Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jelínková, Zdena

Tisk


Charakteristika: Etnochoreoložka, tanečnice, sběratelka lidových tanců, metodička a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:30.3.1920
Text
Literatura

Jelínková, Zdenka, etnochoreoložka, tanečnice, sběratelka lidových tanců, metodička, pedagožka, narozena 30. 3. 1920, Velká nad Veličkou.
 
Po studiích na gymnáziu ve Strážnici (1931–34) a v Brně (1934–39) se zapsala na Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity. Po uzavření škol absolvovala cvičitelské školy Sokola (1940–41, složila doplňovací maturitu na brněnském učitelském ústavu (1942) a nastoupila jako vedoucí dětského zemědělského útulku v Kuželově (1942). Učila na školách v Lipově, Nové Lhotě, Ochozi u Brna, Bukovince, Olbramovicích, Třebíči (1942–1950). V letech 1949–55 studovala národopis na Masarykově univerzitě (studium nedokončila). Pracovala jako odborná pracovnice v Ústavu pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Brně (1950–80). Od roku 1936 působila ve folklorním hnutí, vedla Slovácký krúžek, Valašský krúžek, založila Horácký soubor lidových písní a tanců, spolupracovala s folkorními soubory. Od konce 40. let vedla v Brně školy lidového tance, působila jako lektorka lidového tance na Lidové konzervatoři v Brně a Ostravě, jako předsedkyně Krajského poradního sboru vedla školení pro vedoucí folklorních souborů. Věnovala se sběru tanečního a dětského folklóru. Pracovala v programových radách národopisných slavností (Horňácké slavnosti, Rožnovské slavnosti), byla spjata s Mezinárodním folklorním festivalem ve Strážnici, kde získala řadu ocenění. Spolupracovala s Československou televizí v Brně na přípravě snímků: Slovácká suita (1966), Horňácká suita (1973), Písně domova z Horácka a Podhorácka, Písně domova z Brněnska (1984), Horácko a Brněnsko z cyklu O písničkách a tancování (1995). Pro brněnský rozhlas připravila pořady o lidovém tanci. Publikovala své sbírky a studie o dětském folkloru: Dětské hry a říkadla z Horňácka (Praha 1954), své sběry lidových tanců z Horácka, Hané, Slovácka, Valašska, Brněnska, Slezska, Lašska a Slovenska. Teoreticky se soustředila na monografické taneční studie: Točivé tance. Zvláštní otisk Národopisného sborníku KVÚ I. (Gottwaldov 1959), Kola a chorovody (Praha ÚDLUT 1960), Tance z Horňácka. Díl I.–IV. (Hodonín 1978, 1980, 1985, 1990), Horňácká sedlácká. Monografie lidového tance (Hodonín 1990), obracela se ke starším rukopisným, tištěným i ikonografickým pramenům: Lidový tanec v Brně a na Brněnsku v pramenech 19. století (Brno 1980), Zprávy o lidovém tanci a hudbě na Moravě a ve Slezsku v Bartošově pozůstalosti. Z nepublikovaných archívních pramenů ve Státním archívu v Brně (Slovácko 29, 1987, s. 89–106), podílela se na vzniku encyklopedické práce: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Díl 5–10 (Strážnice ÚLK 1994–97). Bylo jí uděleno vyznamenání za vynikající práci (1970) za výzkumnou, sběratelskou, publikační a metodickou činnost v oboru lidového tance a zasloužilý pracovník kultury (1980).
Literatura
I. Lexika
Pavlicová, Martina–Uhlíková, Lucie: Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (Strážnice 1997, s. 48–49).

II. Ostatní
Pavlicová, Martina: Zdenka Jelínková. Bibliografická příloha Národopisné revue č. 3. Spolu s O. Sirovátkou a A. Schauerovou (Strážnice 1992).
 
Daniela Stavělová
Datum poslední změny: 11.3.2008