Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Fischer, Jan F.

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:15.9.1921
Datum úmrtí/ukončení aktivity:27.1.2006
Text
DíloLiteratura

Fischer, Jan F. (též Jan Frank Fischer), skladatel, narozen 15. 9. 1921, Louny, zemřel 27. 1. 2006, Praha.

Od mládí se zajímal o literaturu, malířství, architekturu, cizí jazyky. Po uzavření vysokých škol za německé okupace během druhé světové války se rozhodl pro hudební dráhu. Po maturitě na kralupském gymnáziu roku 1940, začal studovat kompozici na pražské konzervatoři ve třídě Jaroslava Řídkého (1940–45). U stejného pedagoga absolvoval v letech 1945–48 mistrovskou školu a současně také studoval hudební vědu na Karlově universitě (1945–48) u Josefa Huttera. Toto studium však musel přerušit a vrátil se k němu až po mnoha letech (PhDr., 1990).

Celý život působil ve svobodném povolání jako skladatel, autor operních libret a písňových textů i jako překladatel. Z mládí mu zůstal trvale aktivní vztah k literatuře. Od konce války až do poloviny 60. let intenzivně spolupracoval se svou první ženou Olgou na překladech ze španělské literatury (básně, dramata). Později si sám psal libreta k většině svých hudebně dramatických děl, jež tvoří centrum jeho tvorby. Jeho opery, ať pro velká jeviště nebo pro studentské či komorní soubory, stejně jako díla baletní, měla velký ohlas při provedeních jak doma, tak na zahraničních scénách. Velké úspěchy slavily zejména v Německu a ve Slovinsku. Od roku 1944 do roku 2000 napsal hudbu pro 135 inscenací činoherních a muzikálových, nejvíce pro pražské Vinohradské divadlo, Národní divadlo a Městská divadla pražská. Do repertoáru jeho skladeb patří také několik desítek kompozic pro film a televizi, za něž dostal celou řadu cen na mezinárodních festivalech. Je znám jako autor filmové hudby k mnoha českým filmům, na svém kontě má 69 titulů od krátkých reklamních filmů až po celovečerní filmy a televizní seriály. Souběžně se scénickými kompozicemi vzniklo velké množství koncertních děl instrumentálních a vokálních.

K důležitým momentům jeho kariéry patří premiéry oper Romeo, Julie a tma, Copernicus nebo koncertních Monologů pro harfu či Koncertu pro 2 harfy a smyčce. Jeho práce také došla mnoha ocenění (mimo jiné Cena mezinárodní poroty na Expo 58 v Bruselu za hudbu k prvnímu Polyekranu, Cena za spolupráci na programu Laterny Magicy, Cena města Prahy za operu Romeo, Julie a tma, Cena Svazu československých skladatelů za operu Copernicus a řada cen za filmovou hudbu u nás i v zahraničí). Jeho díla vyšla v mnoha našich i zahraničních vydavatelstvích jako Supraphon, Panton, Triga, Lyra-Music-Company (New York), Bärenreiter.


Dílo

Dílo hudební (výběr)

Skladby komorní
Sonáta pro klavír (1944);
Komediantská suita pro klavír (1944);
Sonáta pro flétnu a klavír (1944);
Suita pro dechový sextet (1944);
Suita pro anglický roh a klavír (1945);
Kvintet pro 2 housle, violu, violoncello a klavír (1948);
Ballada pro smyčcový kvartet a klarinet (1949);
Valčík pro 2 klavíry (1952);
Sedm dopisů (Sonátorům) pro flétnu, basklarinet, klavír a bicí nástroje (1971);
Preludia pro sólovou kytaru (1971);
Dechový kvintet (1971, vyd. Supraphon 1973);
Čtyři etudy pro sólovou harfu (1971);
Canto a Due Boemi pro basklarinet a klavír (1972);
Pětilístek. 5 snadných přednesových skladeb pro klarinet a klavír (1972);
Malá suita pro tři zobcově flétny (1973);
Hudba pro klavír (1977);
Pohádka pro harfu a flétnu (1979);
Rozmluvy s harfou. Kvintet pro harfu, flétnu, housle, violu a violoncello (1979);
Žesťový kvintet (1983);
Pražská preludia pro pět harf (1983);
Harfové duo (1986);
České nebe. Cyklus skladeb pro soubor zobcových fléten a recitaci (1988);
Hommage a B. M. pro flétnu a harfu (1989, vyd. Lyra-Music-Company, New York pod názvem Variační suita);
Monology pro sólovou harfu (1991, věnováno Janě Bouškové);
Cante hondo pro flétnu a kytaru (1992);
Sextet pro harfu a dechové kvinteto (1993);
Armonioso pro housle a klavír (1998);
Vzpomínka na Romea (1998);
Zdálo se mi na panenko. Preludium pro flétnu, housle, violoncello a klavír (2002).

Skladby orchestrální
Pastorální symfonie pro hoboj a orchestr (1944);
14. července. Ouvertura pro orchestr (1945);
Taneční suita  pro  orchestr (1951, 7 vět);
Fantasie pro klavír a smyčcový orchestr (1953);
Monothematická symfonie (1951, přepracováno 1959, také s názvem Do nového světa);
Koncert pro klarinet a orchestr (1965);
Obrazy I. pro orchestr(1970);
Koncert pro harfu a orchestr (1971);
Concertino semplice pro klavír a malý orchestr (1972);
Obrazy II. – Taneční pro orchestr (1973);
Večerní hudba pro komorní smyčcový orchestr (1973);
Tryzna pro orchestr (1973);
Obrazy III. – O radosti pro orchestr (1977);
Muziky. Podzimní leporello pro mezzosoprán, mužský sbor a orchestr (1978);
Koncert pro orchestr (1980, psáno pro Slovenskou filharmonii);
Partita in C pro smyčce (1982);
Koncert pro dvě harfy a smyčce (1997);
Dvojkoncert pro flétnu, harfu a smyčce (1999, věnován památce autorovy ženy).

