Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Feld, Jindřich 2)

Tisk


Charakteristika: skladatel a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:19.2.1925
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.7.2007
Text
DíloLiteraturaArchiválie

Feld, Jindřich 2), skladatel a hudební pedagog, narozen 19. 2. 1925, Praha, zemřel 8. 7. 2007, tamtéž.

 

Feld, jehož oba rodiče byli profesionální houslisté, studoval nejprve hru na housle a violu u svého otce Jindřicha, který byl známým profesorem hry na housle na pražské konzervatoři. Věnoval se zprvu nadšeně interpretaci komorní hudby jako člen rodinného smyčcového kvarteta a v souvislosti s každoročními rodinnými letními pobyty v Řevnicích zároveň jako primárius Řevnického okarinového kvarteta, s nímž vystupoval na veřejnosti i v rozhlase a pro nějž též zajišťoval repertoár úpravami populárních skladeb i vlastní skladatelskou tvorbou. Okarinu Feld později užil i vdrobném Divertimentu pro okarinu a tubu (1973) a ve skladbě Fantasia concertante sul tema della Serenata di Ricardo Drigo. Jako následovník svého otce vypomáhal též v tamějším Lesním divadle jako hudebník, dirigent i herec. Jeho hlavní zájem se ale brzo přesunul na skladbu, kterou studoval jako hlavní obor u Emila Hlobila na pražské konzervatoři a u Jaroslava Řídkého na AMU. V tomtéž roce získal doktorát filozofie na pražské Karlově univerzitě v oboru hudební vědy, estetiky a filozofie. V letech 1968–69 byl hostujícím profesorem skladby na univerzitě v Adelaide v Austrálii, v letech 1972–86 vyučoval skladbu na Pražské konzervatoři, v letech 1981 a 1984 přednášel jako host na Indiana University v Blomingtonu a na dalších univerzitách ve Spojených státech amerických, přednášel též v Dánsku, Norsku, Německu, Francii, Anglii a Japonsku (1991). Po listopadové revoluci 1989 se významně účastnil reorganizace českého hudebního života. V letech 1990–92 byl šéfredaktorem hudebního vysílání Československého rozhlasu v Praze.

Ve Feldově skladatelské tvorbě převažuje hudba instrumentální – od skladeb pro sólové nástroje po orchestrální. Od počátku profesionální skladatelské dráhy se jeho tvorba těšila velké oblibě u interpretů, mezi nimiž byli francouzský flétnista Jean-Pierre Rampal, severoirský flétnista James Galway, americký saxofonista Eugene Rousseau, dánský akordeonista Mogens Ellegaard, Smetanovo kvarteto a další vynikající umělci. Mnoho Feldových drobnějších děl je vhodných pro pedagogické účely, některá dílka jsou určena přímo pro mladé interprety na konrétním stupni vyspělosti. Předposlední v jejich řadě je Malá sonatina pro housle a klavír (2003), napsaná pro skladatelovu vnučku Lenku. Některé Feldovy skladby v tomto oboru i určitá koncertní díla bývají mylně považována za díla jeho otce, který byl ve skutečnosti autorem pouze neuzavřeného a nepublikovaného souboru technických cvičení pro housle. Feld napsal i řadu orchestrálních skladeb oddechového charakteru, mezi nimiž si trvalou oblibu získala skladba Dva nezbedové pro 2 flétny a orchestr (1954).

V počátcích Feldovy skladatelské tvorby jsou patrné vlivy tradice evropské, především české hudby. Jeho absolventská práce, Koncert pro komorní orchestr in C (1951) má již i některé trvalé charakteristické rysy jeho hudby: tonální základ harmonie, jasnost formy, smysl pro nástrojovou virtuozitu, živý rytmus atd. Tyto rysy se pak dále rozvíjejí především v Koncertu pro flétnu a orchestr (1954), poprvé provedeným Jeanem-Pierrem Rampalem a v Koncertu pro violoncello a orchestr (1958).

Od konce padesátých let získávaly Feldovy skladby postupně značnou mezinárodní pozornost a od té doby začal dostávat i četné objednávky na nové skladby. Jeho hudba byla stále více provozována v mnohých hudebních centrech světa a kontakt jak s českými, tak zahraničními umělci často autora podněcoval k tvorbě přímo určené těmto interpretům.

