Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Heller, Adolf

Tisk


Charakteristika: Dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:6.11.1901
Datum úmrtí/ukončení aktivity:1.7.1954
Text
Literatura

Heller Adolf, dirigent, narozen 6. 11. 1901, Praha, zemřel 1. 7. 1954, Santa Barbara (Kalifornie, USA).
 
Studoval v Praze na reálném gymnáziu a na konzervatoři (skladba 1918–20, dirigování 1920–21). Od podzimu 1921 do roku 1924 působil jako dirigent v pražském Neues deutsches Theater (asistent Alexandera Zemlinského), poté kapelník v pruském Královci (dnes Kaliningrad, 1924–25), Jablonci nad Nisou (1925–1929), sbormistr pražského Männergesangsvereinu (1930) a kapelník opery v Teplicích (1930–32). V meziválečném období se zasazoval o česko-německou spolupráci v kulturní sféře (v Jablonci provedl Dvořákovy opery Rusalka a Jakobín, Ostrčilovo Poupě, a to ve vlastních překladech, a jiné). Vrcholem jeho aktivity v českých zemích bylo působení v Olomouci (šéf opery 1932–39). Dramaturgii této scény obohatil o některé tituly starší hudby (Monteverdiho Orfeo), prováděl opery Wagnerovy i moderní díla (Straussova Arabella, Ariadna na Naxu, světová premiéra Rousselovy operety Odkaz tety Karolíny 14. 11. 1936, Zemlinského Kreidekreis), obracel pozornost k opeře české (například Karlova Smrt kmotřička, Foersterovi Nepřemožení, Janáčkova Liška Bystrouška a Šárka, první české provedení Dvořákovy prvotiny Alfred 10. 12. 1938) a ruské (Musorgského Boris Godunov, Šostakovičova Lady Macbeth mcenského újezdu). Společně s režisérem Oldřichem Stiborem a výtvarníkem Josefem Gabrielem vytvořili vynikající inscenační tým. Jako kapelník a korepetitor působil v Olomouci též Vít Nejedlý. V Olomouci zavedl pravidelné nedělní symfonické koncerty divadelního orchestru (například provedení Novákovy Podzimní symfonie v roce 1935). Opakovaně dirigoval Českou filharmonii, vystupoval též jako koncertní doprovázeč. V repertoáru soustavně uváděl dílo Novákovo, Sukovo, Janáčkovo, Martinů, Axmanovo a dalších. Před nacistickým pronásledováním (byl židovského původu) se svou manželkou, pěvkyní Mildred Greyerovou, uprchl v roce 1939 do ciziny (nejprve Izrael, pak USA). Působil v Chicagu jako člen fakulty Chicago Conservatory of Music (do 1942), potom v Los Angeles, kde byl hudedním ředitelem Hollywood Opera Reading Club a členem fakulty Los Angeles City College (do smrti). Vedle světových skladeb provedl v USA mimo jiné 3. smyčcový kvartet Vítězslava Nováka a Sukovu Meditaci na svatováclavský chorál. Na jaře 1954 podepsal smlouvu se San Francisco Opera Co. Zahynul při havárii auta s nákladním vozem. Pochován v Hollywood Memorial Parku.
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
LdM.
 
II. Ostatní
Ambros, Emanuel – Čičatka, Jaroslav: Dvacet let české opery v Olomouci (1920–40)  (Studie z kulturních dějin střední a severní Moravy, Přerov 1942, 536).
Veselý, Richard: Dějiny České filharmonie (Praha 1935).
DČHK II, 1981 (s. 94).
Tancsik, Pamela: Die Prager Oper heißt Zemlinsky. Theatergeschichte des Neuen Deutschen Theaters Prag in der Ära Zemlinsky von 1911 bis 1927 (Wien 2000, s. 695).
 
Mikuláš Bek
Datum poslední změny: 11.2.2004