Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Pensdorfová, Eva

Tisk

(Válková-Pensdorfová)

Charakteristika: Hudební publicistka, kritička a redaktorka

Datum narození/zahájení aktivity:3.11.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity:19.12.2009
Text
DíloLiteratura

Pensdorfová, Eva (Válková-Pensdorfová), hudební publicistka, kritička a redaktorka, narozena 3. 11. 1931, Praha, zemřela 19. 12. 2009, Lázně Letiny (okr. Plzeň-jih).

 

V letech 1950–55 studovala hudební vědu (u Mirko Očadlíka a Antonína Sychry) a národopis na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (diplomní práce Úloha hudby v Tylových hrách se zpěvy oceněná v soutěži O. Hostinského). Po skončení vysokoškolských studií nastoupila jako redaktorka muzikologické rubriky do Hudebních rozhledů a v redakci tohoto hudebního časopisu pracovala až do odchodu do důchodu v roce 1989. Vedle redaktorské činnosti, psaní kritik a obsáhlejších statí, mapujících zejména aktuální hudební dění, a to nejen do Hudebních rozhledů, ale i do denního disku a dalších časopisů (Večerní Praha, Lidová demokracie, Květy, Opus musicum atd.) pracovala jako členka komisí dřívějšího Svazu československých skladatelů a věnovala se i překladatelské činnosti z ruštiny (mimo jiné její překlad knihy Dmitrij Šostakovič o době a o sobě 1926/1975 vyšel v Supraphonu 1987 i s překladatelčiným doslovem). Za téměř 35 let publikovala hlavně v Hudebních rozhledech několik stovek kritik a nejrůznějších studií a rozhovorů se skladateli, interprety i muzikology.


Dílo

Dílo literární

 

Samostatně vydaná kniha

Klasický základ české hry se zpěvy a tanci: k problematice hudby k Tylovu Strakonickému dudákovi (Knižnice Hudebních rozhledů – Praha 1959).

 

Stati, články a kritiky (výběr)

Strakonický dudák – stále živý problém naší hudby (Divadlo, roč. 8, 1957/58, č. 4, 5, 7, s. 295–299, 389–394, 620–625);

Janáček klasik (Hudební rozhledy, roč. 31, 1978, č. 6, s. 255–256);

Mladí umělci s Českou filharmonií (Hudební rozhledy 32, 1979, č. 6, s. 246–247);

Hurníkův Janáček (Hudební rozhledy, roč. 34, 1981, č. 4, s. 156);

Premiéra Karla Reinera v České filharmonii (Hudební rozhledy 34, 1981, č. 4, s. 147–148);

Ohlédnutí za Pražským jarem. Není originál jako originál aneb Janáček a jazyková bariéra (Hudební rozhledy, roč. 41, 1988, č. 9, s. 397–398).

 

Rozhovory (výběr)

Rozhovor s Klementem Slavickým (Hudební rozhledy, roč. 23, 1970, č. 5, s. 228–230);

S Václavem Felixem o jeho láskách a neláskách (Hudební rozhledy, roč. 29, 1976, č. 1, s. 37–39);

Hudba je jen součástí nesmírně rychle se měnícího světa. Rozhovor s Václavem Kučerou (Hudební rozhledy, roč. 32, 1979, č. 6, s. 268–270);

Rozhovor s Františkem Malým (Hudební rozhledy, roč. 33, 1980, č. 11, s. 516–518);

Bez posluchačů zůstává umělec němý. Rozhovor s Karlem Bermanem (Hudební rozhledy, roč. 37, 1984, č. 2, s. 90–92);

Shakespeare v sanskrtu mi nic neříká. Rozhovor s Otomarem Kvěchem (Hudební rozhledy, roč. 37, 1984, č. 7, s. 321–323);

Dialogy s hudbou. Rozhovor s choreografem Danielem Wiesnerem (Hudební rozhledy, roč. 38, 1985, č. 9, s. 423–425);

S Tamarou Iljuchinovou o Janáčkovi a ruské hudbě (Hudební rozhledy, roč. 39, 1986, č. 1, s. 31–32);

O historii a vyhlídkách Aktivu mladých. Rozhovor s Mariem Klemensem (Hudební rozhledy, roč. 39, 1986, č. 9, s. 433–435);

Dílo a život Bedřicha Smetany. Rozhovor s autory kolektivní monografie (Hudební rozhledy, roč. 40, 1987, č. 3, s. 104–107);

Aby české komorní umění bylo opět světové. Rozhovor s Antonínem Moravcem (Hudební rozhledy, roč. 41, 1988, č. 7, s. 292–295).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Volek, Tomislav: Odchází poválečná generace muzikoložek: Milena Černohorská, Eva Pensdorfová, Eva Mikanová-Tomandlová (Hudební věda, roč. 47, 2010, č. 2–3, s. 322–326).

Vičar, Jan: Čtyři roky v Hudebních rozhledech (1986–1989). (Hudební rozhledy, roč. 60, 2007, č. 10, s. 11).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 23.3.2012