Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jeřábek, Josef

Tisk


Charakteristika: skladatel a hudební redaktor

Datum narození/zahájení aktivity:13.3.1853
Datum úmrtí/ukončení aktivity:30.6.1914
Text
DíloLiteratura

Jeřábek, Josef, skladatel a hudební redaktor, narozen 13. 3. 1853, Praha, zemřel 30. 6. 1914, tamtéž.

 

Vystudoval gymnázium a technickou školu v Praze. Pod vlivem svého strýce se začal soukromě věnovat hudbě. Jeho skladatelské dílo je ovlivněno především Zdeňkem Fibichem a Antonínem Dvořákem. Pracoval jako učitel hudby a jako hudební referent Národních listů (1882–83). Působil také jako sbormistr pěveckého sboru Lukes na Smíchově (kolem roku 1880). Byl velkým propagátorem české národní hudby, Dvořákova díla a odpůrcem Wagnerova vlivu.

Jeho hudební dílo není příliš známé, veřejně bylo provedeno jen několik menších prací. V roce 1903 vystoupil s článkem v časopise Nájemník na obranu opomíjených autorů. Aktivně se účastnil politického dění a v časopise Čas zveřejňoval své politické úvahy. Nabídnuté místo u opery v Lublani odmítl. Některé jeho komorní a orchestrální skladby byly později (ve třicátých letech) provedeny v rozhlase.

Napsal 60 opusů nástrojových a vokálních skladeb a velký počet drobných nečíslovaných skladeb z raného období. Některé skladby byly vydány.


Dílo

Dílo hudební:

 

Komorní skladby

Sonáta op. 1. pro klavír.

Valse lyrique op. 2 pro violoncello a klavír.

Valčíky op. 5 pro smyčcové kvarteto.

2 smuteční pochody op. 7 pro klavír (1909).

Klavírní kvartet op. 12.

Suita op. 18 pro violoncello a klavír.

Smyčcové trio op. 19.

Smyčcový kvartet op. 21.

Dumka pro klavírní trio op. 22.

Drobné skladby op. 23 pro housle a klavír.

Nálady pro klavírní trio op. 24.

Sonáta op. 26 pro housle a klavír.

Ouvertura Ze snů mého dětství op. 33 pro klavír.

Koncertní rondo Capriccio op. 38 pro housle a klavír.

Idylla op. 40 pro klarinet klavír.

Dumka a Scherzo op. 46 pro klavírní kvarteto.

Valčíky op. 59 pro smyčcové kvarteto.

 

Orchestrální skladby

Předehra k Šubrtovu Dramatu čtyř chudých stěn op. 9.

Serenáda op. 13.

Symfonická suita op. 15.

Europe op. 30, symfonická báseň.

Serenáda op. 53.

Symfonie C dur op. 57.

 

Písně

Písňové cykly op. 6, 20, 44 a 49.

Česká balada op. 34, kantáta (1909).

Mše op. 55.

 

Melodramy

Sennen a Lioba op. 27.

Ginevra op. 35.

 

Opery

Svatba na Klecanech op. 16 (1903).

Mikuláš Dačický z Heslova op. 60 (nedokončeno).

Literatura

PHSN.

ČSHS.

 

Iveta Šedová

Datum poslední změny: 7.7.2015