Období šedesátých let je pro autora charakteristické tím, že jeho osobní styl vstřebával svébytným způsobem moderní kompoziční postupy (dodekafonii, seriální techniku, aleatoriku atd.). Nejdůležitějšími skladbami tohoto období jsou 4. smyčcový kvartet (1965), v roce 1968 poctěný Státní cenou, často hraný Smetanovým kvartetem i mnoha jinými soubory a 1. symfonie (1967), poprvé provedená Českou filharmonií za řízení Antonia de Almeidy. Další díla tohoto období, v němž Feld nejvýrazněji uplatnil svůj smysl pro architektonickou proporčnost, efektní instrumentaci a výraznou rytmickou pulzaci, jsou kupříkladu Suita pro smyčcový komorní orchestr (1961), uvedená také jako abstraktní balet roku 1963 v Hanoveru v choreografii Yvonne Georgi, nebo Tři fresky pro orchestr (1963), provedené Českou filharmonií, či Dramatická fantasie pro symfonický orchestr Srpnové dny, vytvořená na přelomu let 1968 a 1969 jako protest proti sovětské invazi do Československa v roce 1968. Premiéra tohoto díla se konala v jihoaustralské Adelaide v provedení Adelaidského symfonického orchestru za řízení dirigenta Henryho Kripse v srpnu 1969.

V sedmdesátých a osmdesátých letech Feld výrazově i obsahově prohluboval svůj osobní sloh syntézou dosavadních směrů své tvůrčí činnosti. Vznikly koncerty pro sólový nástroj a orchestr (klavírní, houslový, saxofonový, harfový a další), Smyčcový kvartet č. 5 (1978–79), Saxofonový kvartet (1981), 2. symfonie (1983), skladba Laus Cantus (1985) pro sopránový hlas a smyčcový kvartet věnovaná památce Johanna Sebastiana Bacha (1985) a také nejrozsáhlejší Feldovo dílo, kantáta-oratorium Cosmae Chronica Boemorum (1988), líčící počátky českých dějin podle Kosmovy kroniky.

Mezi Feldovými skladbami devadesátých let najdeme Smyčcový kvartet č. 6 (1993) věnovaný Pražákovu kvartetu, Quintetto capriccioso pro flétnu, housle, violu, violoncello a harfu (1995) psané pro Instrumental Quintet of London, skladby pro dechový orchestr, Symfonii č. 3 Fin de siècle (1994–98), po níž pak následovala Sinfonietta Pour les temps dʼharmonie (2001) vytvořená na objednávku francouzského rozhlasu.

Podstatná část Feldových koncertních skladeb byla nahrána na vinylových deskách převážně domácích vydavatelství Panton a Supraphon a na kompaktních discích domácích vydavatelství jako ArcoDiva či Radioservis a zahraničních vydavatelství jako RIAX, Vestige, Association Jean-Pierre Rampal a mnoha dalších.

Dlouhá je řada ocenění a různých poct, jichž se Feldovi dostalo za jeho skladatelskou tvorbu. Nejvíce snad za tvorbu pro flétnu, mezi níž kromě proslulého flétnového koncertu najdeme kupříkladu také Koncertní fantazii pro flétnu a smyčcový orchestr, napsanou pro Mezinárodní soutěž Jeana-Pierre Rampala v Paříži 1980 či Sonátu pro flétnu a smyčcový orchestr (1965), která byla v roce 2000 na konferenci Mezinárodní flétnové společnosti prohlášena za nejlepší flétnovou skladbu 20. století.


Dílo

Dílo hudební:

 

Orchestrální skladby

Divertimento, pro smyčcový orchestr (1950), premiéra Československý rozhlas Praha1953, koncertní premiéra Praha 1957.

Furiant, pro symfonický orchestr (1950), premiéra Československý rozhlas Bratislava 1951.

Dětská suita, pro orchestr (19 51), premiéra Československý rozhlas Praha 1951.

Koncert in C pro komorní orchestr (1951, přepracování 1956–57), premiéra původní verze Praha 1951, premiéra přepracované verze Praha 1958, partitura Státní hudební vydavatelství Praha 1963.

Veseloherní předehra (1953), partitura Český hudební fond 1956, Supraphon 1997.

Květen 1945. Dramatická předehra (1960), premiéra Týden nové tvorby, Praha 1961.

Suita pro smyčcový komorní orchestr (1961), premiéra Týden nové tvorby Praha 1962.

Duryňská předehra, pro symfonický orchestr (1961), premiéra Gotha 1962.

Tarantella pro orchestr (1965).

Tři fresky, pro symfonický orchestr (1963), premiéra Týden nové tvorby Praha 1964, partitura Státní hudební vydavatelství, Praha 1965.

Serenata giocosa per orchestra da camera (1966), premiéra Stuttgart 1966.

