Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Gotthard, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Dirigent, hudební pedagog a houslista

Datum narození/zahájení aktivity:23.10.1904
Datum úmrtí/ukončení aktivity:3.3.1971
Text
Literatura

Gotthard, Jaroslav, dirigent, hudební pedagog a houslista, narozen 23. 10. 1904, Náměšť nad Oslavou, zemřel 3. 3. 1971, Karlovy Vary.

Po studiu hry na housle a dirigování na brněnské konzervatoři působil v letech 1926−28 v Opavě jako učitel na hudební škole Matice opavské, poté se stal violistou rozhlasového orchestru v Brně. Své první dirigentské místo získal v roce 1945 v Rozhlasovém orchestru v Ostravě. Zde poprvé uvedl některé skladby Rudolfa Kubína (symfonické básně Ostrava osvobozená a Ostrava budující, kantáta Ze tmy na světlo aj.), dále např. symfonickou báseň Z těžkých dob Jiřího Julia Fialy, kantátu 70000 Jaroslava Křičky, kantátu Bohatýr Muromec Ilji Hurníka aj. V Ostravě Jaroslav Gotthard vyvíjel rovněž pedagogickou činnost, v letech 1947−53 učil na Janáčkově hudební škole ve Vítkovicích. Roku 1954 se stal prvním dirigentem nově vzniklého Ostravského symfonického orchestru. Ještě téhož roku přijal funkci šéfdirigenta Karlovarského symfonického orchestru, kde vystřídal odstupujícího dirigenta Václava Neumanna. Hned po nástupu do čela orchestru Gotthard řídil karlovarský festival Dvořákovy hudby, o jehož dramaturgii se postaral ještě Václav Neumann. Velký úspěch měl zvláště tzv. Historický koncert, kde pod vedením Jaroslava Gottharda v Evropě poprvé po dlouhé odmlce zazněla poslední symfonie Antonína Dvořáka. Počátky Gotthardova působení v Karlových Varech byly poznamenány krizí, zapříčiněnou hlavně nedostatečným obsazením orchestru, čímž byl omezen i jeho repertoár. Vrcholem jeho karlovarského působení se stal rok 1958, kdy s orchestrem provedl Cyklus české hudby u příležitosti oslav 600. výročí založení města a lázní za účasti hostujících orchestrů a umělců. Ten se skládal z šestnácti koncertů a měl postihnout výrazná díla české hudby od baroka po současnost. V tomtéž roce uspořádal koncert z děl karlovarských skladatelů (zazněl zde Flétnový koncert s orchestrem Josefa Labitzkého, Scherzo Roberta Manzera nebo Březnové preludium Jiřího Štěpánka). Z funkce uměleckého ředitele Karlovarského symfonického orchestru odstoupil v prosinci 1958 a vrátil se k pedagogické činnosti, u které setrval až do své smrti v roce 1970.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Fiala, Jaroslav: Západočeská vlastivěda - Hudba (Plzeň 1995).
Fiala, Jaroslav: Karlovarské období dirigenta Jaroslava Gottharda (in: 14. Historický seminář Karla Nejdla, Karlovy Vary 2004, s. 55–59).

Libor Pavlíček

Datum poslední změny: 6.10.2009