Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ladman, Oldřich

Tisk


Charakteristika: Rozhlasový pracovník

Datum narození/zahájení aktivity:26.7.1897
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.10.1959
Text
Literatura

Ladman, Oldřich, rozhlasový pracovník, narozen 26. 7. 1897, Hnidousy (u Slaného), zemřel 13. 10. 1959, Praha.
 
Otec muzikoložky Milady Ladmanové. Studoval na reálce v Praze-Vinohrady (1908–15, během vojenské služby v první světové válce byl v Itálii těžce zraněn), poté vykonal doplňující maturitní zkoušky z latiny a filozofie a absolvoval Státní knihovnickou školu a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (1918–23); v letech 1926–27 shromáždil rozsáhlý materiál k připravované disertaci o pražské opeře v Kotcích v 18. století, kterou však z existenčních důvodů (zaměstnání) a nemožnosti uskutečnit studijní cestu do italských archivů nedokončil. Hudební teorii a kompozici studoval soukromě u Václava Štěpána a Jaroslava Křičky.
Pracoval jako knihovník hudební knihovny Státní konzervatoře (1920), tajemník hudebního vydavatelství Mojmír Urbánek (1921–23), archivář Pražského Hlaholu, redaktor časopisu Dalibor (1921–26); roku 1924 jako zaměstnanec Hudební Matice Umělecké besedy spoluorganizoval I. mezinárodní festival soudobé hudby v Praze. Roku 1927 nastoupil do Československého rozhlasu, se kterým byl poté celoživotně spjat. Pracoval zprvu jako konceptní síla programového oddělení, redaktor časopisu Radiojournal, později vedoucí hudebního oddělení, od 1932 tajemník a od 1934 šéf programového ústředí a předseda programových redaktorů jednotlivých stanic. Po přerušení činnosti v důsledku těžké nemoci (1943–45) se k rozhlasové práci vrátil a působil zde až do penzionování roku 1958.
V dějinách rozhlasu byl oceňován za profesionalizaci hudebního vysílání (přesun důrazu z technického zprostředkování na původní a samostatnou tvorbu) a za provozní zásluhu na vzniku programového ústředí, které pak koordinovalo celou produkci stanic i redakcí. Prosazoval umělecky hodnotnou hudbu, k čemuž publikoval stať O sestavování programu Československého rozhlasu (sborník Prvních deset let Čs. rozhlasu, 1935).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Prvních deset let Čs. rozhlasu (Praha 1935).
Hudební rozhledy 12, 1959, s. 867 (nekrolog Jaroslava Zicha).
 
Ivan Poledňák
Text

Datum poslední změny: 3.7.2008