Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jakubec, Josef

Tisk


Charakteristika: Fagotista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:19.8.1896
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.4.1966
Text
DíloLiteratura

Jakubec, Josef, fagotista a pedagog, narozen 19. 8. 1896, Roveň (okres Jičín), zemřel 30. 4. 1966, Olomouc.

 

Hudební nadání projevoval již v dětství, ale díky tíživé finanční situaci rodiny bylo rozhodnuto o jeho studiu v kněžském semináři. Touha po hudebním vzdělání však chlapce nakonec přivedla prostřednictvím jeho strýce Jana Pehlíka k pěšímu pluku 22 v Zadaru v Dalmácii, kde se stal elévem hudební školy. Pod vedením kapelníka Josefa Chládka zde působil sedm let (1911−18). První angažmá získal po válce, kdy v roce 1919 nastoupil do orchestru divadla v Českých Budějovicích. V letech 1924−26 se zdokonaloval ve hře na fagot jako soukromý žák profesora vídeňské konzervatoře K. Strobla. Působil v operním orchestru divadla v Olomouci (1920−34), v rozhlasovém orchestru v Ostravě (1934−38), po přesídlení do Brna pak v místním malém rozhlasovém orchestru a v Symfonickém orchestru Československého rozhlasu Brno pod vedením Břetislava Bakaly (1938−52). Současně zdokonaloval své hudební vzdělání soukromými hodinami u Josefa Fügera, pedagoga pražské konzervatoře. Byl členem Moravského dechového kvinteta (Hynek Kašlík, František Suchý, Karel Holub, Jaroslav Vémola, Josef Jakubec) a vystupoval i jako sólista. Pro Československý rozhlas natočil několik nahrávek (např. Fagotový koncert Václava Pichla se Státní filharmonií Brno za řízení Jiřího Waldhanse, Sonátu pro fagot a violoncello Wolfganga Amadea Mozarta společně s Karlem Krafkou atd.).

 

Po roce 1945 se stal pedagogem brněnské konzervatoře, o pět let později přijal místo na JAMU a vychoval řadu vynikajících žáků (František Svoboda, Jaroslav Hýl, Vavřinec Špaček, Jindřich Tioka,Jiří Nykodým a další).

 

Josef Jakubec je autorem pedagogického spisu Fagotová hlasivka, její důležitost, zhotovení a funkce, kterou sepsal na přání svých studentů z brněnské konzervatoře a JAMU. Josef Jakubec se domnívá, že každý fagotista by měl být schopen vyrobit si fagotovou hlasivku − strojek. V publikaci se tedy zabývá podrobně přesnou anatomickou stavbou strojku, jeho funkcí, postupu výroby z třtiny atd. Upravuje rovněž odbornou terminologii (termín „hlasivka“ na místo původního termínu „strojek“, dále trubice, štípa, výstružek, chvějná stěna, hrubý jazýček atd.).


Dílo

Dílo literární

 

Fagotová hlasivka, její důležitost, zhotovení a funkce (Praha 1970).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Hudební rozhledy 19, 1966, č. 11, s. 344.

 

http://fagoti.sweb.cz/jjakubec_cz.html

 

Tereza Berdychová

Datum poslední změny: 23.5.2011