Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Alovisi, Giovanni Battista

Tisk


Charakteristika: Skladatel

Text
Literatura

Alovisi, Giovanni Battista, řeholní skladatel, narozen patrně na přelomu 16. a 17. století, Bologna.
 
Byl členem minoritského řádu, hudební skladatel a sekretář Maxmiliana Dietrichsteina, kterému věnoval dvanáct antifon ke cti P. Marie Mikulovské Corona Stellarum (1637) a sbírku deseti litanií Vellus aureum (1640). Oba tisky uloženy ve Vratislavi (Wrocław). Představitel rané barokní hudby s novými slohovými podněty.
Literatura
PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 14.4.2009