Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Erbanová, Pavlína

Tisk


Charakteristika: Koloraturní pěvkyně a učitelka hudby

Datum narození/zahájení aktivity:24.5.1861
Datum úmrtí/ukončení aktivity:14.2.1930
Text
Literatura

Erbanová, Pavlína, koloraturní pěvkyně a učitelka hudby, narozena 24. 5. 1861, Hořice (Jičín), zemřela 14. 2. 1930, tamtéž.

Byla žačkou vyšší dívčí školy v Praze, studovala zpěv v Pivodově ústavu a u Lilli Lehmannové v Berlíně. Členka pražského Národního divadla (1884–1886), kde zpívala vedle koloraturních i mladodramatické partie. Z důvodu choroby hlasivek zanechala pěvecké drá­hy a věnovala se učitelské činnosti, nejprve v Kyjevě, pak ve svém rodišti. Z jejího anonymního daru (1915) a odkazu (1930) byl založen při České akademii věd a umění fond Pavlíny Erbanové, a to jednak k odměně duševní práce z oboru hudby, vědy a literatury, jednak k podpoře posluchačů pražské konzervatoře.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Hořický obzor 1. 3. 1930.

Petr Macek

Datum poslední změny: 14.2.2006