Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ondříček, Jan

Tisk


Charakteristika: Kapelník a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:6.5.1832
Datum úmrtí/ukončení aktivity:13.3.1900
Text
Literatura

Ondříček, Jan, kapelník a pedagog, narozen 6. 5. 1832, Běleč (u Bra­tronic na Křivoklátsku), zemřel 13. 3. 1900, Pra­ha.
 
Otec houslisty Františka Ondříčka. Houslím se učil u otce, později se soukromě zdokonalil u Mořice Mildnera. Mladý Antonín Dvořák ho při­pravoval na varhanickou školu, když spolu hrávali v Komzákově kapele, a pomáhal mu při úlohách za jeho ročního pobytu na ústavě (1858 až 1859). Jan Ondříček byl učitelem houslí a klavíru, ladičem pian a kapelníkem. Měl vlastní li­cenci (1855/91) a s malou kapelou, obyčejně sextetem, hrával zprvu po pražských hos­tincích a kavárnách, se zvětšeným orchestrem ho an­gažoval (1871) Pavel Švanda ze Semčic pro letní Arénu na Smíchově a na zájezdy po českých městech. V posledních letech se hlavně věnoval své škole v Praze. Z jeho patnácti dětí přežilo ho šest, vesměs houslistů: Fran­tišek, Karel, Marie, Augusta Emanuel a Stanislav.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Dalibor 22, 1900, 86 (nekrolog, V. Nejdl).
Šich, B.: František Ondříček (Praha 1947, edice Kdo je).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006