Symfonie č. 1, pro symfonický orchestr (1967), premiéra Československý rozhlas Praha 1968, koncertní premiéra Praha 1969, partitura Supraphon 1970.

Dramatická fantazie Srpnové dny, pro symfonický orchestr (1968–69), partitura Panton 1971 (s názvem Dramatická fantazie), premiéra Adelaide 1969.

Komorní symfonieta pro smyčce (1971), premiéra Sydney 1978, partitura Supraphon 1975.

Renesance a gotika. Suita pro orchestr (1973), premiéra Československá televize 1974.

Válečná suita pro orchestr (1973), premiéra Československá televize 1974.

Šťastné mládí. 5 orchestrálních skladeb pro děti (1976), premiéra Československý rozhlas Praha 1977.

Partita piccola pro akordeonový orchestr (1976), premiéra Kodaň 1977.

Evokace, pro akordeonový orchestr a bicí nástroje (1978), premiéra Kodaň 1980.

Serenáda, pro komorní smyčcový orchestr (1979), premiéra Bayreuth 1979, partitura Český hudební fond 1982.

Symfonie č. 2, pro symfonický orchestr (1983), premiéra Týden nové tvorby, Praha 1985, partitura Supraphon 1986.

Pohádky Hanse Christiana Andersena, pro akordeonový orchestr (1984), premiéra Lillerød 1985.

Freska, pro symfonický dechový orchestr (1985), premiéra Bloomington 1986.

Slavnostní pochod, pro dechový nebo symfonický orchestr (1989), premiéra verze pro dechový orchestr Krnov 1995.

Veselá předehra / Centennial (Joyful) Overture, pro symfonický dechový orchestr (1996), premiéra Athens (Georgia, USA) 1997.

Divertimento, pro dechový orchestr (1997), premiéra Ostrava 1998, partitura Ludwig Music Publishing 2000.

Symfonie č 3 „Fin de siècle“, pro symfonický orchestr (1994–98), premiéra Praha 2002.

Kasace, pro komorní smyčcový orchestr (2000), premiéra Třebíč 2000.

Koncertantní hudba pro flétnový orchestr (třívětá verze, 2000), premiéra Paříž 2001.

Koncertní hudba pro 24 fléten (čtyřvětá verze předchozí skladby, 2000–2002), premiéra Paříž 2002, partitura Lyon: Nottissimo.

Sinfonietta „Pour les temps dʼharmonie“, pro symfonický orchestr (2001), česká premiéra Praha 2006.

 

Koncertantní skladby

Koncert pro flétnu a smyčcový orchestr, klavír, harfu a bicí nástroje (1954), premiéra Československý rozhlas Praha 1956, koncertní premiéra Pražské jaro 1957.

Dva nezbedové. Veselá skladba pro 2 flétny a orchestr (1954), partitura Český hudební fond 1984.

Rapsodie pro housle a dechový orchestr nebo klavír (1956), premiéra Československý rozhlas Praha 1958, klavírní verze Státní hudební vydavatelství, Praha 1961.

Koncert pro fagot a orchestr (1958–59), premiéra Gottwaldov 1960.

Rapsodie pro housle a orchestr (1956), klavírní výtah Státní hudební vydavatelství Praha.

Koncert pro violoncello a orchestr (1958), premiéra Praha 1960, partitura Český hudební fond 1962, klavírní výtah Panton 1966.

Sonáta pro flétnu a smyčcový orchestr (klavírní verze 1957, instrumentace 1965), premiéra orchestrální verze Československý rozhlas Ostrava 1968, koncertní premiéra Phoenix (Arizona, USA) 1988.

Koncertní hudba pro hoboj, fagot a orchestr (1964), premiéra Stuttgart 1965, tisk Milán: Sonzogno.

Koncertní kus / Koncertantní skladba pro lesní roh a klavír nebo orchestr (1965, instrumentace 1966), premiéra orchestrální verze Teplice 1968.

Intermezzo concertante, pro trombón a orchestr (1967).

Koncert pro hoboj a orchestr (1970), premiéra Československý rozhlas Praha 1972.

Koncertantní suita pro basklarinet, smyčce a bicí (1972), premiéra Stuttgart 1972, též verze s klavírem.

Koncert pro klavír a orchestr (1973), premiéra Gottwaldov, skladatelova úprava pro dva klavíry Panton 1978.

Koncert pro akordeon a orchestr (1975), premiéra Glasgow 1976.

Koncert pro trombón a orchestr (1974–75), premiéra Praha 1976, klavírní výtah Supraphon 1977.

Koncertní fantazie pro flétnu a orchestr nebo klavír a bicí (1980).

