Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kliment, Jakob 1)

Tisk

(Klement)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:21.6.1811
Datum úmrtí/ukončení aktivity:24.2.1893
Text
Literatura

Kliment, Jakob 1), (psán též Klement), houslař, narozen 21. 6. 1811, Třebíč, zemřel 24. 2. 1893, Brno.
 
Bratr houslaře Johanna Klimenta. Otec houslařů Franze a Jakoba. Strýc houslařů Josefa Cyrila Klimenta a Johanna Klimenta. V letech 1823–1826 se vyučil soukeníkem u svého otce v Třebíči. 1827–1826 pracoval jako soukenický tovaryš v Itálii. 1830–1843 pracoval jako soukeník a jako houslař v Třebíči. V roce 1831 se oženil v Třebíči s Marií Křížovou. 23. 7. 1832 se narodil syn Jakob. V letech 1843–1845 se vyučil houslařem u Heinricha Arlowa v Brně. V roce 1845 se mu narodil syn Franz. 1846 se osamostatnil jako houslař v Brně na nynějším Kapucínském náměstí (Kohlmarkt 304). V letech 1848–1887 u něho pracoval jako tovaryš syn Jakob. 14. 3. 1849 získal brněnské měšťanské právo. 1850–1851 vyučil svého bratra Johanna Klimenta, v letech 1853–1858 svého synovce Josefa Cyrila Klimenta a v letech 1859–1864 svého syna Franze. 1860–1868 pracoval u něho jako tovaryš jeho synovec Johann Kliment. V roce 1864 převzal dílnu Heinricha Arlowa na Dominikánské ulici č. 3. Po smrti Jakoba Klimenta 1) v roce 1893 dílnu převzal jeho synovec Josef Cyril Kliment. Vynalezl tzv. stolní housle, druh smyčcové citery. Zachovalo se mnoho nástrojů, které svědčí o mistrovství tohoto houslaře.
Literatura
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 67).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts) (Brno 1980 s. 79–81).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 119).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 14.11.2002