Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Stöckl, Ernst

Tisk


Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:2.6.1924
Text
DíloLiteratura

Stöckl, Ernst, muzikolog, narozen 2. 6. 1924, Hora sv. Šebestiána (okr. Chomutov).

 

Několik let po Stöcklově narození přesídlila jeho rodina do Kadaně. Zde maturoval na gymnáziu (1942), soukromě navštěvoval hodiny houslí u Richarda Pochmanna (1932–38) a klavíru u Waltera Golla (1935–42).

Po vojenské službě a po poválečném odsunu jeho rodiny do Německa studoval v Jeně ruštinu, němčinu a hudební vědu u Heinricha Besselera. V roce 1952 školu úspěšně dokončil.

V letech 1952–90 pracoval Stöckl na Friedrich-Schiller-Universität v Jeně na oddělení pro cizí jazyky jako lektor ruštiny.


Dílo

I. Samostatně vydané publikace (výběr)

Russisch–deutsches Fachwörterbuch der Musik (Zwickau 1970; společně s Hengstem).

Puškin und die Musik. Mit einer annotierenden Bibliographie der Puškin-Vertonungen 1815–1965 (Leipzig 1974).

 

II. Hesla ve slovnících a encyklopediích

MGG2.

LdM (hesla Johann Seifert, Josef Seifert, Adalbert Schaffer, Edmund Schebek, Christian Vinzl ad.).

Literatura

I. Lexika

LdM.

 

Jan Pirner

Datum poslední změny: 21.10.2015