Koncert pro housle a orchestr (1976–77), premiéra Ostrava 1978, klavírní výtah Supraphon 1984.

Koncertantní fantasie pro flétnu, smyčce a bicí (1980).

Koncert pro saxofon a symfonický orchestr (1980), premiéra Norimberk 1982, česká premiéra Ostrava 1983, klavírní výtah Český hudební fond 1983, verze se symfonickým dechovým orchestrem (1983–84), premiéra Washington 1995.

Koncert pro harfu a orchestr (1982), premiéra Týden nové tvorby. Praha 1984, partitura Český hudební fond 1987.

Koncertino pro flétnu, klavír a orchestr (1991), premiéra Zürich 1994.

Dvě skladby (Elegie a Burleska) pro violoncello a orchestr (orchestrace původní klavírní verze1992), premiéra Praha 1994.

Koncertino pro violoncello a smyčcový komorní orchestr (1999), premiéra Brno 1999.

Americké koncertino pro sopránový saxofon a komorní orchestr (2002), premiéra Minneapolis (Minnesota, USA) 2003.

Koncertino pro tubu a 8 lesních rohů (2004), premiéra Dny soudobé hudby, Praha 2005.

Koncertantní hudba pro flétnu, violu, harfu a smyčcový orchestr (2005), premiéra Praha 2007.

Koncert pro violu a orchestr (2003–04), premiéra Dijon 2006, česká premiéra Praha 2007.

 

Skladby pro jeden nástroj

Čtyři kusy pro flétnu (1954).

Preludium a toccata pro klavír (1958–59), premiéra Toccaty Praha 1959, tisk Státní hudební vydavatelství, Praha 1966, též úprava pro 2 klavíry, premiéra Praha 1961.

Rapsodie pro varhany (1963), premiéra Praha 1964.

Suita pro akordeon (1965), premiéra Trossingen 1967.

Čtyři intermezza pro akordeon (1967–68), premiéra Flensburg 1968.

Sonáta pro klavír (1971–72), premiéra Moskva 1973, tisk Panton 1985.

Dvouhlasá partita pro akordeon (1972).

Sonáta pro kytaru (1974), premiéra Paříž 1974.

Koncertantní skladba / Koncertní kus pro akordeon (1974), premiéra Hořovice 1976.

Rapsodická suita / Suita rhapsodica, pro klarinet (1975–76), premiéra New York 1976, též verze pro saxofon.

Toccata a passacaglia pro harfu (1976), premiéra Praha 1979, tisk New York.

Preludium a fuga / Toccata a fuga, pro akordeon (1982), premiéra Žilina 1985.

Partita concertante, pro violoncello (1990).

Introduzione, toccata e fuga, pro flétnu (1991), premiéra Denton (Texas, USA) 1991, česká premiéra Brno 1992.

Rapsodická suita, pro altový saxofon (transpozice stejnojmenné skladby pro klarinet z let 1975–76), premiéra Bloomington (USA) 1997.

Fantasia – Variazioni per flauto solo (2002).

 

Dua s klavírem

Suita pro klarinet a klavír (1948–49), premiéra Praha 1949.

Čtyři kusy pro flétnu sólo (1954), premiéra 1956.

Dvě skladby pro violoncello a klavír (Elegie a Burleska, 1954–55, orchestrace 1992), premiéra klavírní verze 1957, tisk Panton 1962.

Sonáta pro violu a klavír (1955–56), premiéra 1956, tisk Český hudební fond 1957.

Rapsodie pro housle a klavír nebo dechový orchestr (1956), premiéra klavírní verze Brusel 1959, klavírní verze Státní hudební vydavatelství, Praha 1961.

Sonáta pro flétnu a klavír (1957, instrumentace pro smyčcový orchestr 1965), premiéra klavírní verze 1959.

Preludium a toccata pro klavír (Preludium 1959, Toccata 1958), premiéra Praha 1959, tisk Státní hudební vydavatelství, Praha 1966.

Koncertantní skladba pro lesní roh a klavír (1965, orchestrální verze 1966).

Sonatina pro fagot a klavír (1969), premiéra 1971.

Sonatina pro klarinet a klavír (1970), premiéra Roudnice nad Labem 1973.

Koncertantní suita pro basklarinet, klavír a bicí nástroje ad libitum (1971), premiéra Biberach 1971.

Sonáta pro violoncello a klavír (1972), premiéra Ostrava 1974.

Elegie pro sopránový saxofon nebo hoboj a klavír (1981–82), premiéra New York 1982.

