Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Ondříček, Ignác

Tisk


Charakteristika: Lidový hudebník

Datum narození/zahájení aktivity:7.5.1807
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.2.1871
Text
Literatura

Ondříček, Ignác, lidový hudebník, narozen 7. 5. 1807, Krušovice (na Rakovnicku), zemřel 8. 2. 1871, Praha.
 
Děd houslisty Františka Ondříčka. Jeho rod lze sledovat od konce 16. století, Ignác je v něm zakladatelem hudební tradice. Hudbě, zvláště hře na housle, jej vyučil Šimon Josef Antonín Pergler (1792–1834), učitel školy v Nové Huti (od 1818), s jehož vyhlášenou kapelou chodil Ignác Ondříček hrávat jako učitelský pomocník v Bra­tronicích (1825–37). Získal pak místo dozorce při koňské dráze z Prahy do Lán, přestěhoval se do Prahy (1839), přivydělá­val si hudbou – hodinami a hrou v růz­ných hostincích – až se věnoval výhradně hudbě. Požádal o licenci pro sebe a syna Jana (1851), měl ji pak pro sebe a menší kapelu (1855–70). Z jeho deseti dětí byli hudebně nadáni synové Jan, otec proslulého Františka Ondříčka, a František (1847–65), který však zemřel na­ tuberkulózu brzy po absolvování varhanické školy (1863).
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 21.2.2006