Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Onderka, Arnošt

Tisk


Charakteristika: Osvětový pracovník, organizátor a sborový zpěvák

Datum narození/zahájení aktivity:8.12.1906
Datum úmrtí/ukončení aktivity:5.4.1998
Text
DíloLiteratura

Onderka, Arnošt, osvětový pracovník, organizátor a sborový zpěvák, narozen 8. 12. 1906, Veselíčko u Lipníku nad Bečvou, zemřel 5. 4. 1998, Radvanice (Ostrava).
 
Vystudoval reálku v Lipníku nad Bečvou (1918–1925, zde od roku 1920 začal zpívat ve studentském smíšeném sboru) a abiturientský kurs učitelského ústavu v Brně. Po nástupu do učitelské služby roku 1926 vedl na každé škole, kde působil, dětské pěvecké sbory (Spálov, Tršice, Soběchleby, Karviná, Petřvald, Kroměříž, Ostrava). V roce 1930 začal zpívat v mužském sboru Smetana v Karviné, od roku 1933 zpíval ve smíšeném sboru Před Těšínem v Orlové a v ostravském Komorním sboru při pěveckém spolku Záboj, tělesech, která v té době řídil Jan Šoupal. Ten také přivedl 1935 Onderku do řad členů PSMU. Zde se uplatňoval nejen jako pěvec ve skupině 2. basů, ale též jako přední funkcionář sboru - jednatel, místopředseda, tiskový referent, předseda a čestný předseda PSMU. V době 1945–50 byl okresním osvětovým inspektorem v Ostravě, čtyři roky vedoucím krajské kanceláře Estrádního a koncertního jednatelství a pak programovým a organizačním pracovníkem Osvětového domu v Ostravě 1. V letech 1955–73 se vrátil opět ke své učitelské profesi, ale zároveň byl vedle působení v PSMU také členem dalších pěveckých sborů v Ostravě, místopředsedou Unie českých pěveckých sborů (UČPS) a 1973–81 předsedou Severomoravského oblastního výboru této organizace.
 
S PSMU absolvoval přes 1500 koncertů a dalších několik set vystoupení s dalšími tělesy (jen s Ostravským filharmonickým sborem to bylo více jak 200 koncertů). Od začátku čtyřicátých let až téměř do konce života soustavně přispíval články o sborovém zpěvu do denního tisku (zvl. Nová svoboda, ale i Lidová demokracie, Mladá fronta a jiné) a hudebních časopisů (Pěvecký a hudební věstník, Hudební rozhledy, Kulturní měsíčník, slovenský Rytmus apod.), vydával Zpravodaj UČPS i Informátor oblastního výboru UČPS a rozmnožoval pro pěvecké sbory notové materiály. Soustřeďoval také materiály o PSMU a jeho dirigentech, zvl. o prof. Janu Šoupalovi.
Dílo
Stati a články (výběr)
K padesátinám Jana Šoupala (Věstník pěvecký a hudební  47, 1942, s. 139–140);
Slovo o hudební kultuře (Věstník pěvecký  a hudební 50, 1946, s. 83–85);
PSMU v Jugoslávii (Věstník  pěvecký a hudební 51, 1947, s. 5–7);
Novinky ve sborové  literatuře (Věstník pěvecký a hudební 51, 1947, s. 92–94);
Osvětový pracovník a hudba (Věstník pěvecký a hudební 52, 1948, s. 75–76);
Zájezd PSMU do Anglie (Věstník pěvecký a hudební 51, 1948, s. 116–117);
Jubileum dirigenta Jana Šoupala (Hudební rozhledy 5, 1952, č. 1, s. 38);
Padesát let trvání PSMU (Nová svoboda, 13. 6. 1953);
S písní v Paříži. Vystoupení PSMU na 1. Mezinárodní olympiádě pěveckých sborů (Nová svoboda, 1. 7. 1956);
Moravští učitelé nadchli Velkou Británii. O koncertech na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů v Llangollenu (Nová Svoboda, 21. 7. 1957);
Za Komenským v Holandsku. O koncertech PSMU při odhalení pomníku J. A. Komenskému v Naardenu (Nová svoboda, 27. 10. 1957);
V zemi průplavů. Reportáž z Holandska (Nová svoboda, 3. 11. 1957);
Staří – mladí. Několik dojmů ze zájezdu PSMU do SSSR (Nová svoboda, 15. 2. 1957);
Zpěvem k srdci. O zájezdu Státního ruského lidového souboru písní a tanců M. J. Pjatnického do ČSR a PSMU do SSSR (Nová svoboda, 14. 12. 1957);
Velký výkon PSMU. O koncertech v Plzni (Nová svoboda, 9. 4. 1958);
PSMU do šedesátého roku (Nová svoboda, 29. 7. 1962);
Cesta zápasu o národní hodnoty (PSMU) (Rytmus 26, 1975, č. 5, s. 12–13);
Vzpomínky na Jana Šoupala (Rytmus 26, 1975, č. 6–8);
Mistr sborového zpěvu Ferdinand Vach (Kulturní měsíčník 3, č. 3, s. 37–38);
Setkání pěvců UČPS v Olomouci (Kulturní měsíčník 3, č. 12, s. 33–34);
Poslední mohykán? (O činnosti sběratele lidových písní Václava Stuchlého) (Kulturní měsíčník 7, č. 2, s. 40–41);
PSMU vzpomíná (Kulturní měsíčník 7, 1989, č. 5, s. 44–45);
Mizející svět (Sběratelská činnost Václava Stuchlého) (Kulturní měsíčník 7, č. 10, s. 42–43);
K poctě slavného dirigenta (Kulturní měsíčník 7, 1989, č. 11, s. 43–45).
Literatura
I. Lexika
ČSHS.
Slovník českých sbormistrů 2 (Praha 1982).
Biografický slovník Slezska a severní Moravy 11 (Ostrava 1998).
 
II. Ostatní
Ze zákulisí PSMU. Rozhovor s A. Onderkou (Nová svoboda, 17. 7. 1970).
is (=Stolařík, Ivo): Amatér, pěvec a organizátor. 70. výročí narození a 1 500 vystoupení A. Onderky (Ostravský večerník, 9. 2. 1977).
Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981, s. 241–242).
80 let PSMU  (Ostrava 1983, s. 79–81).
Králová, Soňa: Čestný předseda PSMU Arnošt Onderka a jeho podíl na rozvoji sborového zpěvu u nás. Diplomová práce PdF UP Olomouc (Olomouc 1990).
 
Karel Steinmetz
Text

Datum poslední změny: 31.1.2006