Sonáta pro hoboj nebo sopránový saxofon a klavír (1981–82), premiéra s hobojem Adelaide 1982, premiéra se saxofonem Bloomington (Indiana, USA) 1984.

Koncertantní hudba pro violu a klavír (1983), premiéra Rheinberg 1984, partitura Supraphon 1990, též verze pro kvinton a klavír (1988).

Sonáta pro housle a klavír (1985), premiéra Týden nové tvorby, Praha 1987, partitura Panton 1988.

Tři kusy / Tre pezzi, pro sopránový, altový, tenorový nebo barytonový saxofon a klavír (1989).

Sonáta pro altový saxofon a klavír (1989–90), premiéra Tokio 1991, česká premiéra Praha 1991.

Americká sonatina / Sonatine américaine / American Sonatine, pro flétnu a klavír (1995), premiéra New York 1996, česká premiéra Dny soudobé hudby, Praha 1997.

Musica capricciosa, pro altový saxofon a klavír (1998), premiéra Praha 2000.

Sonatina pro pikolu a klavír (2005), česká premiéra Dny soudobé hudby, Prha 2007.

 

Skladby pro 2–3 nástroje

Preludium a toccata pro dva klavíry (1960, úprava stejnojmenné skladby z let 1958–59), premiéra Brno 1961.

Trio pro housle, violu a violoncello (1961), premiéra Praha 1962, partitura a hlasy Panton 1966.

Duo pro flétnu a fagot nebo basklarinet (1962), premiéra verze s basklarinetem 1963.

Trio pro flétnu, housle a violoncello (1963), premiéra Bern 1964, partitura a hlasy Panton 1970.

Miniatury pro housle, kytaru a akordeon (1968), premiéra Československý rozhlas Praha 1970.

Trio pro housle nebo flétnu, violoncello a klavír (1972), premiéra s houslemi Praha 1973, premiéra s flétnou Londýn 1995.

Partita pro okarinu nebo pikolu a tubu (1973), premiéra Praha 1973.

Dva tance / Deux danses, pro flétnu a kytaru (1975), premiéra části Barokový tanec Praha 1977.

Epigramy pro pikolu, tubu a harfu (1977), premiéra Praha 1979.

Hudba pro 2 akordeony (1979), premiéra Kodaň 1980.

Koncertantní duo pro 2 flétny (1981).

Introdukce a Allegro pro akordeon a 1 hráče na bicí nástroje (1983), premiéra Bonn 1984, česká premiéra Praha 1985.

Sonatina pro flétnu a harfu (1986), premiéra Ostrov 1987.

Trio pro hoboj, klarinet a fagot (1987), premiéra Týden nové tvorby, Praha 1989.

Duo concertante pro 2 flétny.

Duo pro housle a violoncello nebo violu (1989), premiéra s violoncellem Praha 1989.

Trio pro flétnu, violoncello a klavír (1989), premiéra Londýn 1995.

Partita pro 3 saxofony (1990).

Trio giocoso, pro klarinet nebo altový saxofon, fagot a klavír (1994), česká premiéra s klarinetem Dny soudobé hudby, Praha 1995, premiéra se saxofonem Bloomington (Indiana, USA) 1997.

Trio giocoso, pro klarinet nebo altový saxofon, violoncello a klavír, premiéra Lamporecchio 2003.

Trio pro flétnu, klarinet a fagot, premiéra Praha 2008.

 

Skladby pro 4–9 nástrojů

Smyčcový kvartet č. 1 (1949), premiéra Praha 1950.

Dechový kvintet č. 1 (1949), premiéra Praha 1950.

Smyčcový kvartet č. 2 (1952), premiéra Praha 1954.

Komorní suita pro noneto (1960), premiéra 1962.

Smyčcový kvartet č. 3 (1962–64), premiéra Mnichov 1963.

Capriccia pro dechové kvarteto a kytaru (1964), premiéra 1966, partitura Panton 1971.

Smyčcový kvartet č. 4 (1965), premiéra Československý rozhlas Praha 1966, koncertní předpremiéra Praha 1966, koncertní premiéra Týden nové tvorby, Praha 1967, partitura a hlasy Státní hudební vydavatelství, Praha 1967.

Dechový kvintet č. 2 (1968), premiéra Adelaide 1968, partitura a hlasy Supraphon 1972.

Kvintet pro žesťové nástroje (1970), premiéra Týden nové tvorby, Praha.

Smyčcový kvintet se 2 violami (1971–72), premiéra Lučany 1973, partitura a hlasy Panton 1974.

Malá komorní hudba pro flétnu, klavír, housle a violoncello (1973).

