Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Foltýn, Jaroslav

Tisk


Charakteristika: Skladatel, pedagog, korepetitor a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:9.4.1927
Datum úmrtí/ukončení aktivity:16.3.2020
Text
DíloLiteratura

Foltýn, Jaroslav, skladatel, pedagog, korepetitor a dirigent, narozen 9. 4. 1927, Ostrava, zemřel 16. 3. 2020, Opava.
 
Studoval Masarykův Ústav hudby a zpěvu v Ostravě, oddělení varhanní, klavírní, skladby a dirigování (1942–46, Josef Kubenka, Miroslav Barvík, František Míťa Hradil). Vykonal státní zkoušku ze hry na klavír v Brně (1946) a z dirigování orchestrů v Praze (1950, soukromé studium dirigování u Otakara Paříka). Soukromé studium skladby u Viléma Petrželky (1948). Působil jako sbormistr, korepetitor a dirigent Slezského divadla v Opavě (1946–64), skladatel Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze (1949–51), vedoucí Lidové konzervatoře v Ostravě (1964–67), učitel na Lidové škole umění v Opavě (1967–87), byl častým hostem opery Slezského divadla v Opavě (korepetitor a dirigent). Byl zakladatelem a dirigentem Orchestrálního sdružení slezských učitelů (působilo při Lidové škole umění v Opavě v letech 1968–82). Napsal na tři sta skladeb, zejména pro estrádní a dechový orchestr (prováděny v ostravském rozhlase), většinou se slezskou tematikou. Významná je také tvorba scénická a instruktivní.


Dílo

Dílo hudební (výběr)

Hudba scénická
Dietl, Jaroslav: Byli jednou dva, 1960.
Nezval, Vítězslav: Schovávaná na schodech, 1989
Švandrlík, Miroslav – Venclík, V.: Černí baroni, 1990

Ostatní
Slavnostní polonéza pro orchestr, op. 40.
Slezské tance pro velký orchestr, č. 1–6, op. 56.
Fantasie pro klavír a orchestr, op. 59.
Kantor Halfar. Kantáta pro smíšený sbor a orchestr na slova Petra Bezruče, op. 60.
Písně našeho Slezska. Směs lidových písní pro soprán, alt, baryton a orchestr, op. 62.
Vesnická polka pro velký orchestr, op. 80.
Opava. Poéma pro recitátora, baryton a orchestr na slova Františka Lazeckého, op. 196.

Literatura

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981, s. 105).
 
Libuše Janáčková

Text

Datum poslední změny: 10.7.2008