Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ladmanová, Milada

Tisk


Charakteristika: Muzikoložka

Datum narození/zahájení aktivity:4.3.1929
Text
DíloLiteratura

Ladmanová, Milada, muzikoložka, narozena 4. 3. 1929, Praha.
 
Dcera rozhlasového pracovníka Oldřicha Ladmana, manželka muzikologa Jaroslava Jiránka. Po maturitě na gymnáziu v rodišti (1948) studovala hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy u Mirka Očadlíka a Antonína Sychry, 1953 PhDr. na základě disertace Václav Dobiáš. Pracovala jako asistentka katedry hudební vědy (1952–54) a referentka a tajemnice hudebně vědecké sekce Svazu československých skladatelů (1954–71). Během té doby působila i jako externí redaktorka estetické rubriky Hudebních rozhledů a jako pražská redaktorka Slovenské hudby. V letech 1965–69 studovala v externí aspirantuře v Ústavu pro hudební vědu ČSAV a patřila do okruhu jeho externích spolupracovníků, kteří zpracovávali přípravný materiál pro Dějiny české hudební kultury I–II (Praha, Academia 1972, 1981); v ÚHV uložena její materiálově podrobně vybavená studie o českém hudebním životě v letech 1933–38. V 50. a 60. letech pravidelně spolupracovala s hudebně vzdělávací redakcí  Československého rozhlasu a s Hudebně informačním střediskem Českého hudebního fondu, 1979–89 byla redaktorkou hudebního vydavatelství Panton, prakticky po celý život spolupracovala se svým manželem (spoluautorství, materiálové studie, přepisy, rejstříky apod.). Po obnovení Sdružení pro soudobou hudbu Přítomnost se v 90. letech intenzivně podílela jako členka výboru na jeho činnosti a byla jmenována čestnou členkou.
Dílo
Knihy
František Bartoš – svědek čtvrtstoletí (Praha, Panton 1980);
Socialistický realismus jako tvůrčí ideově estetický princip naší současné hudební tvorby (s Jaroslavem Jiránkem, Praha, Olympia 1980);
Hovory o intonaci (s Jaroslavem Jiránkem, Praha, Olympia 1980);
Přítomnost, její vznik, historie a význam (rkp. kandidátské práce uložen 1969 v archivu Českého hudebního fondu, rozmnožen 2005 Přítomností na CD-R).
 
Studie, stati, články (výběr)
Seznam skladeb a článků Václava Dobiáše (Muzikologie 4, Praha, KLHU 1955, s. 200–229; Dobiášovi věnovala též texty v Hudebních rozhledech 12, 1959, v Miscellanea musicologica 2, 1957 a je autorkou jeho hesla v ČSHS);
Chopin a Smetana (in: The Book of the First International Congress Devoted to the Works of F. Chopin, 1960, s. 324–328);
Česká kramářská píseň (Hudební rozhledy 14, 1961, s. 346–347);
Setkání dvou hudebních kultur (sborník Hudební věda 1961, s. 87–132);
Stylový přínos Přítomnosti, sdružení pro soudobou hudbu (Hudební věda 5, 1968, s. 187–209);
Výběrová bibliografie prof. PhDr. Jaroslava Jiránka, DrSc. (Hudební věda 30, 1993, č. 1, s. 89–95);
Radúz a Mahulena and Pod jabloní by Josef Suk and Julius Zeyer (Czech Music-Journal of the Dvořák Society 20, 1997/98, s. 136–141).
Literatura
ČSHS.
 
Ivan Poledňák
Text

Datum poslední změny: 3.7.2008