Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Uzelac, Milivoj

Tisk


Charakteristika: Dirigent a hudební skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:16.6.1919
Datum úmrtí/ukončení aktivity:8.3.1988
Text
Literatura

Uzelac, Milivoj, dirigent a hudební skladatel, narozen 16. 6. 1919, Praha, zemřel 8. 3. 1988, tamtéž.
 
Vzdělával se nejprve na reálném gymnáziu v Praze. V letech 1938–43 pokračoval na pražské konzervatoři ve studiu dirigování (u Metoda Doležila a Pavla Dědečka) a skladby (u Rudolfa Karla, Františka Píchy a Jaroslava Řídkého). Za druhé světové války byl totálně nasazen v Německu jako korepetitor opery v Brémách. Po osvobození byl zaměstnán jako dirigent Filmového symfonického orchestru v Praze (1. 10. 1945 – srpen 1956), nějaký čas zde také působil ve funkci zástupce šéfa (1. 4. 1954 – 30. 6. 1955). Následně nastoupil na pozici šéfdirigenta Moravské filharmonie Olomouc (září 1956–59), s níž roku 1957 podnikl zájezd do Polska. Mezi léty 1960–62 byl šéfdirigentem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého v Praze, mimo to šéfem orchestru v Divadle na Fidlovačce (1961–63). V letech 1963–75 pak působil jako šéfdirigent v Hudebním divadle v Karlíně. V sedmdesátých letech rovněž spolupracoval s Velkým orchestrem Pragokoncertu a s orchestrem Ladislava Štaidla. Pravidelně hostoval v Německé spolkové i v Německé demokratické republice a v Polsku.
 
Je autorem velkého množství filmových hudeb, zvláště k dokumentárním filmům (Zimní olympijské hry v Oslo; Slovanský Štětín; Žháři; Člověk sám; Ráj rybářů; Boj o Řecko; Olympiáda Helsinki a další), autorem hudeb k rozhlasovým hrám a populárních skladeb pro orchestr. Spolupracoval na jevištní úpravě filmového muzikálu Cikáni jdou do nebe jugoslávského skladatele Jevgenije Dogy (provedeno v Hudebním divadle v Karlíně roku 1986).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
MEH.
EJ.
Československý biografický slovník (Praha 1992).
 
II. Ostatní
Kozák, Jan: Českoslovenští koncertní umělci a koncertní soubory (Praha 1964).
Matzner, Antonín: Coda (Melodie 1988, č. 7, s. 14).
 
Ondřej Pivoda
Datum poslední změny: 17.5.2007