Skladby vokální
Devět dvojzpěvů pro 2 vyšší ženské hlasy a klavír na lidové a vlastní texty (1950);
Stmrtné písně pro baryton a klavír. Cyklus písní na lidové texty o životě a smrti (1990);
Písně přátelům pro baryton, basklarinet a klavír (1992);
Zpěv o čase pro soprán a klavír, na latinské básně Renáty Pandulové (1995);
Arietty. 5 zpěvů beze slov pro soprán a harfu (1996);
Chumelí se, chumelí, cyklus písní pro dětský sbor, flétnu a klavír (1997);
Narodil se , cyklus vánočních písní a koled pro dětský sbor a harfu (2000);
Úlomky, šest krátkých skladeb pro dětský sbor a harfu (2000).

Opera a balet
Eufrosina. Balet na  libreto Jana Reye na motivy Josefa Kajetána Tyla (1951);
Ženichové. Komorní komická opera na libreto skladatele podle Simeona Karla Macháčka (1957);
Romeo, Julie a  tma. Opera o prologu, 2 dílech a epilogu na libreto skladatele podle stejnojmenné novely Jana Otčenáška (1961, premiéra 14. 9. 1962 – Národní Divadlo v Brně);
Zázračné divadlo. Malá rozhlasová opera  na vlastní  libreto  podle Miguela de Cervantese, (1970);
Oh, Mr. Fogg! Celovečerní komorní opera podle Verneovy – Kohoutovy Cesty kolem světa za 80 dnů (1970);
Dekameron. Celovečerní komorní opera o 4 příbězích s prologem a epilogem na libreto skladatele a Jaroslava Dudka, volně  podle  Boccaciova Dekameronu (1975, premiéra 27. 2. 1977 – Státní divadlo v Brně, Miniopera);
Loutkář. Celovečerní balet na libreto Vladimíra Vašuta a Pavla Šmoka (1978);
Copernicus. Opera o 2 dějstvích na libreto skladatele ve spolupráci s Oldřichem Daňkem (1981, napsáno ke 100.výročí otevření Národního divadla v Praze, premiéra 16. 3. 1984 – Smetanovo divadlo v Praze);
Most pro Kláru. Televizní opera na vlastní libreto (1986);
Obřady. Opera na libreto Daniely Fischerové (1990);
Batalion. Celovečerní balet na libreto Vladimíra Vašuta (1996);
Tys mě tak rozčílil..? a Varta. Dvě krátké miniopery (1997);
Drndy a záletnice. Komorní opera na libreto skladatele, volně podle Boccacia a Goldoniho (1999);
Hry. Malá opera pro Dětskou operu pražskou na libreto skladatele (2002).

Hudba k činohře a hudební divadlo
Vega, Lope de – Renč, Václav: Císařův mim, Národní divadlo v Karlín­ském divadle, režie Jaroslav Frejka (1944);
Cervantes, Miguel de: Lišák Pedro, překlad a úprava Jan F. Fischer a Olga Fischerová, Olomouc, režie Jaromír Pleskot (1953);
Miller, Arthur: Smrt obchodního cestujícího, Národní divadlo ve Stavovském divadle, režie Jaromír Pleskot (1959);
Shakespeare, William: Hamlet, Národní divadlo, řežie Jaromír Pleskot (1959);
Kohout, Pavel: Válka s mloky, podle Karla Čapka, Vinohradské divadlo, režie Jaroslav Dudek (1963);
Kohout, Pavel: August, August, august, Vinohradské divadlo, režie Jaroslav Dudek (1967);
Daněk, Oldřich a Fischer, Jan F.: Jedno jaro v Paříži, muzikál pro činoherce, Vinohradské divadlo, režie Jaroslav Dudek (1985).

Hudba pro film a televizi
Hrnečku, vař (1953, 1. cena na Mezinárodním biennale v Benátkách 1953);
Kam s ním (1955);
Čert a Káča (1955);
Dědeček automobil (1956, 2. cena na Světové výstavě v Bruselu 1958);
Hlavní výhra (1959);
Laterna magika II. (1960);
Pohled do očí (1961);
Spanilá jízda (1963);
Lov na mamuta, (1964);
Sedm zabitých (1965);
Královský omyl (1968);
Pinocchiova dobrodružství II. (1970);
Byl jednou jeden dům (1974, televizní seriál).

Literatura

I. Lexika
Gardavský, Čeněk: Skladatelé dneška (Praha 1961).
ČSHS.
Dictionary of International Biography (Cambridge 1973).
Men of achievement (Cambridge 1979).
MEH.
ČSS.
Československý biografický slovník (Praha 1992).
HSPK.
Kdo je Kdo. Osobnosti české současnosti (Praha 2002).

II. Ostatní
Smolka, Jaroslav: Fischerova Fantasie pro klavír a orchestr (Hudební rozhledy 8, 1955, s. 263).
Smolka, Jaroslav: Česká hudba našeho století (Praha 1961).
Hostomská, Anna: Opera. Průvodce operní tvorbou (Praha 1999).
Hejzlar, Tomáš: Světová premiéra na zahajovacím koncertu (Karlovarské noviny 9, č. 199, 26. 8. 2000, s. 11).

Tomáš Kudrna

Text

Datum poslední změny: 17.7.2008