Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách

Tisk

(Vereins zum Beförderung der Tonkunst in Böhmen)

Charakteristika: hudební spolek

Datum narození/zahájení aktivity:31.3.1810
Datum úmrtí/ukončení aktivity:31.12.1918
Text
Literatura

Jednota pro zvelebení hudby v Čechách (Verein zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen), spolek, zahájení činnosti 31. 3. 1810, Praha, ukončení činnosti 31. 12. 1918.

 

Spolek založilo 55 aristokratů veskrze německé národnosti za účelem institucionálního zajištění vzdělávání hudebníků, kteří budou po vyškolení činní v českém hudebním provozu. Za tímto účelem založili pražskou konzervatoř, kterou až do vzniku Československé republiky finančně podporovali formou pravidelných členských příspěvků do spolkové pokladny. Jejich subvence byla později doplněna státními dotacemi a příspěvky České spořitelny. Prvním předsedou spolku se stal Jan Hrabě Nostic (1810–1933). Krátce po vyhlášení Československé republiky (2. prosince 1918) byla konzervatoř zestátněna, a tak další existence spolku ztratila smysl. Na konci roku 1918 byla Jednota pro zvelebení hudby v Čechách vůlí vlastní valné hromady rozpuštěna.


Literatura

I. Lexika

ČSHS.

 

II. Ostatní

Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze (Praha 1911).

 

www.jzhc.cz/90634942876299018/90634942871051720/historie.html 

 

Petra Wiedermann

Datum poslední změny: 9.1.2019