Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Zenkl, Michal

Tisk


Charakteristika: Skladatel a hudební teoretik

Datum narození/zahájení aktivity:30.1.1955
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.6.1983
Text
DíloLiteratura

Zenkl, Michal, skladatel, publicista, pedagog a hudební teoretik, narozen 30. 1. 1955, Praha, zemřel 25. 6. 1983, Praha.

 

Syn hudebního pedagoga Luďka Zenkla. Základy hudebního vzdělání mu poskytla matka Jarmila Zenklová-Škáchová. Po maturitě na gymnáziu (tehdy střední všeobecně vzdělávací škola) v Praze roku 1974 studoval skladbu u Jiřího Dvořáčka na pražské HAMU (1974–79). Od roku 1980 byl vědeckým aspirantem v oboru hudební teorie tamtéž, před tím však vykonal rigorózní řízení na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a obhájil disertaci (PhDr. 1980). V letech 1981–83 zde vyučoval hudební pedagogiku a psychologii a zároveň byl tajemníkem HAMU (1982–83). Tehdy byl přijat do Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. Publikovat začal rok po ukončení vysokoškolského studia na HAMU, nejprve v Hudebních rozhledech, později v Opusu musicum, Estetické výchově a sborníku HAMU Živá hudba. Jeho činnost ukončila nečekaná smrt ve věku 28 let.


Dílo

I. Dílo hudební 

Skladby komorní

Sonáta pro klavír (pod dojmem smrti Marušky Kudeříkové, 1975, revidováno 1983);

Smyčcový kvartet (1977);

Sonata baladica pro violu a klavír (1978);

Chorály života. Sonáta pro varhany (1979);

Sonata eroica pro violoncello a klavír (1980);

Sonata pro klarinet a klavír (1981);

Sonata pro housle a klavír (1982). 

 

Skladby orchestrální
Koncert pro klavír a orchestr (1978);
1. symfonie (1979);
2. symfonie (1982).

 

Skladby vokální
Písně z bašty. Komoní kantáta pro mužský hlas, lesní roh a klavír na verše J. V. Friče (1981);
Noc před krásným dnem. Tři písně pro soprán a klavír na verše A. Sovy (1981);
Čtyři lyrické písně na verše Fr. Branislava (1981);
Živote díky. Komorní kantáta pro mužský hlas, housle a klavír na verše V. Závady (1982);
Jak sportují zvířátka. Čtyři dětské sbory na verše J. Havla (1982). 

 

Skladba hudebně dramatická

Příběh ze současných dnů. Balet na vlastní libreto (1982). 

 

II. Dílo literární

Graduační práce a práce přijatá k tisku

Princip kontrastu v hudební tektonice (Diplomová práce HAMU, Praha, 1979).

Příspěvek k metodice komplexního rozboru skladeb (Rigorózní práce PedF UK, Praha, 1981).

Některé otázky vysokoškolské hudební pedagogiky. Učební text pro pedagogy (zejména začínající) (Strojopis připraven pro vydání v Ústavu pro rozvoj vysokých škol).

 

Studie a články v časopisech a sbornících

Nad tvorbou Otomara Kvěcha (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 8, s. 373–375).

Druhý koncert pro housle a orchestr Josefa Ceremugy (Hudební rozhledy 33, 1980, č. 10, s. 463–465).

Za Bohumilem Duškem (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 9, s. 411).

Sborová tvorba Václava Felixe (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 10, s. 452–455).

Střetávání a syntéza hudebních světů (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 11, s. 524–525).

Prosincová tvůrčí dílna (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 3, s. 99–100).

Za Františkem Chaunem (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 4, s. 170–172).

Koncert k MDŽ (Hudební rozhledy 35, 1982, č. 6, s. 274–275).

K osobnosti a dílu Lubomíra Železného (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 1, s. 37–39).

Současnost v tvorbě Miroslava Hlaváče (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 9, s. 414–416).

Úloha nevědomí v aktu umělecké tvorby (Opus musicum 15, 1983, č. 5, s. 133–135).

Podněty Týdne nové tvorby 1983 z řad skladatelů mladší generace (Opus musicum 15, 1983, č. 7, s. 221–223).

Příspěvek k metodice komplexního rozboru skladeb (Sborník prací Hudební fakulty Akademie múzických umění Živá hudba 8, 1983, s. 341–390).

Některé otázky individuální výuky na vysoké hudební škole (Opus musicum 16, 1984, č. 3, s. 84–85).

Existují nové tektonické principy? Časová makrostruktura v hudbě a základní zákony jejího zapamatování (Sborník prací Hudební fakulty Akademie múzických umění Živá hudba 9, 1986, s. 149–152).

Literatura

I. Lexika

Čeští skladatelé současnosti (Praha 1985, s. 320–321).

 

II. Ostatní

Tichý, Vladimír: Ke kompozičnímu a muzikologickému projevu Michala Zenkla (Opus musicum 16, 1984, č. 3, s. 83–84).

Bátor, Milan: Michal Zenkl – skladatel, pedagog, publicista (Diplomová práce PdF OU, Ostrava, 2010).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 26.11.2023