Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Barvitius, Karel Josef

Tisk


Charakteristika: Hudební nakladatel

Datum narození/zahájení aktivity:9.12.1864
Datum úmrtí/ukončení aktivity:23.3.1937
Text

Barvitius, Karel Josef  (vl. jm. Karel Brodský), hudební nakladatel, narozen 9. 12. 1864, Německý Brod, zemřel 23. 3. 1937, Praha.
 
Hudební nakladatelství, hudební závod, knihkupectví, prodej pian, pianin, phonol, harmonií, varhan, obchod hudebninami, zastoupení zahraničních nástrojových firem i hudebních edic.
Myslíkova 23  Praha  II / Spálená 21 / 36   Praha  II / Ferdinandova 13, založeno 1897.
           
K. J. Barvitius se narodil v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě, kde vychodil gymnázium a  poté studoval v Praze práva. Hudbu studoval soukromě a pokoušel se i o skladbu (pod pseudonymem Karel Brodský vydával svoje klavírní úpravy). Své hudební podnikání zahájil v roce 1897 obchodem s hudebními nástroji, v roce 1914 připojil i hudební nakladatelství z něhož vybudoval jednu z nejrozsáhlejších českých edic. Zasloužil se zejména o rozšíření díla Bedřicha Smetany v cenově dostupných vydáních.
Stal se významnou osobností pražského hudebního života a zůstal v jeho paměti jako člověk pracovitý, šlechetný, skromný a nevýbojný. Vydával skladby umělecky cenné, na tehdejší dobu i levné. Vybízel a burcoval obyvatelstvo k pěstování hudby, zejména klasické a sám byl činný při úpravách a revizích. V jeho díle pokračoval syn Karel Barvitius (1893–1949), který již za jeho života podnik řídil. Ten byl zlikvidován komunisty v roce 1949 a prodejna později obsazena Supraphonem.
K. J. Barvitius patřil k hrstce odvážných a podnikavých nakladatelů a skladatelů, kteří v roce 1919 založili Ochranný svaz autorský, jehož se stal prvním předsedou, pak místopředsedou a poté až do smrti pokladníkem.
 
Edice
Barvitius / Edice GLORIA  / Barvitiova sbírka textů a nápěvů / Barvitiův kabaret a humoristika / Zpěvníky / Dechová hudba / Universální orchestr (celkem přes 2000 edičních čísel)/ Hudební slovník.
 
Autoři
Kateřina Emingerová, Josef Bohuslav Foerster, Jaroslav Křička, Norbert Kubát, Jan Malát, Jan Nepomuk Polášek, Jan Procházka, Josef Cyril Sychra, Jiří Válek, Oldřich Blecha, Josef Flégl, Jaroslav Jankovec, Karel Konvalinka, Erno Košťál, Jaroslav Labský, Bohuslav Leopold, Josef Malý, Karel Moor, Karel PečkeAlbert Pek, Rudolf Piskáček, Josef Potužník, Gustav Roob, Antonín Šebestík, Václav Vačkář.
 
Zahraniční autoři byli v jeho edici v křestních jménech důsledně počešťováni Bedřich Chopin, Jiří Bedřich Händel, František Liszt, Jan Šebastián Bach, Josef Verdi, Jakub Puccini  apod.).
 
Aleš J. Sigmund


Datum poslední změny: 30.3.2005