Maďarsku atd.

Trio uvedlo v premiéře skladby, jež mu autoři věnovali: triové kompozice Petra Ebena, Petra Fialy, Otomara Kvěcha, Ivana Kurze, Václava Riedlbaucha, Milana Slavického a dalších.


Diskografie

Diskografie (výběr)

Ludwig van Beethoven, Bohuslav Martinů: Klavírní tria (Panton 1973);

Bedřich Smetana, Oldřich Flosman: Klavírní tria (Panton 1977);

Vítězslav Novák, Josef Suk, Zdeněk Fibich: Klavírní tria (Supraphon 1985);

Ludwig van Beethoven, Dmitrij Šostakovič: Klavírní tria (Panton 1986);

Guillaume Lekeu: Trio (Duchesne Liege Belgique 1987);

Fryderyk Chopin, Edouard Lalo: Klavírní tria (Supraphon 1987; Nippon Columbia 1987);

Bohuslav Martinů: Concertino pro klavírní trio a smyčcový orchestr, H. 232 (Panton 1990) – Dvořákův komorní orchestr, dirigent Václav Neumann;

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Klavírní tria (Supraphon 1991);

Antonín Dvořák: Klavírní tria (Le Chant du Monde 1991);

Antonín Dvořák: Klavírní kvartety (Le Chant du Monde 1992) – Jan Talich, viola;

Ludwig van Beethoven, Vítězslav Novák, Josef Suk, Zdeněk Fibich: Klavírní tria (Panton 1997) – kompilace z dřívějších nahrávek;

Bohuslav Martinů: Klavírní tria (Vars 1997);

Pavel Vranický, Vojtěch Jírovec, Antonín Dvořák: Klavírní tria (Vars 2001).

Literatura

I. Lexika

Čeští koncertní umělci. Komorní soubory (Praha 1987).

II. Ostatní

Studenovský, Miloš: Nové pražské trio (diplomová práce, Hudební fakultě AMU, Praha 1984).

Petar Zapletal

Datum poslední změny: 31.10.2011