Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Gelnar, Jaromír

Tisk


Charakteristika: Etnomuzikolog a rozhlasový pracovník

Datum narození/zahájení aktivity:19.1.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.10.1990
Text
DíloLiteratura

Gelnar, Jaromír, etnomuzikolog a rozhlasový pracovník, narozen 19. 1. 1931, Ostrava, zemřel 25. 10. 1990, Havířov.

 

Po absolvování reálného gymnázia v rodišti (1942–50) studoval v letech 1950–55 národopis a hudební vědu na Filozofické fakultě brněnské univerzity (diplomní práce Lidová hudba na Rožnovsku). V klavíru se vzdělával u Františka Schäfra a hudební teorii u Jaroslava Kvapila.

Poté rok pracoval jako hudební redaktor zaměřený na lidovou píseň v Československém rozhlase v Ostravě, v letech 1956–75 byl vědeckým pracovníkem v brněnském Ústavu pro lidovou píseň ČSAV (zde se zabýval zvláště otázkami česko-polských filiací v lidové hudbě, písňovým folklorem východní oblastí českého Slezska a romskou hudbou). V roce 1975 se vrátil do svého rodného kraje opět jako redaktor a dramaturg Československého rozhlasu v Ostravě. Zde spolu s Janem Rokytou pokračoval v budování rozsáhle fonotéky snímků lidové hudby a písní. Zasloužil se o vznik folklorního festivalu Slezské dny v Dolní Lomné, byl členem programových rad festivalů v Dolní Lomné a ve Strážnici.


Dílo

Dílo literární

 

Knihy a písňové sborníky

Slezské písně z Třinecka a Jablunkovska (spolu s Oldřichem Sirovátkou, Praha 1957);

Národní zpěvník 1–10 (Praha 1965, 1966, 1968, 1972, 1975, 1979, 1982, 1985, 1987 a 1988);

Cikánské-romské etnikum v Ostravě (ekologická analýza a problém vývojových změn Cikánů-Romů v městském, průmyslovém prostředí), I.–II. díl (spolu s Evou Davidovou-Turčínovou, Praha–Ostrava 1970);

Život a tradice Těšínska v minulosti (spolu s Evou Harokovou, Český Těšín 1971);

Hudební osnovy goralského písňového folklóru (Ostrava 1987).

 

Studie a stati

Taktové členění v zápisech našich lidových písní východního (vokálního) typu. K metodice zápisu lidové písně (Český lid, roč. 45, 1958, č. 5, 207–211);

Kontrování v hrčavské lidové hudbě (Radostná země, roč. 8, 1958, č. 1, s. 14–20);

Tanec „Starodávný“ v díle Leoše Janáčka (Radostná země, roč. 10, 1960, č. 1, s. 1–10);

Nad katalogy písňových nápěvů (Český lid, roč. 49, 1962, č. 6, s. 241–249, spolu s Karlem Vetterlem);

Interpretační roviny v lidové písni (Radostná země, roč. 12, 1962, č. 1, s. 17–22);

K obsahu folkloristického studia (in: Slovácko – Národopisný sborník, sv. 6, Uherské Hradiště 1964, s. 119–122);

Faktory variačního procesu v lidové písni (Národopisný věstník československý, roč. 2 (35), 1967, s. 183–197, spolu s Oldřichem Sitovátkou);

K otázkám transkripce volně rytmizovaných písní (Český lid, roč. 56, 1969, č. 3, 126–129);

Die Melodienordung auf der Basis der metrorhythmischen Formgestaltung (in: sborník Methoden der Klassifikation von von Volksliedweisen, Bratislava 1969, s. 81–90; spoluautor Vetterl, Karel);

Realizace předělů v hudební formě písňových nápěvů (in: sborník Lidová píseň a samočinný počítač, Brno 1972, s. 155–161);

Zur Frage der zweizeiligen melodie (in sborník Analyse und Klassifikation der Volkslieder, Krakov 1973, s. 171–178);

Živé tradování písní v okruhu obyčejů v Suché Hoře (in: sborník O životě písně v lidové tradici – Variační proces ve folklóru, Brno 1973, s. 121–131);

K typologii táhlé písně v západních Karpatech (Český lid, roč. 61, 1974, č. 3, s. 146–154);

Příspěvek k typologii české lidové písně (Národopisné aktuality, roč. 15, 1978, č. 3. 195–202);

Ein Überblick über die Liedgattungen im Teschenrland (in sborník Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan, Bratislava 1981, s. 47–55).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Biografický slovník Slezska a severní Moravy (svazek 3, Opava–Ostrava 1995).

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy I (Ostrava 2005).

Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku (Strážnice 1997, s. 32–33).

Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska (Praha 2007).

 

II. Ostatní

Langer, J.: K padesátinám Jaromíra Gelnara (Národopisné aktuality, roč. 18, 1981, s. 40–41).

Krédo J. Gelnara (Národopisná revue 1991, s. 186 – 187).

Toncrová, Marta: Odešel PhDr. Jaromír Gelnar, CSc. (+ 25. října 1990 Havířov) (Český lid, roč. 78, 1991, s. 140–141).

Holý, Dušan, Pavlištík, Karel: Hranice života – ne lásky, in memoriam Jaromíra Gelnara 1931–1990 (Zlín 1995).

Toncrová, Marta: Jaromír Gelnar (1931–1990) (Bibliografická příloha Národopisné revue č. 4, Strážnice 1992).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 19.3.2012