Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Slavický, Milan

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:7.5.1947
Datum úmrtí/ukončení aktivity:18.8.2009Praha
Text
DíloDiskografieLiteratura

Slavický, Milan, skladatel, muzikolog, pedagog, hudební režisér a publicista, narozen 7. 5. 1947, Praha, zemřel 18. 8. 2009, tamtéž.

 

Pocházel z rodiny s hlubokou hudební tradicí. Jeho otcem byl skladatel Klement Slavický a kompozicí se zabývali i jeho dědové, Kamil Voborský a Klement Slavický. Mezi léty 1965–70 studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Na JAMU v Brně se věnoval studiu kompozice (1968–73). K jeho tehdejším pedagogům patřili Jan Kapr a Ctirad Kohoutek. Na HAMU v Praze studoval hudební teorii pod vedením Karla Janečka, Karla Risingera a Emila Hradeckého (1970–72). Od roku 1973 byl činný u hudebního vydavatelství Supraphon nejprve jako samostatný hudební režisér vážné hudby (1973–76), později jako vedoucí hudební režisér vážné hudby (1977–81). V období 1981–82 pracoval v Československém rozhlasu jako dramaturg pro elektroakustickou hudbu. Od roku 1990 působil pedagogicky na Ústavu hudební vědy při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1994 začal vyučovat také na katedře kompozice HAMU v Praze. Byl jmenován nejprve docentem (1997) a později profesorem skladby (2002). V České filharmonii zastával pozici dramaturgického poradce (1992–93), zástupce ředitele a později místopředsedy správní rady. Slavický byl také členem výboru Pražského jara a výboru hudebního odboru Umělecké besedy.

Jeho skladatelský odkaz zahrnuje tvorbu symfonickou, komorní i elektroakustickou. Jeho skladby byly oceněny na české i mezinárodní úrovni, dvakrát získal první cenu v mezinárodní soutěži mladých skladatelů Carl-Maria-von-Weber-Preis v Drážďanech (1976 a 1979), první cenu ve skladatelské soutěži Kulturní nadace federálního distriktu Brasilia v roce 1985 a dále například Cenu české hudební kritiky za nejlepší skladbu premiérovanou v roce 1992 za kompozici Porta coeli. Nahrávky Supraphonu, na nichž se podílel jako hudební režisér, obdržely řadu prestižních ocenění, například americkou cenu Grammy, pařížskou Grand Prix Charles Cros nebo bruselskou Prix Caecilia.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Symfonické a vokálně-symfonické skladby

Hommage a Saint-Exupery pro velký orchestr (1971, Panton Praha).

Diptych pro velký orchestr (1973, Český hudební fond Praha).

Země lidí, symfonický triptych (I. Oživená krajina, II. Hamletiana, III. Země lidí) (1979-83, Panton Praha).

Studna života (Sinfonia mortis et vitae, I. triumf smrti, II. Naděje, III. Studna života) (1986, Edition Peters, Leipzig).

Ad fontes, úvaha pro smyčcový orchestr (1989, Český hudební fond, Praha).

La voce soave II, l’omaggio a Mozart per la glasarmonica (ossia celesta) ed orchestra da ca camera (1991, Český hudební fond, Praha).

Porta coeli, symfonická vize pro velký orchestr (1991, Český hudební fond, Praha).

Dvě kapitoly z Apokalypsy pro velký orchestr (I. Ohnivé jezero, II. Nový Jeruzalém) (1995, Český hudební fond, Praha).

Ich dien’, meditace pro komorní orchestr (1995).

Requiem per soli (mezzosoprano e baritono), coro ed orchestra (2000–01).

Jitřní díkůvzdání pro komorní orchestr (2002, Vydavatelství Českého rozhlasu, Praha).

 

Koncertantní skladby

Concertino pro klavír a komorní soubor (1969, Český hudební fond).

Cesta srdce, příběh pro housle, dechové a bicí nástroje, celestu a harfu (1978, editio Supraphon, Praha).

 

Komorní skladby

Hudba pro čtyři klarinety (1968, Český hudební fond, Praha).

Musica lyrica per flauto, violino e cembalo (1971, Panton, Praha).

Musica notturna per flauto violino e pianoforte (1976, Panton, Praha).

Prosvětlení I, trio pro housle, violoncello a klavír (1976, Edition Peters, Leipzig).

Prosvětlení II pro basklarinet, klavír a bicí (1978, Edition Peter, Leipzig).

Dialogy s tichem, smyčcový kvartet (1978, Panton, Praha).

Prosvětlení II, verze pro Martenotovy vlny, klavír a bicí (1979, Český hudební fond, Praha).

Artikulace pro žesťové kvinteto (1980, Edition Peters, Leipzig).

Rozhovor I pro čtyři smyčcové nástroje (1980, Český hudební fond).

Tre toccate per strumenti a percussione (1984, Český hudební fond).

Prosvětlení III pro flétnu, hoboj, violu a violoncello (1977-84, Český hudební fond).

Prosvětlení IV pro hoboj a smyčcové kvarteto (1985, Český hudební fond, Praha).

Stínování pro klavír, housle a violoncello (1985, Český hudební fond, Praha).

Rozhovor II pro basklarinet a klavír (1986, Český hudební fond, Praha).

Sblížení II, dvojportrét pro housle a klavír (1997).

 

Sólové skladby

Tři invence pro sólový fagot (1967).

Cyklus pro klavír (1970, Editio Supraphon, Praha).

