Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Čart, Jiří

Tisk

(Cart; Czart; Czarth; Schardt; Tzarth; Zarth)

Charakteristika: Houslista, flétnista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:8.4.1708
Datum úmrtí/ukončení aktivity:0.0.1778po
Text
Literatura

Čart, Jiří (Cart; Czart; Czarth; Schardt; Tzarth; Zarth), houslista, flétnista a skladatel, narozen 8. 4. 1708, Vysoká (dříve Hochtánov) u Havlíčkova Brodu, zemřel po1778, Mannheim (Německo).

Narodil se na panství rodu Pachtů z Rájova, kde již v dětství získal lásku k hudbě. Základy hudebního vzdělání nabyl v Havlíčkově Brodě, kde byl pravděpodobně žákem Antonína Ignáce Stamice. Poté studoval hudbu v Praze. Přibližně roku 1725 přesídlil do Vídně, kde hrál v kapele hraběte Jana Jáchyma Pachty z Rájova. Zde měl také příležitost studovat u dvorních hudebníků Johanna Antona Rosettera, Franze Josepha Timmera a u flétnisty Biarelliho. Ve Vídni se též seznámil s Františkem Bendou a roku 1729 s ním utekl ze služby přes Vratislav do Varšavy. V Polsku se spolu s Bendou nechal zaměstnat starostou v Sochaczewu, později se stal členem tzv. malé sasko-polské kapely a od roku 1733 členem kurfiřtské saské kapely v Drážďanech. O rok později následoval své kolegy Quantze a Bendu do kapely pruského korunního prince a později krále Friedricha II., se kterou působil v Ruppinu, Rheinsbergu a po Friedrichově nastoupení na trůn (1740) u královské kapely v Berlíně a Postupimi, kde byl ceněným dvorním hudebníkem. V roce 1750 vystupoval coby sólista se Společností výkonných umělců (Musikübende Gesellschaft). Kolem roku 1753 mu vyšly v Paříži tiskem sbírky flétnových a houslových sonát s continuem. Po smrti Jana Václava Stamice (1757) se stal členem kurfiřtské kapely v Mannheimu (od roku 1758), kde působil až do své smrti. V roce 1778 byl zde penzionován. Přesné datum úmrtí není známo. Dochovalo se nemnoho jeho skladeb, téměř výhradně z oblasti komorní hudby. Skládal koncerty a sonáty pro housle (jedna sonáta vydána v L'art du violon u Cartiera v Paříži, 1801). Jeho tria a symfonie zůstaly většinou v rukopise. Sonáty byly nově vydány v Denkmäler der Tonkunst in Bayern 15 a 16.


Literatura

I. Lexika
ČSHS.
Biografický slovník českých zemí (Praha 2007).

II. Ostatní
Helfert, Vladimír: Jiří Benda I. (Brno 1929).
Benda, František: Vlastní životopis (Praha 1939).
Žídek, František: Čeští houslisté tří století (Praha 1982).

Klára Kolofíková

Text

Datum poslední změny: 21.1.2010