Pět slohových studií pro smyčcové kvarteto, flétnu a harfu (1974), premiéra Příbram 1979.

Koncertní suita pro 6 hráčů na bicí nástroje (1976), premiéra Kodaň 1977.

Partita canonica, pro 3 trubky a 3 trombóny (1976–77), premiéra Praha 1977.

Serenáda pro 4 housle (1978), premiéra Praha 1982, tisk Panton 1987.

Smyčcový kvartet č. 5 (1978–79), partitura a hlasy Panton 1982.

Kvartet pro 4 saxofony (1981), premiéra Paříž 1983, česká premiéra Ostrava 1985.

Pohádky Hanse Christiana Andersena.

Concerto da camera, pro dvě smyčcová kvarteta (1987), premiéra Praha 1988.

Koncert pro saxofon, dva klavíry a bicí (2 hráči) (1992).

Kasace pro osm lesních rohů (1993), premiéra Dny soudobé hudby, Praha 1994, tisk Panton.

Smyčcový kvartet č. 6 (1993), premiéra Cincinnati (USA) 1995, česká premiéra Praha 1995.

Quintetto capriccioso, pro flétnu, housle, violu, violoncello a harfu (1995), premiéra Londýn 1995, česká premiéra Dny soudobé hudby, Praha 1996.

Kvintet pro saxofon nebo klarinet a smyčcové kvarteto (1999–2000), premiéry obou verzí Praha 2000.

Flautarchia. Hudba pro flétnu a smyčcové kvarteto (2000), premiéra Asiago 2001, česká premiéra Dny soudobé hudby, Praha 2001.

Nokturno pro flétnu, housle, violu a violoncello in memoriam Jean-Pierre Rampal (2002), premiéra Obernai 2003, česká premiéra Dny soudobé hudby, Praha 2003.

 

Malé a instruktivní instrumentální skladby

Sonatina pro dvoje housle (1952–53), premiéra Praha 1954, tisk Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění 1956.

Suita sedmi malých skladeb pro housle a klavír (1955), premiéra Československý rozhlas Praha 1958, tisk Státní hudební vydavatelství, Praha 1961.

Kánonické dueto pro 2 housle (1960), tisk Státní hudební vydavatelství, Praha 1962.

Instruktivní suita pro klarinet a klavír (1960), tisk Státní hudební vydavatelství, Praha 1962.

Fughetta, pro klavír na čtyři ruce (1960), In: Album čtyřručních skladeb soudobých skladatelů, Státní hudební vydavatelství, Praha 1965.

Tři drobné skladby pro dechové nástroje a klavír (1963–64).

Scherzino pro klarinet a klavír (1964).

Miniaturní suita pro 3 housle, violoncello (ad libitum) a klavír (1964–65), partitura a hlasy Státní hudební vydavatelství, Praha 1966.

Tři skladby pro hoboj nebo flétnu nebo klarinet a klavír (1966), tisk Supraphon 1968.

Duo pro dva akordeony (1970), premiéra Jindřichův Hradec 1970.

Dvě partity pro 2 nebo 3 zobcové flétny nebo příčné flétny nebo hoboje (1971), partitura Panton 1972, též úprava pro 2 nebo 3 trubky (1975).

Malá komorní hudba pro sopránový dechový nástroj, housle, violoncello a klavír (1973).

Kontrasty pro flétnu (1973), premiéra Tallin 1974.

Malé capriccio pro flétnu a klavír (1974).

Barbarský tanec pro kytaru sólo (1974), premiéra Praha 1977.

Dvouhlasá fughetta pro klavír (1974).

Malé divertimetno pro 3 flétny (1974).

Malá sonatina pro violu a klavír (1974), partitura Supraphon 1976.

Dva tance pro flétnu a kytaru (1975).

5 invencí pro 2 flétny (1975), úprava pro basklarinet a kytaru, premiéra Biberach 1985.

Koncertantní suita pro 6 hráčů na bicí nástroje (1976), partitura Český hudební fond 1991.

Malé divertimento pro 4 lesní rohy (1976), premiéra Praha 1976, partitura Český hudební fond, Panton International 2005.

Malé preludium pro akordeon (1977).

Serenáda pro čtvery housle (1978), premiéra 1982, partitura a hlasy Panton 1987.

Moment musical, pro akordeon (1979).

Hračky. Tři drobné skladby pro akordeon (1980), tisk Supraphon.

Kasace pro 9 fléten (1980).

10 skladeb pro dvě kytary (1986), tisk Panton 1989.

Kvartetino / Quartettiono, pro zobcové flétny (1985).

