Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Horák, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Hráč na violu d´amore

Datum narození/zahájení aktivity:8.4.1914
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.2004
Text
Literatura

Horák, Jaroslav, hráč na violu d´amore, narozen 8. 4. 1914, Krošno u Žitomiru (dnes Ukrajina), zemřel 2004.

 

Základní hudební vzdělání získal od bratra Rudolfa Horáka. Poté studoval v letech 1929–36 hru na housle na pražské konzervatoři u Bedřicha Voldana. Po absolvování prezenční vojenské služby působil od roku 1939 jako první houslista v České filharmonii. Zde se začal zajímat o hru na staré nástroje a jako badatel také o jejich studium. Nabyté zkušenosti zúročil jako primárius (první kvinton) komorního sdružení Pro arte antiqua (1940–49). Hrál na violu, sopránový a altový kvinton, dindy, zobcovou flétnu a hlavně na violu d´amore; byl také vůbec prvním hráčem na crwth v Československu. Od roku 1953 pracoval rovněž na pražské konzervatoři jako externí profesor pro obor starých nástrojů. Jelikož chtěl obsáhnout v malém komorním obsazení celý tónový rozsah, založil s Františkem Poštou úspěšné koncertní duo (viola d´amore a kontrabas). Jako výkonný umělec dosáhl zahraničního ohlasu. Jeho hlavní dovedností v oboru interpretace staré hudby byla pohotová orientace v menzurách a schopnost výměny několika různých typů nástrojů během jednoho koncertu. Horák se významně zasloužil o oživování a šíření staré hudby; jeho zásluhou přežila viola d´amore v českém prostředí.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.
SČHK.

II. Ostatní
Lidové noviny (2. 3. 1956).
Hudební rozhledy (9, 1956, s. 565).
Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982, s. 249).

Miloš Zapletal

Datum poslední změny: 11.11.2010