Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Heřmánek, Hypolit

Tisk


Charakteristika: Varhaník, sbormistr, hudební pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:2.8.1846
Datum úmrtí/ukončení aktivity:2.12.1926
Text
DíloLiteratura

Heřmánek, Hypolit, hudebník, narozen 2. 8. 1846, Jindřichův Hradec, zemřel 2. 12. 1926, Valašské Klobouky.

Byl vychován v Pražském ústavu pro nevidomé děti (1858−64). V letech 1864−75 koncertoval na upraveném harmoniu po Čechách, Moravě, ale i v Německu či Nizozemí. Dostal také nabídku působit v Rusku, ale kvůli špatnému zdravotnímu stavu ji musel odmítnout. Usadil se ve Valašských Kloboukách, kde působil jako učitel hudby (od roku 1875), později jako varhaník (od roku 1902) a jako ředitel kůru (od 1915). Založil a řídil také pěvecký sbor při besedě Dobrovský. S ním pořádal koncerty, prezentoval umění svých žáků a vůbec vlivně zasahoval do tamního kulturního života. Dochovaly se rukopisy jeho komorních i orchestrálních skladeb, několik písní, skladeb pro sbor či příležitostné chrámové skladby. V jeho fantasiích a variacích je patrný vliv národních písní. Ve Valašských Kloboukách si Hypolit Heřmánek vedl deník o koncertních zájezdech. Tyto zápisky jsou dnes ztraceny.


Dílo

Fantasie na národní písně pro harmonium;
Hasičská polka pro smyčcový orchestr;
Variace na národní píseň pro 2 hlasy s klavírem.

Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní

www.svedomi.cz/svedomi/2009/0908_hej_hypolit_hermanek.htm


Ludmila Janoušková

Text
Literatura

Heřmánek, Hypolit, varhaník, sbormistr, hudební pedagog a skladatel, narozen 2. 8. 1846, Jindřichův Hradec, zemřel 2. 12. 1926, Valašské Klobouky.

 

Byl nevidomým hudebníkem. Byl vychován v pražském Ústavu pro slepé děti (1858–64), kde se začal učit hudbě. Po odchodu z ústavu začal koncertovat. Na svých prvních koncertech hrál na speciálně upravené harmonium, s nímž procestoval nejen Čechy a Moravu, ale slavil též úspěchy v Německu a Holandsku (1864–75). Dostal také nabídku z Ruska, ale musel ji odmítnout kvůli svému zdravotnímu stavu. V roce 1875 se usadil ve Valašských Kloboukách, kde zprvu učil na hudební škole, od roku 1902 tam působil jako varhaník a v roce 1915 se stal ředitelem kůru. Při besedě Dobrovský založil a vedl stejnojmenný pěvecký sbor, se kterým pořádal koncerty, přehlídky zpěvu svých žáků a celkově se velkou měrou podílel na organizaci místního kulturního života. V menší míře se uplatnil také skladatelsky, zejména v písňové tvorbě a drobných tanečních skladbách; v rukopise se dochovala jeho Fantasie na národní písně pro harmonium, Hasičská polka pro smyčcový orchestr, Variace na národní píseň pro dva hlasy s klavírem a dalších několik písní a sborů. Příležitostně psal i chrámové skladby.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Česká hudba (22, 1916, s. 23).

Česká hudba (24, 1919–20, s. 50).

 

Klára Kolofíková

Datum poslední změny: 22.10.2010