Tre pezzi, pro saxofon (sopránový, tenorový, altový nebo barytonový) a klavír (1989).

Sonatina pro lesní roh a klavír (1989), tisk Panton International 2006.

Partita pro tři saxofony (2 altové a 1 tenorový) (1990).

Hračky. Deset malých skladeb pro akordeon (1981–97).

Vivat musica! Kasace pro 4 zobcové flétny nebo orchestr zobcových fléten (1998), premiéra Třebíč 1999.

Nokturno, pro flétnu a smyčcové trio (2002), premiéra Obernai 2002.

Malá sonatina pro housle a klavír (2003), veřejná premiéra Dny soudobé hudby, Praha 2004.

Fantasia concertante sul tema della Serenata di Ricardo Drigo per ocarina (ossia: flauto piccolo e alto) e pianoforte (2001), premiéra Frankfurt am Main 2001.

Divertimento piccolo per 4 corni, partitura a hlasy Panton International 2005.

Fantasia – Variazioni sul un temadi Leonardo de Lorenzo per flauto solo (2002).

Moment musical, pro 2 violoncella (2004).

Sonatina pro pikolu a klavír (2005).

 

Vokální skladby

Vojna. Cyklus mužských sborů, text Fráňa Šrámek (1954), premiéra 1955.

Devět písniček dětem, pro zpěv a klavír, text František Halas a Josef Kainar (původně 6 písniček dětem z roku 1958, partitura Státní hudební vydavatelství, Praha 1963, v roce 1964 doplněno cyklem Tři veselé písničky dětem z téhož roku), partitura Supraphon 1972.

Sbory o zvířátkách, pro dětský sbor a klavír, text František Hrubín (1965), premiéra Jihlava 1965, tisk Státní hudební vydavatelství, Praha.

Letní sbory. 4 dvojhlasé dětské sbory a cappella, text František Hrubín (1965).

Tři invence pro komorní smíšený sbor, na text „Pidy bidy bim pim ...“ (1966–67), premiéra Jihlava 1966.

Přišlo jaro do vsi. Cyklus písniček pro děti na lidové texty s doprovodem klavíru (1973), premiéra Olomouc 1974.

Posměšky na jména, pro dívčí sbor a malý instrumentální soubor nebo klavír, na slova české lidové poesie (1973), premiéra Jihlava 1974.

Malé polyfonie na lidové texty a nápěvy pro dětský sbor a klavír (1974).

Popěvky na 12 měsíců. Cyklus pro dětský sbor se sóly, s doprovodem klavíru, flétny a 2 trubek nebo orchestru, text Václav Čtvrtek (1977), premiéra Československý rozhlas Praha 1978.

Gloria cantus. Smíšený sbor a capella na latinský text (1984), premiéra Jihlava 1984.

Laus cantus, pro soprán a smyčcové kvarteto, na slova „zpívám“ (v různých jazycích) a „laudate cantum“ (památce Johanna Sebastiana Bacha, 1985), premiéra Stuttgart 1986, česká premiéra Praha 1986, partitura a hlasy Český hudební fond 1987.

Bajky pro dětský sbor, klavír a zobcovou flétnu, text Vladimír Šefl (1986), premiéra Olomouc 1987.

Čínské lidové písně pro soprán a smyčcové kvarteto, s čínskými texty (1987).

Zoologická zahrada. Epigramy pro dětský sbor a klavír, text Vladimír Šefl (1987), premiéra (výběr) Jirkov 1988.

Cosmae chronica Boemorum. Oratorium-kantáta pro vypravěče, sóla, smíšený sbor a symfonický orchestr, na texty z Kosmovy kroniky (1988), premiéra Praha 1993.

Rozverné pohádky pro dětský sbor nebo dětský hlas sólo, klavír, kontrabas a bicí, text Václav Fischer (1990), premiéra Benátky nad Jizerou 1996.

Slavnostní americká fantazie / Festive American Fantasy, pro symfonický orchestr, dechový orchestr, smíšený sbor a saxofon sólo, text Katharine Lee Bates (1999), premiéra Tulsa (Oklahoma, USA) 2000.

Dvě ukolébavky pro dětský sbor, zobcovou flétnu a klavír (Bílá ukolébavka, Ukolébavka pro čertisko), text Václav Fischer (2003).

 

Hudebně-dramatická tvorba

Pohádka o Budulínkovi. Dětská zpěvohra na libreto Václava Čtvrtka (1955), premiéra Československý rozhlas Praha.

O šídlu, kohoutu, kačerovi a houseru. Hudební pohádka na lidový text (1957).

