Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Srp, Stanislav

Tisk


Charakteristika: Houslista

Datum narození/zahájení aktivity:3.7.1930
Text
Literatura

Srp, Stanislav, houslista, narozen 3. 7. 1930, Kostelec nad Orlicí.

V roce 1955 absolvoval houslové oddělení pražské konzervatoře u Zdeňka Kolářského; soukromě studoval u Jaroslava Kociana a Josefa Muziky. V letech 1955–56 byl členem Filmového symfonického orchestru, 1956–1969 primáriem Dvořákova kvarteta. 1970–88 byl sólistou orchestru Moravská filharmonie v Olomouci, od roku 1970 je členem Foerstrova tria. V letech 1975–77 vedl interpretační kursy na Vysoké škole Hanse Eislera v Berlíně.
Srp absolvoval téměř čtyři tisíce koncertních vystoupení doma i za hranicemi. V roce 1999 provedl souborně 6 sonát pro sólové housle Eugena Yssaye. 28. 11. 2007 premiéroval Symfonické etudy, op. 13 Roberta Schumanna v realizaci Rudolfa Muzyky pro sólové housle. Poprvé provedl řadu skladeb současných českých autorů. Na gramofonové desky pro firmu Supraphon nahrál mimo jiné Kvartet E dur, Kvintet Es dur (se dvěma violami), Sextet A dur a Kvintet G dur (s kontrabasem) Antonína Dvořáka, 2. smyčcový kvartet Arthura Honeggera, 1. smyčcový kvartet Bély Bartóka, Klavírní tria č. 1, 2 a 3 Josefa Bohuslava Foerstra.
Literatura
ČSHS.
Čeští koncertní umělci instrumentalisté. (Praha 1983).
Who is...? v České republice (Praha 2002).

Petar Zapletal
Datum poslední změny: 2.7.2008