Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Hába, Emil

Tisk


Charakteristika: Varhaník, skladatel, sbormistr a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:21.5.1900
Datum úmrtí/ukončení aktivity:12.2.1982
Text
Literatura

Hába, Emil, varhaník, skladatel, sbormistr a hudební pedagog, narozen 21. 5. 1900, Vizovice, zemřel 12. 2. 1982, Uherský Brod.

Byl bratrancem Aloise a Karla Hábových. Již v dětství projevoval zájem o hudbu, k níž měla celá rodina vřelý vztah. Sám se učil hrát na harmonium, housle a varhany. V šestnácti letech šel studovat na varhanickou školu v BrněLeoši Janáčkovi (1916–19); zde se učil intonaci, harmonii, hudební teorii a technice varhanní hry. Po skončení školy byl krátce klavíristou a ředitelem kůru u hraběte Dubského v Lysicích u Boskovic (1919–20). Poté byl odvolán na vojenskou službu, kde působil u plukovní dechovky. V roce 1922 přesídlil do Uherského Brodu, kde byl ředitelem kůru, varhaníkem a učitelem hudební výchovy zpočátku na reálném gymnáziu, později na jedenáctileté střední škole. V roce 1925 se oženil s tamní rodačkou, houslistkou Drahomírou Veselou. Roku 1926 se stal zakládajícím členem uherskobrodského hudebního spolku Dvořák. Soustavně se vzdělával také pro pedagogickou činnost; v roce 1930 udělal státní zkoušky ze sborového zpěvu, klavíru a varhan. Jako pedagog pak působil 33 let. Vedl chrámový sbor, který patřil k nejlepším na Moravě; účinkoval s ním i v Praze. Byl aktivně zapojen do kulturního života města a celého kraje – kromě pořádání samostatných varhanních koncertů (uskutečnil jich na dvě stovky) se podílel na organizaci Slováckých festivalů dechových hudeb a zval k účinkování v Uherském Brodě různá komorní tělesa (například Moravské dechové kvinteto, Moravské kvarteto, České noneto). Pracoval i v oboru organologie jako kolaudátor varhan.
Nezanedbatelná je jeho skladatelská činnost: vytvořil kolem stovky opusů chrámové i světské hudby, především varhanní skladby, písně, orchestrální sbory, úpravy slováckých lidových písní a koled. Napsal také tři latinské a čtyři české mše (některé z nich vánoční). Z jeho díla jsou známy například mužské sbory Prosté motivy I. (1926–27) a II. (1927–29) op. 31, sbor Bílá paní, písně a melodramy Prosba dítěte, Na stěžni s vlajkou (1934) či Balada zimní (1934), kantáta Máj, komorní skladby (kvartet pro flétnu, housle, violu a violoncello, suita pro dechové kvinteto, nonet, symfonický obraz Pod Bílými Karpatami) či Vánoční kantáta pro sóla, sbor a varhany (1957). Příležitostně psal i hudbu k činohrám a k orelským cvičením.


Literatura

I. Lexika

PHSN.
ČSHS.
Stárek, Zdeněk: Slovník českých sbormistrů I, A–L (Praha 1982).

II. Ostatní

Kusák, Jiří: Emil Hába: Interregionální průsečíky hudební kultury Moravy a Slezska 20. století (Ostravská univerzita, Ostrava 2006). 

 

Klára Kolofíková

Datum poslední změny: 3.10.2010