Pošťácká pohádka. Dětská opera na námět Karla Čapka (1956), premiéra Československý rozhlas Plzeň 1968, scénická premiéra České Budějovice 1997.

 

Úpravy, transkripce a další

4 moravské vánoční písně. Úprava pro dechové kvinteto a smyčce (1950), partitura Český rozhlas 2010.

50 lidových písní a koled pro dvoje housle ve snadném slohu (1964), partitura Panton 1966, 51990.

Vánoční koledy pro dvoje housle (1967), tisk Supraphon 1967.

Marche militaire de François Schubert / Vojenský pochod Franze Schuberta. Parafráze pro 4 flétny (1978).

Kadence ke Koncertu pro violoncello a orchestr Arthura Honeggera (1984).

7 arabesek. Úprava hudby Bohuslava Martinů pro klarinet nebo flétnu, klavír a 1 hráče na bicí nástroje (1987), s klarinetem Praha 1988.

Ouverture du roi Lear / Předehra krále Leara podle Shakespeara. Rekonstrukce partitury Paula Ducase pro symfonický orchestr (1993), premiéra Brno 1995.

Alla Turca. Parafráze skladby Wolfganga Amadea Mozarta pro klarinet, bicí a klavír (1997), premiéra Praha 2002.

Vzpomínka na Mozarta pro kouzelnou flétnu sólo / Erinnerung an Mozart für Zauberflöte solo (2001), premiéra Praha 2003.

 

Dílo literární:

 

Josef Slavík. Příspěvek k dějinám českého houslového umění (diplomová práce, Filozofická fakulta Karlovy univerzity, 1952).

Martinů a mladá poválečná generace českých skladatelů (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 10, s. 474–475).

Jak učil Bohuslav Martinů. Několik úvah nad dopisem Bohuslava Martinů Jindřichu Feldovi (zapsal Aleš Březina, Hudební rozhledy 49, 1996, č. 3, s. 30–32).

Známý provokatér Stockhausen se zase vyznamenal (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 1, s. 42–43).

Literatura

I. Lexika

Skladatelé dneška (Praha 1961, s. 62–63).

ČSHS.

MEH, s. 181–182.

ČSS, s. 68–70.

Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti, diretto de Alberto Basso, le biografie, díl 2 (Torino 1985, s. 725).

Československý biografický slovník (Praha 1992, s. 138).

New Grove1.

HSPK, s. 129–30.

New Grove2.

MGG2.

Slonimsky, Nicolas: Bakerʼs Biographical Dictionary of Musicians (New York, 92001, díl 2, s. 381)

Ottova encyklopedie. Česká republika 2. Kultura a umění (Praha 2006, s. 135).

 

II. Pasáže v knižních publikacích

Smolka, Jaroslav: Česká hudba našeho století (Praha 1961, s. 158–160).

Hradecký, Emil: Katalog orchestrálních notových materiálů, uložených v archivech Čs. rozhlasu A–L (Praha 1964, s. 214–16).

Jiránek, Jaroslav – Karásek, Bohumil: Tradice a současnost v české hudbě (Praha 1964, s. 149, 150, 165).

 

III. Texty v periodikách

Pilka, Jiří: K profilu Jindřicha Felda (Hudební rozhledy 18, 1965, č. 10, s. 411–414).

Rothová, Hana: O hledání tvůrčí jistoty (Hudební rozhledy 36, 1983, č. 10, s. 455–457) – interview.

Jacobs, Helmut C.: Komponist und Werk: Jindřich Feld (Das Akkordeon, Heft 9 / Dezember 1984, s. 3–7) – interview.

Houška, Vladimír: PhDr. Jindřich Feld (Ruch. Měsíčník města Řevnic 1995, č. 2, s. 4).

Gresset, Pascal: Jindřich Feld (Traversieres 2001, č. 68, s. 24–30) – interview.

Smetáčková, Míla: K poctě Jindřicha Felda (Hudební rozhledy 58, 2005, č. 4, s. 8–9).

Reittererová, Vlasta: Jindřich Feld – Cosmae Chronica Bo, Mnichov: Edition modernorum (Harmonie

[13], 2005, č. 9, s. 45).

Štilec, Jiří: Novinky soudobé hudby II. VIII. Jindřich Feld: Koncertpro violu a orchestr (2003–2004) (Hudební rozhledy 61, 2008, č. 7, s. 50–51).

 

www.musica.cz/cz/composers/show?itemId=29

 

Archivalie

Rodina skladatele.

 

Mojmír Sobotka

Datum poslední změny: 26.9.2016