Mikrodrama pro sólovou kytaru (1979, Český hudební fond, Praha).

Monolit pro sólové varhany (1979, Edition Peters, Leipzig).

Echa pro sólovou tubu (1981, Český hudební fond, Praha, Editions Bim, Bulle).

Oči, memento pro sólové varhany (1986, Edition Peters, Leipzig).

Vzývání I, pro sólovou violu (1984, Český hudební fond, Praha).

Sblížení I pro sólové cembalo (1985, Český hudební fond, Praha).

Variace na tichý akord pro klavír (1987, Český hudební fond, Praha).

Vzývání II pro sólovou marimbu (1988, Český hudební fond, Praha).

Sursum corda per organo solo (1993, Editio Bärenreiter, Praha).

Vzývání III pro sólovou flétnu (1994).

Tre pezzi per corno solo (1996, Editions Bim, Bulle).

 

Vokální skladby

Kniha Kazatel, komorní kantáta pro komorní sbor, recitátora a instrumentální soubor na biblický text (1970).

Jarní náhrdelník, písničky pro dětský sbor a kytaru na slova F. Hrubína (1979, Český hudební fond, Praha).

Kyvadlo času pro smíšený komorní sbor a instrumentální soubor na texty J. Hejdové (1979, Český hudební fond, Praha).

Zůstaň s námi, lásko!, cyklus pro soprán, flétnu, klarinet, violu a klavír na texty M. Procházkové (1979, Český hudební fond, Praha).

Beatus vir per quatrro voci ed organo (biblický text, 1984).

Šest sonetů pro střední hlas a klavír na texty W. Shakespeara (1989, Český hudební fond, Praha).

Media vita I pro soprán a violu (liturgický text, 1989, Český hudební fond, Praha).

Veni, Sancte Spiritus pro soprán a komorní soubor (liturgický text, 1998).

Regina coeli pro tříhlasý dětský (dívčí) sbor (liturgický text, 1999).

 

Elektroakustické skladby

Chvála cembala, konkrétní hudba (1977)

Variace na laserový paprsek (1982).

Prosvětlení V aneb Pražský podzim, elektroakustická imprese (1990).

Adventus, elektroakustická kontemplace (1992).

L’Avent, meditation eléctroacoustique (1992).

Contrapunctus I per oboe/ corno inglese e nastro magnetico (1992).

 

Instruktivní skladby

Tři duettina pro sopránovou a altovou zobcovou flétnu (1974, Amos editio, Praha).

Komorní etudy pro housle, klarinet, kytaru a akordeon (1975, Český hudební fond, Praha).

Melancholický kánon – písnička pro sopránovou a altovou zobcovou flétnu (1978, Amos editio, Praha).

 

 

Dílo literární (výběr):

 

K tektonické funkci romantického kontrapunktu (Hudební rozhledy 6, 1971, 265–268).

Polyfonie ve Smetanově počátečním období (Hudební věda 2, 1974, s. 136–147).

Gideon Klein – torzo života a díla (Hudební věda 4, 1977, s 336–360).

Inovační impulzy v české hudbě uplynulého čtvrtstoletí (Hudební rozhledy 1, 1990, s. 39–42).

Rozhovory z Domu umělců (Praha, 1990).

Gideon Klein. Torzo života a díla (Praha, 1995).

Diskografie

Diskografie (výběr):

 

Cesta srdce (Slovenská filharmonie. Supraphon 1984);

3 Toccatas (Prague Percussion Instruments Ensemble. Panton 1988);

Chamber Music (Studio Matouš 1999);

Orchestral Works (Studio Matuš 2006).

Literatura

I. Lexika

HSPK.

Tomeš, Josef a kol.: Český biografický slovník XX. století (Praha 1999).

 

II. Ostatní

Brabcová, Jitka: Pět otázek Milanu Slavickému (Opus musicum 6, 1977, s. 176–179).

Ottlová Marta: Dialogy Milana Slavického (Hudební rozhledy 11, 1979, s. 509–510).

Králík, Jan: Lákání neznámých polí. Osobnost mladé hudební generace (Mladá fronta, 2. 2. 1980).

Pensdorfová, Eva: Cesta srdce (Tribuna mladých) (Hudební rozhledy 12, 1982, s. 563–567).

Vítová, Eva: Jak mi zní... Cestou srdce do země lidí (Opus musicum, 1985, č. 2, s. 42–45).

Rejšek, Radek: Skladatelský profil Milana Slavického (diplomová práce JAMU Brno, 1991).

Viklická, Miluše: Pohled vzhůru (Z myšlenek hudebního skladatele Milana Slavického) (Hudební rozhledy 5, 1991, s. 193–195).

Šmolík, Jan: Představujeme skladbu – Milana Slavického Media vita I (Hudební rozhledy 9, 1994, s. 2–4).

 

www.casopisharmonie.cz/rozhovory/milan-slavicky-zprava-zevnitr-1-z-nedokoncenych-pameti-skladatele-muzikologa-a-pedagoga-ktery-by-se-v-roce-2012-dozil-65-let.html

www.petrmatuszek.cz/publikacni-cinnost/milan-slavicky/

www.casopisharmonie.cz/rozhovory/milan-slavicky-s-hudbou-v-krvi.html

www.musicbase.cz/skladatele/867-slavicky-milan/

 

Kateřina Alexandra Šťastná

Datum poslední změny: 13.1.2016