Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Etlíková, Pravdomila

Tisk


Charakteristika: Hudební redaktorka

Datum narození/zahájení aktivity:13.5.1928
Text
DíloLiteratura

Etlíková, Pravdomila, hudební redaktorka, narozena 13. 5. 1928, Praha.

Vystudovala reálné gymnázium v Praze a po maturitě (1947) pokračovala na Pedagogické a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v oborech hudební výchova a čeština. Současně navštěvovala hodiny klavíru na konzervatoři u Karla Vinkláta. Spolupracovala s Československým svazem mládeže a s Ústředím lidové tvořivosti. Od roku 1950 různě zasedala v porotách krajských a národních soutěží. Od roku 1954 pracovala jako redaktorka ve Státním nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. V roce 1961 se stala odpovědnou redaktorkou nově vzniklého Státního hudebního vydavatelství (pozdější Supraphon), které se vyčlenilo jako samostatné hudební oddělení ze Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.


Dílo

Dílo literární

Hůla, Zdeněk – Etlíková, Pravdomila – Vrchotová-Pátová, Jarmila: Učebnice základů hudební nauky, intonace, rytmu, taktovací techniky a pěvecké výchovy pro vedoucí pěveckých souborů lidové tvořivosti (Praha 1954, 1955);

Hůla, Zdeněk – Etlíková, Pravdomila – Vrchotová-Pátová, Jarmila: Základy hudební nauky, intonace, rytmu, taktovací techniky a pěvecké výchovy pro vedoucí pěveckých souborů (Praha 1959).

Literatura

ČSHS.

Silvie Adamová

Datum poslední změny: 22.1.2012