Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Gollwell, John

Tisk

(Jan Borůvka)

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:23.7.1893
Datum úmrtí/ukončení aktivity:7.3.1953
Text
Literatura

Gollwell, John (vl. jm. Jan Borůvka), skladatel, narozen 23. 7. 1893, Praha, zemřel 7. 3. 1953, tamtéž.
 
Začal stu­dovat techniku v Praze, ale oddal se hud­bě, které se učil soukromě. Založil vlastní hu­dební nakladatelství (1924), jež brzy zaniklo (1934). Pianista, dirigent v Praze i v zahra­ničí (Francie, Afrika, Amerika), pracoval pro rozhlas i film. Napsal na tři sta skladeb taneč­ního rázu na vlastní i cizí texty. Vyšly u Emanuela Starého, Mojmíra Urbánka i jeho vlastním nákladem (Krůpě­je, Táhnou přelétaví ptáci, Sníh, Ulička štěs­tí, také Dumky pro klavír). Tango Mexicanola dosáhlo velkého úspěchu.
Literatura
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 15.2.2006