Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Havlíček, Dušan

Tisk


Charakteristika: Hudební redaktor

Datum narození/zahájení aktivity:10.9.1923
Text
DíloLiteratura

Havlíček, Dušan, hudební redaktor, narozen 10. 9. 1923, Brno.

 

Absolvoval učitelský ústav v Praze (1942), poté studoval dirigování na pražské konzervatoři (1942–47) a na AMU (1946–48 u Václava Talicha) tamtéž. V následujících letech působil v různých uměleckých a koncertních organizacích. Byl hudebním referentem v Umění lidu, sbormistrem Československého souboru písní a tanců (1948), tajemníkem Slavností lidových písní a tanců ve Strážnici (1949–50) a tajemníkem Uměleckého souboru ministerstva vnitra. Od roku 1959 se převážně věnoval novinařině. Po krátkém působení v kulturní rubrice Rudého práva pracoval v Hudebních rozhledech. V roce 1963 se stal redaktorem Kulturní tvorby, kde měl na starosti zejména oblast televize a hudby. Krátce působil jako vědecký asistent v Ústavu dějin a teorie hromadných sdělovacích prostředků na Univerzitě Karlově v Praze (1967). V červnu 1968 byl jmenován do funkce vedoucího úseku tisku, rozhlasu a televize na ÚV KSČ, kterou zastával do března 1969. Poté působil jako korespondent ČTK v Ženevě.

V letech 1970–86 byl odborným pracovníkem a zástupcem vedoucího výzkumného oddělení generálního ředitelství Švýcarského rozhlasu a televize v Bernu a v letech 1986–96 byl zaměstnancem švýcarské televize v Ženevě. Současně působil jako publicista, přispíval politickými články o Československu do řady švýcarských deníků a zahraničních časopisů a spolupracoval s exilovým časopisem Listy.


Dílo

Dílo literární

 

Nový rozměr hudby (Edice Československé televize, řada I, svazek 33, Praha 1968).

Interdependenz der Massenmedien in einer Krisensituation (Institut für Zeitungswissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München, 1971).

La communication de masse en Tchécoslovaquie en 1956-1968, Projet de recherche "Les expériences du Printemps de Prague 1968", étude no 16, novembre 1980-aoűt 1981. L'information publique dans les systèmes politiques soviétiques (in: Projet de recherche "Les crises des systèmes de type soviétiques", dirigé par Zdenek Mlynar et le conseil scientifique, Etude no 9, INDEX e.V. 1985).

Das Klassifikations-System der Fernsehsendungen (in: Massenmedien und Kommunikationswissenschaft in der Schweiz, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1987).

Listy v exilu (Olomouc 2008).

Literatura

ČSHS.

Simona Sedláčková

Datum poslední změny: 6.4.2012