Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Baudiß, Alexander

Tisk

(Baudiss)

Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:9.12.1857
Datum úmrtí/ukončení aktivity:3.11.1910
Text
Literatura

Baudiss, Alexander, dirigent, narozen 9. 12. 1857, Praha, zemřel 3. 11. 1910, tamtéž.

Vystudoval práva na pražské univerzitě. Po studiích se stal vládním radou. Od mládí se věnoval hře na varhany a klavír a zároveň komponoval. Roku 1902 se stal předsedou Německého hudebního spolku v Praze jako nástupce Josefa Porgese von Portheim. Pod jeho vedením se Německý hudební spolek stal významným hudebním tělesem v Praze a zároveň sloužil jako základna němectví v Praze. V programu spolku dříve vynikala především díla klasicistních a romantických skladatelů, pod vedením Baudisse byla uváděna díla současných skladatelů.
V letech 1857–70 vydával v Praze polky a kvapíky. Dalším jeho postem bylo členství ve výboru Německého divadelního spolku a v roce 1892 byl po smrti Antona Walderta jmenován viceprezidentem Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách (Vereins zum Beförderung der Tonkunst in Böhmen). V letech 1886–88 patřil také do stavebního výboru pro výstavbu Nového německého divadla.


Literatura

I. Lexika
PHSN.
Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder (München/Wien 1979, s. 56).
LdM.

II. Ostatní
Branberger, Johann: Das Konservatorium für Musik in Prag (1811–1911). (Praha 1911, s. 203, 223, 241).
Procházka, Rudolf Freiherr von: Der Kammermusik-Verein in Prag (Praha 1926, s. 60, 63).

Lucie Sýkorová

Text

Datum poslední změny: 20.1.2010