Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Spolek pro pěstování hudby církevní v Čechách

Tisk

(Verein der Kunstfreunde für Kirchenmusik in Böhmen; Ústav ke vzdělání varhaníků a ředitelů kůru v Praze; Jednota k zvelebení kostelní hudby v Čechách)

Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity:0.0.1826
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1.11.1903
Text
Literatura

Spolek pro pěstování hudby církevní v Če­chách (Verein der Kunstfreunde für Kirchenmusik in Böhmen; Jednota k zvelebení kostelní hudby v Čechách), hudební spolek, zahájení činnosti 1826, Praha, ukončení činnosti 1. 11. 1903.

 

Spolek byl založen v Praze. Jeho hlavním zájmem bylo zvyšování a udržování kvality církevní hudby na českém území. Věnoval se činnosti produkční, organizační, vydavatelské a finančně podporoval aktivity spojené s produkcí církevní hudby a vzděláváním. Přispěl ke zlepšení úrovně nově vznikajících chrámových skladeb. Podporoval pěstování staré tvorby a cappella (Allegriho Miserere v týnském chrámu řízením Jana Štiky 1827). Ve vlastní redakci vydal čtyřsvazkovou sbírku Jana Nepomuka Vitáska Zpěvy duchovní k var­hanám (4 sv., Praha 1832, 1833, 1834 a 1838). Sbírka obsahovala písně starší, ale i novější, které se však jen málo vži­ly a přešly do kancionálu Svatojan­ského. Dále vydal sbírku Fugen und Praeludien von älteren vaterländischen Compositoren (1832). V roce 1830 spolek založil jednoroční varhanickou školu Ústav pro hudbu chrámovou, později rozšířenou na dva ročníky. Na postu ředitele ústavu působili Jan Nepomuk Vitásek, Diviš Weber, Karel Pitsch, Josef Krejčí a František Zdeněk Skuherský. Mezi pedagogy patřili Robert Führer, Václav Horák, Zdeněk Kolešovský, Josef Leopold Zvonař, Adolf Průcha a František Blažek. Absolventy ústavu byli mimo jiné Antonín Dvořák, Karel Bendl, Leoš Janáček, Josef Bohuslav Foerster a Eduard Nápravník. Vůdčí osobností Spolku se od roku 1841 stal Jan Ritter s Rittersberku. V roce 1889 se varhanická škola sloučila s konservatoří a spolek fungoval do roku 1903 již jen formálně. Zbytek fondu přešel do rukou Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách.


Literatura

I. Lexika

PHSN.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Srb-Derbnov, Josef: Jednota k zvelebení kostelní hudby v Čechách (Česká včela, č. 2, 1835, s. 332).

Srb-Derbnov, Josef: Varhanická škola v Praze (Dalibor, roč. 1, 1879, s. 147­).

 

Petra Wiedermann

Datum poslední změny: 26.12.2017